Geplaatst op Geef een reactie

Wat betekent het om een multidimensionaal kwantum wezen te zijn?

‘Als ik accepteer dat ik verbonden ben met mijn Goddelijke hart of energie van bewustzijn, dan accepteer ik dat ik dezelfde kwaliteiten en Goddelijke krachten en liefde heb als het Goddelijke Wezen, en op die plaats bestaan geen angst noch afgescheidenheid.’ Mieke

‘In mijn eerste boek ‘Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven’ schreef ik onder meer dat we multidimensionale wezens zijn. Vaker benoem ik dit in consulten met spiritueel zoekende mensen naar spirituele ervaringen en spirituele verklaringen. De behoefte om spiritueel bijzonder te zijn, leeft opvallend in die zoektocht. Het volstaat vaak niet om te horen we allen spirituele wezens zijn, Bronwezens. We hoeven dat niet meer te worden. Het enige verschil is dat de ene persoon alle ruimte heeft gehad of zelf heeft genomen, zijn spiritualiteit als heel normaal te ervaren. Anderen ontdekken langzamerhand het spirituele levenspad. In alle beroepen neem ik de aanwezigheid van ‘Spirit’ waar: de passie en bevlogenheid waarin iemand het dagelijkse werk uitoefent, zegt soms meer dan de vele mooie teksten die worden geschreven vanuit het spirituele werk. Ik luister naar een bezield uitgevoerd pianostuk, ik lees een eenvoudig inspirerend stuikje poëzie, ik kijk naar een uit het niets Brongecreëerd schilderij, ik deel de heerlijke Vegan-gebakjes van een oud-leerlinge op social media, tekeningen van kinderen die een prachtig bezield verhaal vertellen, alles wat door kinderen, door volwassenen gecreëerd wordt, ontstaat vanuit de Bron. Zo eenvoudig ervaar ik dit alles. Waar Spirit leeft…werkelijk in alles waar de Ziel van de Creator ademt en leeft.

….. …..

Aangezien ik vertrouw in het evolutionaire proces en groei in de mens, ben ik niet pessimistisch. Alles wat met ont-wikkeling, verandering en transformatie te maken heeft, kent een eigen ritmisch en cyclisch verloop. En dat dit bij de ene persoon wat sneller of trager verloopt ( en dat is slechts een oordeel), heeft wederom met andere zaken te maken.

Kijk maar even als voorbeeld naar je eigen groeiproces. Even terugblikken. Zie eens wat er in de afgelopen periode veranderd is, welke inzichten je hebt opgedaan, welke keuzes je hebt gemaakt. Had je dit enkele jaren geleden kunnen bedenken? Als je het heel dicht bij jezelf houdt, dan zie je dat het leven de natuurwetten volgt, dat het leven verbonden is met natuurlijke overgangsfasen.

Ont-groeien, ont-wikkelen, ont-hechten, vernieuwen, veranderen, verbinden en ga zo maar door.

Door er even bij stil te staan, kun je even verder kijken naar iemand die je van dichtbij kent, naar je kinderen, naar je partner… Je voelt wellicht dan dat je wat minder scherp oordeelt over jezelf en anderen, wat verzacht in het geven van commentaren of kritiek? Het maakt je uiteindelijk nederig, inlevend, begripvol én dankbaar.

Het is moeilijk om iets ongrijpbaar uit te leggen in lineair gevormde taal, omdat fysiek-zintuigelijke waarnemingen en ervaringen amper deel uitmaken van verworven schoolse kennis, taalgebruik en woordenschat. Dimensionaal zijn kan worden gezien als een druppel in de oceaan of als een golf. Is de golf een deel van de oceaan of ervan gescheiden? Ben je gescheiden van het Goddelijke hart of een deel ervan?

Hoewel het antwoord misschien voor de hand lijkt te liggen, onthoud dat we voor onze incarnatie hebben geaccepteerd afgescheidenheid te ervaren en dat angst en gebrek normaal lijken te zijn. ‘Als ik accepteer dat ik verbonden ben met mijn Goddelijke hart of energie van bewustzijn, dan accepteer ik dat ik dezelfde kwaliteiten en Goddelijke krachten en liefde heb als het Goddelijke Wezen, en op die plaats bestaan geen angst noch afgescheidenheid.

In die acceptatie en bewustzijn ben ik multidimensionaal, wat betekent dat ik op alle niveaus van bewustzijn gelijktijdig zonder beperking besta, zowel buiten als binnen tijd en ruimte. Als ik me hiertegen verzet, leef ik door mijn beperkte verstand en begrip en ben ik altijd overgeleverd aan andermans gevoelens en meningen.

Verlaten we echt de ‘derde’ of aardse dimensie in de veranderingen die we ervaren in het ascensieproces? Neen. Alle dimensies zijn met elkaar verstrengeld, als draden in een kledingstuk. We zijn opnieuw aan het ascenderen naar hogere niveaus van bewustzijn en we zullen onszelf niet alleen zien door het begrijpen van een fysieke realiteit.

Op dit moment, waar je ook bent, heb je wezens uit vele dimensies die jouw ruimte delen en alleen omdat je je er nog niet van bewust bent, is het nog steeds waar. Dimensies gaan niet over fysieke realiteiten. Je kunt dimensies bekijken als een Russische pop- je gaat dieper en dieper en niet steeds verder weg. Als voorbeeld; op deze aarde hebben alle inheemse stammen dichter bij dit bewustzijn geleefd en zijn daardoor in contact gebleven met hogere bewustzijnstoestanden. Hun leringen en rituelen zijn gebaseerd op hoe we toegang kunnen krijgen tot die bewustzijnsgebieden in een menselijk lichaam én herinneren ons er ook aan dat we toegang kunnen krijgen tot onze eigen inheemse natuur in onszelf. Je kunt duizend jaar door de kosmos vliegen én toch in dezelfde realiteit blijven of je kunt in een nanoseconde toegang krijgen tot het diepste van je wezen, tot werelden en universa die je je niet eens eerder kon voorstellen.

Dat is dimensionaal Zijn, werelden binnen werelden, universa binnen universa. Het is een verhaal zonder einde. Het wordt herkend door het ontwaakte bewustzijn dat zichzelf waarneemt als een Goddelijk geïnspireerde creatie. Door de diepere betekenis van de geest te onderzoeken, ontstaat begrip, dat leidt naar geïntegreerde levenswijsheid.

Kwantum betekent dat het Universum meerlagig, multidimensionaal en echt multi-Alles is. We kunnen erover mediteren, het onderzoeken, erover nadenken, erover discussiëren. Het allerbelangrijkste is dat we het erover hebben. Dat alleen al betekent dat het strakke lineaire (mannelijke) te eenzijdig is geworden.

Als mensen zich beginnen af te vragen- hoe zit het met het verleden, hoe zit het met het heden, de impact van mijn keuzes en houding/gedrag, hoe zit het met de toekomst? Is deze in steen gebeiteld of kan ik de toekomst veranderen?

Zeker wel! Niettemin vraagt het om bevrijding en uitbreiding van het lineaire eenzijdige denken naar kwantum denken. Het ervaren van de oneindige kwantummogelijkheden vereist inderdaad de bereidheid om met andere ogen te kijken naar een voorgevormde realiteitsconditionering. Dit is ‘wakker’ worden; herkennen, erkennen, loskoppelen, deprogrammeren en expanderen van het bewustzijnsveld.

Kwantum is cyclisch, multidimensionaal, geometrisch van opzet. Het is natuurkunde, wiskunde, spiritualiteit en een samensmelting van cellulaire frequenties.

Door kosmische ‘lasten’ uit het Vissentijdperk en nog verder dan dit huidige leven op te schonen, kunnen we toegang krijgen tot hogere bewustzijnsfrequenties en dimensies. We worden in dit proces voortgestuwd door kosmische golven van ascensie, ont-waken en frequente opeenvolgende upgrades. Dit is het begin van de nieuwe wereld met een bewuster leven als multidimensionaal kwantum mens op Aarde.’

Uit: ‘Ander-s Leven in een sterk veranderende tijd. Welkom Jij, Aquariusmens.’ 1ste druk Juni 2021

www.boekscout.nl

www.miekecoigne.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *