Geplaatst op Geef een reactie

Ontdek S.A.R.A.

Een veel gehoorde kreet….

– Ik wil mijn pijn kwijt

– ik wil geen stress meer voelen

– ik wil van mijn trauma afgeraken

– ik wil van mijn verslaving ( roken, drinken, gokken, relatie-verslaving enz….) af

– ik wil van mijn verleden af

– ik wil van mijn overgewicht afgeraken

– ik wil die rotziekte kwijt

– ik wil weg uit mijn relatie, en ik geraak er niet vanaf

– ik wil van mijn onzekerheid afgeraken

– ik wil van mijn schulden af

– ik wil van mijn ellendig miezerig leven af 

– ik wil van mijn eenzaamheid afgeraken

          en help, ik heb al zoveel gedaan, geprobeerd ( proberen houdt tegelijk energetisch ‘mislukking’ in) 

                       ik heb al zoveel hulp gezocht

                       ik slik ondertussen al een tijd ( of zelfs jaren) slaappillen ( ik kan niet inslapen, noch doorslapen, ik blijf maar piekeren en malen in mijn gedachten, dus ik drijf de slaappillen maar op…..)

                                                                                                 anti-depressiva ( en ik leef nog wel, fysiek, maar emotioneel voel ik me verdoofd, mijn relatie lijdt eronder, mijn kinderen hebben me nodig emotioneel, maar ik heb niets te geven, ik voel me leeg). Ik kan nog meer voorbeelden aanhalen, het is duidelijk dat wij van iets af willen geraken dat ons belemmert gelukkig te zijn.

Valt het je niet op, als je hier even bij stilstaat, dat je door dit credo te blijven uitroepen, er in wezen niets verandert, dan dat je je nog ongelukkiger voelt en afstevent op een depressie en suïcidale gevoelens en gedachten gevoed worden?

Er zijn inderdaad zoveel wegen naar je zoektocht in het afgeraken van iets, alleen….de kwestie is NIET dat je van iets afgeraakt, maar dat je er anders leert mee omgaan. Door anders om te gaan met iets waar je vanaf wilt, onderzoek je wat er in de kern ontknoopt, ontmanteld mag worden. Allemaal tekenen en signalen dat je niet kunt blijven doorgaan op oude voet. De veranderingen vinden plaats nergens anders dan in jezelf. Eenmaal je accepteert dat de uitweg de weg naar de bodem verloopt, maak je andere keuzes, gezonde keuzes, keuzes die aansluiten op bijvoorbeeld een gezonder lichaam, een liefdevolle verbinding, een job waar jij je kernkwaliteiten tot volle bloei kunt laten komen…

Je verleden kan je niet ongedaan maken, je kan daarentegen hier en nu je SCRIPT herschrijven.

Door de houding aan te leren met mededogen te accepteren hoe je je Nu voelt, wat je NU ervaart, en niet in de weerstand te gaan, je ervaring, je gevoel te verfoeien, creëer je onbewust nog meer van het gevoel niet meer uit de vicieuze cirkel te geraken. Weerstand ontstaat uit een diepere angst om het oude vertrouwde los te laten en het op een ‘veilig’ te houden.

Je bent er ondertussen van overtuigd dat geen enkele therapie, geen enkele heling, geen enkele oplossing dat van buiten af komt, je bevrijdt van je verleden, je verslaving, je schulden, je ziekte….

De eerste stap is acceptatie ( wat NIET hetzelfde betekent als = bij de pakken neer gaan zitten, lijdzaam en apathisch toezien = slachterbewustzijn) wat zich HIER en NU voordoet.

Alternatieve heling – therapievormen van allerhande soort , allen weer in een ander jasje gegoten- doch niets nieuws of vernieuwend of toch bijzonder weinig soelaas brengend- zijn prima als ondersteuning, doch mijn ervaring in dit jarenlange werk is dat de veranderingen die eigenlijk dienen plaats te vinden bij diegene die je verder wil helpen, geen duurzame verandering kan beloven. De volledige verantwoordelijkheid nemen voor jouw helingsproces is 50% van het werk. Je kunt wekelijks een uur op de massagetafel liggen, genieten en je opgeruimd voelen, maar als je bijvoorbeeld blijft aanhaken op een toxische relatie, je levensstijl niet ten beste verandert, ga je na een tijdje beweren dat die helingen geldklopperij zijn en niet werken voor de rest van het leven.

Je mag een nog zo prachtige reading ontvangen, met daarbij de handvatten, tools, instrumenten en inspiratiebronnen om de nog dieperliggende werkpunten aan te pakken: je weet dat de veranderingen noodzakelijk zijn, en toch blijf je jezelf in een die situatie vastzetten, toch blijf je loyaal aan een werkgever die jou niet ziet in jouw kwaliteiten, ook hier geldt hetzelfde: als jij blijft doen zoals je altijd hebt gedaan, tegen beter weten in, dan ga je na een tijdje beweren dat die reading gewoon onzin is geweest, er is niets van ‘uitgekomen’. Ook hier is het dat je teruggeworpen wordt op het nemen van de verantwoordelijkheid en de reading(en) nog maar eens rustig t herlezen. Het is te makkelijk anderen verantwoordelijk te stellen voor de acties die je al dan niet onderneemt, de keuzes maakt die het beste zijn voor jezelf zonder iemand anders hierbij te schaden. Er leeft nog teveel aanleunen op een redder van buitenaf. We zijn niet opgeleid om mensen te redden, maar het te laten ontdekken dat zij innerlijk die kracht in zich hebben om uit te breken. In die zin klopt de uitspraak ‘ ik zet iemand in haar/zijn kracht’ niet-kloppend. Dat is de stem van de redder en precies dat is een oude overtuiging die aansluit bij het Vissentijdperkbewustzijn.

Het objectieve gegeven is…..de resultaten zijn zelden blijvend en nodigen de ontvanger amper uit om aan zichzelf te werken.

Conclusie is hierbij, dat om NU in deze sterke veranderende bewustzijnstijd tot op een dieper niveau de bevroren geschiedenis los te koppelen en de nieuwe verbindingen te integreren, wel meer nodig is dan enkel vanuit externe bronnen te putten, maar ook te leren de verbinding te maken met interne hulpbronnen en mogelijks zelfs nieuwe hulpbronnen aan te boren.

Het eerste en belangrijkste is dus alle weerstand te doorbreken in het onder ogen zien dat een situatie je diep ongelukkig maakt, je loopt hier niet van weg, je onderzoekt in jezelf wat die situatie precies is, wat die situatie in je hart veroorzaakt, en hoe je anders kan omgaan in/ met die situatie. 

Dit is een heel belangrijke stap in het herformuleren van het probleem.

Als een waarnemer/ toeschouwer naar de situatie KIJKEN en niet vanuit diepe emotie omdat die emotie net het verder blijven vastzitten bekrachtigt.

Met deze houding aanvaard je dat deze situatie niet gezond is voor je algemeen welzijnsgevoel en pas bij de volgende stap onderzoek je hoe JIJ deze situatie het best kan aanpakken.

S.A.R.A.

  • Stop even met verder lezen
  • Adem even rustig in en uit en voel wat je mogelijks raakt….wat voel je hierbij?
  • Reflecteer even rustig en stel je hier en nu voor dat je leeft in een levendig pijnloos vreugdevol lichaam leeft
  • Adem in vreugde, leven , geluk , en adem uit pijn , teleurstelling , wanhoop , armoede …….

Geef jezelf de RUIMTE en de TIJD om naar die innerlijke verandering toe te groeien, Keulen en Parijs zijn evenmin in één dag gebouwd.

Veranderen vraagt TIJD en INZET.

Zoveel huidige therapievormen beloven helaas op 1 dag helemaal gelukkig te kunnen zijn, in 1 dag volledig genezen te zijn, in 1 dag alle problemen in je leven te kunnen oplossen, in 1 dag alle trauma’s te hebben verwerkt…..de ontgoocheling is des te groter, omdat er zovelen die deze wegen hebben gekozen ( en dit zijn dan ook de leerlessen en – ervaringen die hierin ook misschien wel nodig zijn als ervaring)  hier ontgoocheld zelfs boos verder zoeken….naar die éne voor altijd durende oplossing en liefst direct voor de rest van het leven.

Ik haal iedereen uit die illusie, omdat het heel eenvoudig niet op deze manier werkt.

Net zoals je evenmin in 1 dag een goede therapeut kan worden.

Net zoals je niet in 1 dag een goede levenscoach kan worden.

Net zoals je niet vanuit boeken lezen rond heling, coaching, een adequate professioneel hulpverlener kan zijn.

Het nadeel van deze Nieuwe Tijd is dat alles nu duidelijk nog sneller dan snel zou moeten gaan ( en alles gaat al zo snel), maar kijk eens naar de levenscycli ….of we dit nu leuk vinden of niet, alles heeft een eigen ritme, net zoals geboren worden en sterven en alles wat ertussen in ligt, puur ervaring is en groei en bewustwording impliceert. 

  • Waarom zou je nu reeds moeten streven in een andere dimensie te leven, terwijl je het nog niet voor elkaar krijgt als een tevreden, gelukkig mens hier op aarde te leven?
  • Waarom zou je nu reeds moeten verlangen naar de dood, terwijl je  nog niet klaar bent met je goddelijke zielsopdracht?
  • Waarom zou je moeten blijven vechten of vluchten tegen en weg van je leven, terwijl het Universum zo hard met je meewerkt, het leven te leiden waarvoor jij precies bent geboren? 

Kan jij je nu al voorstellen dat jij straks de DADER van JOUW leven wordt?

Uitgegeven in 2021 www.boekscout.nl

ANDERS kijkt naar een situatie, een gevoel, een relatie, een ziekte en er het BESTE uithaalt voor jezelf én diegenen die hierbij betrokken zijn? 

JIJ alleen kan de belofte maken aan jezelf vanaf HIER en NU de AANDACHT te geven vanuit compassie ( niet hetzelfde als mede-lijden) en mededogen aan wat er zich NU voordoet.

Stapje per stapje creëer je met doorzettingskracht, geduld en vertrouwen jouw nieuwe leven, en kan je uiteindelijk ervaren dat het leven bestaat uit een heel groot kleurenpalet van ervaringen….

Wil je je graag aanmelden voor een persoonlijke coaching dan kun je via de webshop een sessie boeken.

Mijn twee boeken zijn aan te schaffen op mijn website, tot zolang de voorraad strekt.

Uitgegeven in 2020 www.boekscout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *