Geplaatst op Geef een reactie

Empathie

Empathie is een woord dat door veel mensen vaak wordt gebruikt. Het is algemeen bekend dat empathie een goede zaak is om te hebben, maar het is niet altijd een prioriteit in het leven van mensen.

Wist je dat 98% van de mensen het vermogen heeft om zich in te leven in anderen? De weinige uitzonderingen zijn psychopaten, narcisten en sociopaten, dit zijn mensen die de gevoelens en emoties van andere mensen niet kunnen begrijpen of er geen verband mee kunnen houden.

Andere groepen mensen die misschien moeite hebben om de emoties van andere mensen te begrijpen, zijn degenen die zich in het autismespectrum bevinden. Veel mensen hebben echter het gevoel dat mensen met autisme nog steeds in staat zijn om met de emoties van anderen om te gaan, hoewel misschien niet op de traditionele manier.

Hoewel een grote meerderheid van de bevolking in staat is tot empathie, is de praktijk ervan soms beperkt. Maar wat is empathie en waarom is het belangrijk?

Kan empathie worden ontwikkeld, of worden we geboren met een bepaalde hoeveelheid? Zijn sommige mensen gewoon van nature beter in empathie? Is het echt zo belangrijk als sommige mensen zeggen dat het is om empathie te oefenen?

Eenvoudig gezegd is empathie het vermogen om dingen te begrijpen vanuit het perspectief van een ander. Het is het vermogen om de gevoelens en emoties van iemand anders te delen en te begrijpen waarom ze die gevoelens hebben.

Veel beroemde mensen hebben gesproken over het belang van begrip en empathie.

Maya Angelou zei ooit: “Ik denk dat we allemaal empathie hebben. We hebben misschien niet genoeg moed om het te tonen.”

Albert Einstein zei: “Vrede kan niet met geweld worden bewaard; het kan alleen worden bereikt door begrip.”

VERSCHILLENDE SOORTEN EMPATHIE

In een poging om te definiëren wat empathie is, hebben mensen verschillende categorieën van empathie gecreëerd. Volgens de psychologen Daniel Goleman en Paul Ekman zijn er drie soorten empathie: cognitief, emotioneel en medelevend.

1. Cognitieve empathie. Cognitieve empathie is het vermogen om te begrijpen hoe iemand anders zich voelt en om uit te werken wat ze zouden kunnen denken.

2. Emotionele empathie of affectieve empathie. Emotionele empathie verwijst naar het vermogen om de emoties van een ander te delen. Dit zou betekenen dat als je iemand anders ziet die verdrietig is, je verdrietig wordt.

3. Meedogende empathie of empathische bezorgdheid. Meedogende empathie is wanneer je gevoelens omzet in acties. Het gaat verder dan begrip en betrekking hebben op de situaties van andere mensen, en zet een individu aan om iets te doen.

Empathie is belangrijk in bijna elk aspect van het dagelijks leven. Het stelt ons in staat om mededogen te hebben met anderen, om te gaan met vrienden, geliefden, collega’s en vreemden, en het heeft een grote positieve impact op de wereld.

Gezonde relaties vereisen koestering, zorg en begrip. Een vriendschap of romantische relatie die empathie en begrip mist, zal snel botsen. Wanneer mensen alleen aan hun eigen belangen denken, zullen de andere mensen in de relaties lijden.

Als een van de partners in een relatie de dingen niet vanuit het perspectief van de ander ziet, zullen ze waarschijnlijk relatieproblemen krijgen.

Geen twee mensen zullen ooit precies hetzelfde denken, en geen twee mensen zullen dezelfde ervaringen hebben. Beide mensen in een relatie brengen hun eigen ideeën, levenservaringen en worstelingen met zich mee. Zonder de tijd te nemen om te proberen zich in te leven in elkaars gevoelens en perspectieven, zullen mensen in relaties zich waarschijnlijk onbemind en onbegrepen voelen.

Empathie op de werkvloer

Voor veel mensen is een werkplek een plek voor teamwerk. Voor dingen die een groepsinspanning vereisen, is het uiterst belangrijk om de tijd te nemen om met collega’s om te gaan. Ook als mensen niet specifiek aan één project werken, is het toch belangrijk om met collega’s om te gaan. Empathie gebruiken is een essentieel onderdeel van een soepele werkrelatie. Zonder dat is het veel gemakkelijker om in geschillen en meningsverschillen terecht te komen.

Ook voor het management is het van groot belang om empathie te gebruiken. Werkgevers/leidinggevenden die geen empathie hebben, onderwerpen hun werknemers waarschijnlijk aan oneerlijke praktijken. Managers die geen empathie hebben, kunnen werknemers ertoe aanzetten om verder te gaan dan wat gezond en redelijk is, of kunnen buitengewoon hardvochtig zijn wanneer een werknemer een fout maakt.

Empathie vanuit een mondiaal perspectief is oneindig belangrijk, vooral als het tot mededogen leidt. Dit soort empathie zet mensen ertoe aan om in het diepe te springen en te helpen bij grote rampen. Mensen zijn bereid anderen te helpen die ze nog nooit hebben ontmoet, omdat ze weten dat ook zij hulp nodig zouden hebben als de zaken omgekeerd zouden zijn.

Zonder compassievolle empathie zou de wereld een veel donkerdere en minder functionele plek zijn om te leven.

Hoewel er enig bewijs is dat het vermogen tot empathie terug te voeren is op genetische aanleg, is het ook waar dat empathie een vaardigheid is die kan worden vergroot of verkleind.

Een van de meest effectieve manieren waarop iemand empathisch kan worden, is door ze als kind te trainen. Empathie is een onderdeel van het onderwijs dat bekend staat als ’emotionele intelligentie’. Kinderen leren nadenken over de manier waarop andere mensen zich voelen, is een goede manier om hen te helpen empathie te ontwikkelen.

Als een kind een ander kind pijn doet of plaagt, is het nuttig om het kind te vragen hoe ze denken dat ze de ander hebben laten voelen. Je kunt ze vragen hoe ze zich zouden voelen als iemand ze zo had behandeld. Willen ze geplaagd of gekwetst worden? Zouden ze verdrietig of boos zijn als iemand ze slecht had behandeld?

Deze gedachtegang kan ook gebruikt worden voor positieve dingen. Delen is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de opvoeding van een jong kind. Kinderen wordt vaak geleerd om te delen omdat ze het leuk vinden als anderen met hen delen. Het is gemakkelijk om kinderen te leren anderen vriendelijk te behandelen, omdat ook zij graag vriendelijk behandeld willen worden.

Hoewel het gemakkelijker is om iemand van jongs af aan te trainen om empathisch te zijn, is het voor volwassenen ook mogelijk om hun empathieniveau te vergroten. Hieronder staan enkele manieren om iemands empathie te verbeteren.

Geloof het of niet, het lezen van fictie kan je empathie zelfs vergroten. Nieuwe studies tonen aan dat wanneer mensen fictie lezen, hun hersenen echt het gevoel hebben dat ze een nieuwe wereld betreden.

De reden waarom deze ontdekking ertoe doet, is omdat het laat zien dat mensen zich kunnen identificeren met mensen en groepen die eigenlijk buiten zichzelf staan. Om dit in een niet-fantasietoepassing te plaatsen: het laat zien dat mensen zich kunnen verhouden tot mensen die een heel ander leven leiden dan hun leven.

In fictieverhalen zijn we in staat om de acties van personages te begrijpen vanuit hun innerlijke gezichtspunt, door hun situaties en geest binnen te gaan, in plaats van de meer externe kijk op hen die we gewoonlijk hebben. Met andere woorden, waar we normaal gesproken geen toegang zouden hebben tot andermans gedachten, geeft literatuur ons een kijkje in de innerlijke gedachten van andere mensen.

Luisteren naar anderen is een zeer goede manier om empathie te ontwikkelen. Als we de tijd nemen om te luisteren naar de dingen die andere mensen ons vertellen, is dat een gemakkelijke manier om te begrijpen hoe ze denken en voelen.

Luisteren komt het beste tot stand als we onze eigen gedachten en meningen opzij zetten en goed nadenken over wat een ander zegt. We kunnen ook beter luisteren als we afleidingen zoals mobiele telefoons of tablets opzij zetten. Wanneer we onze onverdeelde aandacht aan anderen geven, zullen we hen het gevoel geven dat er voor hen gezorgd wordt en het geeft ons de kans om hun standpunt echt te begrijpen.

Voor velen is het veel gemakkelijker om zich te identificeren met mensen die in onze ‘groep’ zitten. Met andere woorden, het is veel gemakkelijker om mensen te vertrouwen of te begrijpen waarvan we denken dat ze op ons lijken. Dit soort denken kan belemmerend werken op een diverse werkplek, of het kan empathische empathie voor mensen buiten onze eigen gemeenschappen onderdrukken.

Om dit soort denken uit te dagen, is het belangrijk om de tijd te nemen om mensen die anders zijn te begrijpen. Om empathie te vergroten, moet iemand misschien vooropgezette ideeën en vooroordelen ter discussie stellen en rekening houden met het standpunt van een ander.

Dit kan ook worden bereikt door mensen die hun kring verbreden en vrienden worden met mensen met wie ze normaal gesproken geen tijd doorbrengen. Het zal ze misschien verbazen dat ze meer gemeen hebben dan ze eerst dachten, en het is zelfs nog waarschijnlijker dat ze hun vermogen tot empathie zullen verbreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *