Geplaatst op Geef een reactie

Feng Shui voor je hersenen – Quantum Energie

Ik hoef al niet meer te schrijven wat het effect is van aanhoudende stress, waarvan angst één van de belangrijkste oorzaak is. Kortom, het immuunsysteem verzwakt waarbij het vatbaarder worden voor ziekte toeneemt, helder denkvermogen vermindert en in plaats van voluit te leven raakt men in een modus van ‘overleven’.

Wist je wat voor een effect het dagelijks lezen van negatieve krantenkoppen en berichtgevingen op jouw gezondheid heeft? Oh natuurlijk wil je op de hoogte zijn en blijven van het reilen en zeilen van alles wat er gebeurt, dat herken ik. Alleen is het dagelijks bezig zijn met de prikkels van buitenaf op termijn enorm uitputtend en ondermijnt je gezondheid. Je wordt prikkelbaarder doordat je gedachten niet meer tot rust komen, gevoed door de negatieve berichtgevingen.

Neem regelmatig tijd om je te verbinden met wat heilzaam en voedend voor je is. Vanuit de celbiologie bekeken is het zo dat onze cellen receptoren hebben, om de informatie op te nemen en aan die receptoren hechten zich proteïnen, die de cellen van ‘voedingsstoffen’ voorzien. Die proteïnen reageren op positieve en negatieve signalen uit de omgeving. Positieve signalen zijn bijvoorbeeld vreugde, tevredenheid, liefde…en negatieve signalen zijn negatieve gedachten, stress, angst. Op het moment dat er veel proteïnen met negatieve signalen worden belast, worden receptoren teveel overladen, waardoor de normale voedselvoorziening niet meer verzekerd kunnen worden.

Op termijn kan dit leiden tot burn-out en ziekte. En dat is toch niet wat we willen? Neem dus elke dag bewust de tijd om je te verbinden met positieve energie. Het betekent dus niet dat je plots ‘wereldvreemd’ zou worden, maar balans creëren.

Kwantumbewustzijn cultiveren kun je op heel eenvoudige manieren:

Neem enkele minuten de tijd voor jezelf en richt bewust je aandacht op je gedachten, hier en nu. In dit moment. Gaan jouw gedachten richting doem-gedachten of moed-gedachten? Neem enkel waar en merk op of je over jouw gedachten een oordeel velt. Waarnemen is een belangrijke stap in een veranderend bewustzijn.

Het is best mogelijk dat je op bepaalde plekken in je lichaam het effect voelt van jouw gedachten. Heel fijn als je vanuit waarnemen voelt, want dan verbind je en vergroot jij je waarnemend voelend innerlijk veld. Als je antwoord is dat jij je gedachten vanuit jouw waarnemingen niet kunt voelen in je lichaam, wees gerust dat je stap per stap jouw kwantumbeweging van binnenuit zult ervaren, mits je er elke dag tijd voor neemt. Het is geen trucje of een opstapje naar verlichting, maar een instapbeweging naar innerlijke verbinding. Je leert jezelf opnieuw kennen, je ont-moet jezelf als een helder denkend, voelend en handelend mens.

Je past dus simpelweg Feng Shui toe in jouw huis nl jouw lichaam, jouw tempel. Merk je bij jezelf op dat je aandacht vooral op negativiteit is gericht, verander het dan. Alleen jij kunt dit bij jezelf veranderen. Je zorgt zelf voor een frisse wind in je ‘hersencellen’. Je bouwt zelf aan een betere weerstand, op elk gebied.

Positief denken alleen, is zonder het verbindend ‘voelen’ onvoldoende. Cliënten verzuchten wel eens dat al dat positief denken niet werkt, ze hebben de ene workshop na de andere gevolgd in de hoop dat het wonder is geschied. Maar het werkt echt niet op die manier. Je kunt je uiteraard laten inspireren, dat is ook wat ik elke dag in het werken met mensen doe, maar toepassen van ‘spirituele hygiëne’ is aan ieder van ons een keuze.

Laten we het versloffen of tillen we onszelf op naar een bewusterwordend Zijn,, dan is de enige weg nog steeds, het padwerk in onszelf. We hoeven er evenmin al te zwaar aan te tillen, want ook dat zijn gedachten/overtuigingen, het kan ook met meer licht-hartigheid. En ja, het ene moment kan het behoorlijk klef voelen, en dat betekent dan ook weer, doorheen het kleffe blijven waarnemen én voelen.

Overtuigingen en stress zijn in de onderstroom zeer zeker verbonden met elkaar. Stel dat je de overtuiging hebt dat je keihard moet werken om succesvol te zijn, dan zul je zeker en vast op succes stressvolle gedachten creëren. Maar voor iemand die succesvol zijn niet belangrijk is, zal op datzelfde levensthema geen stressvolle gedachten met zich meedragen. Ook dat hoor ik dagelijks in gesprekken: de stress om te veel, de stress om te weinig, de stress bouwt zich op en neemt wel eens buitenproportionele vormen aan.

De vraag in het hier en nu is hoe jij je werkelijk in jouw Zijn voelt. Kun je nog genieten van wat er In het moment? Zelfs ondanks het ‘spel’ dat wordt gespeeld ‘buiten’? Nog essentiëler is, is er in onszelf nog iets dat onbewust resoneert met het spel van buitenaf, al wordt met felheid gereageerd. Is er nog iets wat om afstemming en aflijning in onszelf vraagt, voor we bijna ‘eisen’ dat ‘buiten’ zich op ons afstemt/aflijnt? Kunnen we en durven we nog écht naar binnen te kijken? Want, hoe graag we een andere samenleving creëren, vanuit de Watermantijdwaarden en – bewustzijn, zonder het diepe duiken in onze diepste lagen van oud zeer, wordt het creatieveld van het nieuwe een overschrijving van het oude paradigma. Ik herinner me een hele tijd geleden nog een uitspraak van Kaypacha. Precies dat laatste is blijven nazinderen. Afbraak van alles wat niet meer bijdraagt aan het nieuwe, is een evolutionair innerlijk proces dat resoneert met wat we ‘buiten’ weerspiegeld te zien krijgen. Het een kan niet zonder het ander. Het ander kan niet zonder het een.

Een goede periode om de lagen van overtuigingen, gedachten te onderzoeken; dragen ze bij tot een stapje verder naar een kwantumbewustzijn of belemmeren ze je?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *