Geplaatst op Geef een reactie

Jungiaans werken met Tarot

Ondanks de diverse manieren in het gebruik maken van kaarten, blijft kaartlezen een instinctief proces.

In het Jungiaans tarotspel worden 36 kaarten gebruikt die elk een ander aspect van de archetypen vaststelt. Jung was een schitterend psycholoog en mysticus.

Deze kaarten bieden een eenvoudig, maar heel effectieve manier om de geheimen van het verleden, heden en toekomst te ontrafelen.

De archetypen die op de kaarten zijn afgebeeld begeleiden ons door het onderbewustzijn zodat we het leven beter kunnen begrijpen en oplossingen vinden voor problemen en vragen.

Om te begrijpen op welke manier de Jungiaanse tarot werkt, is het belangrijk te begrijpen wat archetypen zijn, want dit is een van Jungs belangrijkste bijdragen aan ons begrip van de menselijke geest.

Heel eenvoudig : het gaat om fundamentele, niet aangeleerde aspecten van de geest, die afkomstig zijn van het ‘collectief onderbewustzijn’.

Die vertegenwoordigt de diepste laag van ieders geest en staat uit de algemene ervaring van een ras zoals die in de loop van generaties is doorgegeven. Het is dus de gemeenschappelijke geest van de mensheid in verleden, heden en toekomst.

Jung omschrijft archetypen als systemen van bereidheid tot actie en tegelijkertijd beelden en emoties. Die komen voort uit de hersenstructuur: ze zijn het psychische aspect ervan.

Op een persoonlijk niveau ervaart elkeen deze archetypen hetzelfde namelijk als de neiging om op een bepaalde manier te denken.

Jung onderzocht het onderbewustzijn als zoals dit tot uitdrukking komt in fantasieën, dromen en zelfs waanvoorstellingen.

Hij trok de conclusie dat iedereen deze gedachte- en gedragspatronen ervaart als motieven, zoals de schaduw, de wijze oude man, het kind, de moeder en de maagd enz.

Hoe kunnen we de archetypen ervaren?

Met de Jungiaanse tarotkaarten kunnen we meer kennis over onszelf en anderen verkrijgen omdat de archetypen universeel zijn en zich in de geest van iedereen bevinden. We benaderen de archetypen op alle niveaus, in onszelf en de omwereld.

De eerste archetypen die we tegenkomen zijn de autoritaire figuren die ons hebben opgevoed, meestal onze ouders.

Onze relatie met hen illustreert de perceptie die we allemaal hebben aan het begin van ons leven namelijk die van een schijnbaar veilige en solide buitenwereld, waarbij we ons ( nog) niet realiseren dat deze buitenwereld belichaamt wat binnen in ons leeft. We maken ons zo de essentie eigen van wat deze eerste autoriteitsfiguren ons meegeven. Onvermijdelijk.

Voor velen is het herkenbaar angst te voelen om fouten te maken en bij wijze van spreken, straf te krijgen, veroordeeld te worden. De werkgever die je een standje geeft, een opmerking maakt waarbij je je herinnert dat je vader/ moeder/ leraar … op soortgelijke wijze reageerde. Projectiemechanismes schieten in werking en je ervaart je werkgever als een kopie van je vader/ moeder/ leraar…

Waarom met archetypen werken?

Jungiaanse kaarten helpen ons ons ware lotsbestemming te ontsluiten.

Wanneer archetypen ons bewustzijn binnendringen zonder geïntegreerd te zijn, hebben ze een verslavend/ destructief effect op ons leven en onze persoonlijkheid. Ze maken het ons moeilijk te veranderen en we blijven voor de rest van ons leven in dezelfde patronen vastzitten.

Het effect van een archetype is nooit willekeurig, maar hangt af van de mate waarin hij in het verleden in ons bewustzijn is geïntegreerd.

Indien we in staat zijn een archetype in onszelf te erkennen en te integreren, kan er zeker een krachtige transformatie/ metamorfose plaatsvinden.

Dieper hierop inkijkend worden we in contact gebracht met verloren gegane doelen, vergeten talenten en helpt een uitweg te zoeken uit een moeilijke periode.

Onze geest heeft echt veel meer invloed op ons ‘lot’ dat we ons kunnen voorstellen.

De kaarten representeren de archetypen en fungeren als herkenningspunten tijden onze innerlijke en uiterlijke reis.

Eenmaal we tot inzicht en besef zijn gekomen, kunnen we ons leven in balans brengen.

Nog even dieper inkijkend stemmen we ons tijdens die mystieke proces af op onze innerlijke stem- onze innerlijke leraar. De eerste stap naar spirituele volledigheid tijdens de reis van zelfonderzoek en zelfrealisatie ( die Jung ‘individualisatie’noemt) is gezet.

Hoe diep is diep?

De Jungiaanse tarotkaarten hebben veel betekenislagen, net als onze geest op verschillende bewustzijnsniveaus werkt.

Deze kaarten kunnen gebruikt worden voor eigen inzicht in een persoon of situatie of voor een heel specifiek advies over een huidig probleem.

In het zoeken naar inzichten dienen we de kaarten op een contemplatieve manier te benaderen. ( passief)

Bij specifieke adviezen is de aanpak actief.

Transformatief effect

Het Jungiaans antwoord op vragen die betrekking hebben op tijd is uiteindelijk altijd: ‘ Wanneer bij jou de innerlijke transformatie heeft plaatsgevonden ‘. Onder meer om die reden is het voorspellen van tijd in onder andere relatievragen quasi onmogelijk. Het verlangen naar een partner kan heel sterk zijn, doch als je hart nog niet geheald is van de pijn uit het verleden en je hart niet open staat, is het aantrekken van een nieuwe geliefde moeilijk. Het willen van een relatie is één ding, je hart helemaal openstellen, kwetsbaar en ont-vankelijk is een ander verhaal.

Jungiaanse tarotkaarten laten ons meer zien dan we ons kunnen voorstellen. Ik ervaar deze kaarten als een manier om diepere lagen- die nog niet onder het stof vandaan zijn gehaald – aan de oppervlakte te brengen, te voelen en te doorleven. Transformatie is een levenslange weg, waar we nooit klaar mee zijn. Hoe dieper we durven afdalen, hoe vervulder ons leven kan worden.

‘ De kosmische winden, de met sterren bezaaide hemel en de wateren van de ruimte gaan door mijn ziel. Ook al heeft mijn huis vaste muren, ik ben niet aan de aarde gebonden ‘.

Mieke, gediplomeerd tarotreader

Dit boek is een must voor iedereen die met Tarot vanuit Jungiaanse psychologie werkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *