Geplaatst op Geef een reactie

Goddelijke timing

Bestaat er zoiets als goddelijke timing? Zeker wel! Maar waarom voelt het soms alsof sommige dingen met gemak stromen en vloeien, terwijl sommige manifestaties kracht en strijd vereisen? Hierover gaan veel gesprekken. Goddelijke timing is geen leeg begrip, maar lijkt een ‘magisch’ gebeuren die afgedwongen moet wordt, op het moment dat men iets wil manifesteren/creëren. Waarom voelt het soms alsof we niet op één lijn liggen met de tijd en de universele matrix?

Door te ontdekken hoe je persoonlijke en planetaire cycli op elkaar aansluiten creëer je kansen om je vanuit afstemming, te scheppen.

Persoonlijke Cycli en Goddelijke Timing

De goddelijke timing creëert de perfecte omstandigheden om te handelen of de juiste mensen en kansen aan te trekken. Toch is de goddelijke timing niet toevallig.

Het is een afstemming op onze persoonlijke én planetaire cycli en hun uitlijning. Daarnaast kunnen we ook het gevoel van goddelijke timing creëren in verbinding met de kracht van onze ziel. Bij die afstemming kun je haarfijn ‘voelen’ wat hét voor jou juiste goddelijke of kosmische moment is om iets te scheppen. Niet afgelijnd zijn waarbij het ‘willen’ overheerst, leidt veelal tot afvloeien, tot stagnatie en tot een stop.

Iedereen handelt al dan niet bewust binnen eigen unieke cycli. Het is de bedoeling dat we binnen elke cyclus aan specifieke zielslessen werken en een aantal gaven of kernkwaliteiten onder de knie krijgen. Wanneer de persoonlijke cyclus piekt, creëert dit het gevoel van goddelijke timing. Goddelijke timing brengt een gevoel van vloeibaarheid, gemak, lichtheid en geluk in ons leven. Dingen gaan snel en ze voelen moeiteloos aan. Je zult dit wellicht bij jezelf herkennen; je voelt het verschil wanneer iets met gratie, met gemak ontstaat of niet. Die ervaring heb ik meermaals in mijn leven ervaren en al zeker bij het schrijven van mijn twee boeken en creaties. Dat dit met zoveel gemak en flow ontstond en de samenwerking met de uitgeverij met hetzelfde gemak en flow verliep, vanwege de wederzijdse afstemming, stemde me tot verwondering. Natuurlijk voelde ik dat dit te maken had met afstemming op mijn Ziel en de goddelijke timing, wat niets met mijn ‘wil’ te maken had maar wel met ‘dienstbaarheid’, wat een levenslange rode draad is in mijn leven. Het kostte met andere woorden geen moeite om iets vanuit het niets of alles te laten ontstaan.

Binnen onze persoonlijke cycli richten we ons op verschillende levenservaringen, vaardigheden, kernkwaliteiten, helingschap én innerlijke leiderschap/meesterschap.

Een persoonlijke cyclus duurt een jaar tussen verjaardagen. Elk jaar leidt ons naar nieuwe wegen van heling en meesterschap. Als we die lessen leren die specifiek zijn voor onze zonnecycli, gaan we het volgende zonnejaar in met een schone lei en klaar om nieuwe taken op ons te nemen.

Maar zo werkt het in de aardse werkelijkheid niet helemaal: we nemen onafgemaakte dingen van het voorgaande jaar mee en leggen de nieuwe er bovenop. Als dit gebeurt, kan men een gevoel van innerlijke spanning of druk voelen. We kunnen niet ontsnappen aan het interne gevoel dat we iets al hadden moeten afmaken of beheersen, dat we niet synchroon lopen met de goddelijke timing. In sommige gevallen kan het duidelijk zijn wat deze lessen zijn, en soms is het slechts een vaag gevoel.

Andere persoonlijke cycli duren 7 en 9 jaar. Tijdens die langere cycli maken we een volledige vernieuwing door. We herkennen misschien niet meer de persoon die we 7 of 9 jaar geleden waren. Zelfs ons fysieke uiterlijk kan veranderen omdat het de veranderingen in het etherische lichaam weerspiegelt. Die langere cycli komen overeen met verschillende spirituele lichamen, en we krijgen toegang tot een nieuw niveau van bewustzijn, van het fysieke naar het emotionele, mentale enzovoort…

De persoonlijke cycli stemmen overeen met de planetaire cycli. Deze afstemming creëert unieke kansvensters waarin het gemakkelijk is om kwantumsprong naar een geheel nieuw niveau te maken. Een kansvenster is een tijd van versnelling. Het raam kan een paar weken of maanden openstaan, soms langer. Tijdens die periode zijn de kansen aanwezig om een bepaalde droom te realiseren, een vaardigheid te ontwikkelen, actie te ondernemen, enz. Wanneer we deze goddelijke timing gebruiken om te handelen, gaan dingen bijna moeiteloos. We ontmoeten de juiste mensen, verzamelen de middelen die we nodig hebben en creëren waarvoor we bedoeld zijn. Het voelt alsof het hele universum samenzweert om ons te steunen. En dat doet het.

Wat gebeurt er als het venster sluit?

Aan de andere kant, als we niet reageren op de kansvensters, kan het leven vastlopen. We staan voor veel uitdagingen om ons tot de juiste actie te dwingen. En we dienen de beweging vanuit onze persoonlijke energie van de solar plexus en sacrale chakra activeren, wat ons optilt naar het creëren vanuit het Kwantumbewustzijn. Het kan ook gebeuren dat we dat idee of die droom niet meer in ons leven hoeven te brengen. Of het kan zijn dat we moeten wachten tot er een nieuw kansvenster wordt geopend.

Als we uit de goddelijke timing zijn, krijgen we beperkte resultaten en voelt het allemaal als een worsteling. Alsof we niet door een onzichtbaar plafond heen kunnen.

Drie activeringen

Voordat de goddelijke timing voelbaar dichtbij ligt, gaan we door een periode van herschikking. De herschikking gebeurt meestal in 3 golven wanneer verschillende dingen onder onze aandacht worden gebracht die we nog dienen te helen, te integreren of te beheersen. Misschien is het belangrijk open te staan om ook andere mensen te ontmoeten of nieuwe vaardigheden te leren. De drie activeringsgolven bereiden je voor om alles te manifesteren wat je nodig hebt om je af te stemmen.. Tijdens de voorbereidingsperiode werken de spirituele gidsen nauwer met je samen en neemt de synchroniciteit toe.

Als we ons afstemmen op de goddelijke timing via de kansvensters, draagt de hele ervaring bij aan de levendigheid van de Ziel.

Het beste uit de goddelijke timing halen is als een ereteken voor de ziel. Jouw spirit-team moedigt je aan en de hele ervaring wordt als een succes bestempeld en draagt bij aan ieders verdienste. Als we er niet naar handelen, voelen we ons ‘mislukt’ of ‘gefaald’. We kunnen het gevoel hebben dat we achterlopen en niet op één lijn liggen met de tijd. Het is te laat. Ik vraag vaak aan klanten/cliënten waarop ze wachten om zich af te stemmen op de roep van hun Ziel. De antwoorden gaan van ‘ het is te laat tot ik durf het niet.’ Daartussen liggen een hele variatie van antwoorden.

En hoe zit het met de goddelijke timing van de ‘grote’ dromen?

Op basis van ons uniek en authentiek zielscontract kunnen we onze dromen verwezenlijken waarvan de vervulling zich gedurende een heel leven ontvouwt. Soms willen mensen heel snel de ladder opklimmen, ‘gearriveerd zijn’. Alleen is de realiteit van het leven dat we levensreizigers zijn vanaf onze geboorte tot we de overgang maken naar onze oorsprong als Bron.

We krijgen een impuls, een nieuwe vaardigheid en een ervaring tijdens elke kansperiode die bijdraagt aan de grote droom! Zeg dat je een genezer bent. Tijdens het volgende kansvenster ontwikkel je een aantal vaardigheden om anderen bijvoorbeeld te faciliteren in het helingsproces. . In weer een ander venster versterk je de basis van je helingswerk om meer mensen te dienen. Watermantijdperk laat ons in hoofdzaak ‘dienstbaarheid’ zien.

Evenzo kunnen we ook niet handelen in overeenstemming met de goddelijke timing. In dat geval stapelen de dingen die we zouden moeten doorvoeren zich op, wat spanning met een gevoel van ‘het is te laat; het is overweldigend.’ En het wordt een grotere uitdaging om er later naar te handelen, of je hebt een specifieke vaardigheid nodig, maar hebt geen tijd om het onder de knie te krijgen.

Samengevat

Gebruik je vermogen om de energie te voelen wanneer de goddelijke timing plaatsvindt. Als het ‘kansvenster’ open is, doe er dan alles aan om het maximaal te benutten.

Voltooi dingen niet volgens de perfectienormen van het ego, maar gebaseerd op wat de hogere hartchakra je vertelt. Vertrouw erop dat willekeurige dingen samenkomen. De ogenschijnlijk ongerelateerde interesses zullen elkaar uiteindelijk steunen. Merk ook op wanneer het tijd is om dingen los te laten. Sommige ‘vensters’ zijn tijdgevoelig, terwijl andere naar de grote droom leiden.

In de Tzolkin kun je ook heel helder waarnemen waar de uitdagingen zitten enerzijds en hoe je je kunt afstemmen op die uitdagingen. Voor iedereen is dit anders, daarom dat je nooit jouw weg kunt vergelijken met anderen. Zoals ik in mijn tweede boek, in het praktische deel, omschrijf dat jouw leven jouw journey is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *