Geplaatst op Geef een reactie

Jungiaanse archetypen en de Tarot

Carl Jung, voluit Carl Gustav Jung, (geboren 26 juli 1875, Kesswil, Zwitserland – overleden 6 juni 1961, Küsnacht), Zwitserse psycholoog en psychiater was de oprichter van de analytische psychologie . In sommige opzichten een reactie op de psychoanalyse van Sigmund Freud. Jung stelde de concepten van de extraverte en de introverte persoonlijkheid, archetypen en het collectieve onbewuste voor en ontwikkelde deze. Zijn werk is invloedrijk geweest in de psychiatrie en in de studie van religie, literatuur en aanverwante gebieden.

Jung creëerde meer dan 300 archetypen ! Enkele van zijn meest populaire archetypen worden weergegeven in de tarot en is dus heel interessant materiaal om de Tarot als levensweg te interpreteren! Dit blog kan enige duidelijkheid geven in de diepere zingeving en het begrijpen van de Tarot, vanuit Jungiaanse psychologie.

HET ZELF
Dit is het waarachtigste, meest essentiële element van het zijn! Het is wie je bent, ongeacht sociale normen of verwachtingen, alleen je pure bewustzijn dat door het leven beweegt, groeit en verandert en een persoon wordt.

De Dwaas– het ultieme startpunt voor de Grote Arcana en de beste uitdrukking van het Zelf. Je weet niets, maar je gaat op weg, klaar om iets meer te worden!


De Zegewagen (Strijdwagen) — verwijst naar de strijdwagen zelf; de berijder blijft naamloos. Op deze manier konden ze worden gezien als het Zelf. Het belichaamt ook het Jungiaanse archetype van ‘De Ontdekkingsreiziger’.


Kracht — onderzoekt de strijd tussen jou en je innerlijke demonen, waarbij de menselijke figuur staat voor het Zelf.


De Gehangene – deze kaart onderzoekt de voordelen van stil zijn en het ondermijnen van je verwachtingen. De Gehangene is het Zelf, letterlijk de dingen vanuit een ander perspectief ziend terwijl ze ondersteboven hangen. Op deze manier doet deze kaart ook denken aan de Rebel.


De Ster – de figuur in de weide heeft geen naam; ze is in volledige harmonie met haar omgeving en vertegenwoordigt dus een ideale vorm van het Zelf. In dit rijk van mogelijkheden is zij ook de Schepper.


De Wereld — aan het einde van de reis van ‘De Dwaas’ is de kaart De wereld, waarvan de androgyne* danser het toonbeeld is van zelfrealisatie.


In dromen kun je figuren tegenkomen die representatief zijn voor je eigen Zelf. Zoek net als in de tarot naar mensen die geen naam hebben en die op ontdekkingsreis zijn. Dit archetype kan je ertoe aanzetten om diep in jezelf te kijken en weer in contact te komen met wat je vooruit drijft.

*elke keer dat de genitaliën van een figuur verborgen zijn, zijn ze bedoeld om androgyn te zijn, wat in de tarot een uitdrukking is van de ultieme alchemistische vorm van eenheid. Zie ook: De duivel.

PERSONA
Oorspronkelijk bedacht door Jung, is de Persona het gezicht dat je aan anderen presenteert. Je kunt verschillende maskers dragen en verschillende persona’s opzetten voor verschillende situaties. Maar dit is iets dat je hebt gekozen om te maken, en het vertegenwoordigt misschien niet authentiek wie je werkelijk bent.

Omdat de Grote Arcana helemaal draait om de innerlijke, authentieke reis, is er niet echt één kaart die Persona betekent en niets anders. Er zijn echter kaarten die de thema’s van dit archetype raken:

Rechtvaardigheid – deze kaart gaat helemaal over keuze en trouw zijn aan jezelf. In zekere zin is het het tegenovergestelde van Persona, aangezien Justice je aanspoort om authentiek te zijn, in je verleden te kijken en te kiezen wie je in je toekomst wilt zijn.


Matiging — een van de diepere betekenissen van deze kaart is de balans tussen wie we van binnen zijn en wat de samenleving wil dat we zijn. Persona is het zelf dat de samenleving presenteert en dat we uit deze balans creëren.


De Ster – de eerste naakte figuur in de grote arcana , de figuur in ‘De Ster’ heeft haar Persona volledig laten vallen.


De Grote Arcana dringen er bij ons op aan om de gezichten die we in het bijzijn van anderen dragen te onderzoeken, om een balans te vinden, maar uiteindelijk om de vermommingen te laten vallen en authentieker te zijn in hoe we onszelf presenteren! Om dit archetype in dromen te vinden, zoek naar mensen die maskers dragen, entertainers of artiesten. Je kunt ook een verwrongen of geïdealiseerde versie van jezelf tegenkomen, of je probeert wanhopig met meerdere objecten tegelijk te jongleren. Wanneer dit archetype verschijnt, worstel je misschien met je identiteitsgevoel in tegenstelling tot wat er van jou wordt verwacht.

DE SCHADUW
Dit is de donkere kant van het Zelf: de instincten die je onderdrukt, het verlangen naar het verbodene, de extremen waartoe je zou kunnen gaan als je gepusht wordt.

Kracht – de leeuw in Kracht vertegenwoordigt je innerlijke demonen en wildheid. Dit is het schaduwzelf, wat je van binnenuit kwelt. Moet de leeuw getemd worden, of kun je leren van zijn woeste karakter?


De Duivel – de ultieme donkere kaart is verleiding, materialisme en toegeeflijkheid. Dit zijn al je lagere instincten die de schaduw belichaamt. Maar we moeten ons allemaal wel eens verwennen! De vraag is wanneer dat schadelijk wordt, voor jezelf of voor anderen.


De Maan – is het rijk van innerlijke wildheid, dat wat de samenleving probeert te temmen en te temmen. Dit aspect van de schaduw is gedurfd en zou tot op zekere hoogte moeten worden omarmd.


Het is belangrijk om contact te houden met je schaduw, anders kan hij je verteren wanneer je hem het minst verwacht. Vergeet niet om dit element van jezelf in evenwicht te brengen met je andere aspecten; vergeef met welke donkere delen van je verleden je in het reine kunt komen; heroverweeg de delen van jezelf die de samenleving schurkt (wildheid, niet-normatieve seksualiteit, radicaal denken) en beslis voor jezelf of deze schurken rechtvaardig zijn.

ANIMA
Jung geloofde dat we allemaal vrouwelijke en mannelijke energie in ons hebben; zijn concept van Anima verwijst eigenlijk naar de vrouwelijke energie die in mannen bestaat, maar we kunnen het toepassen om meer universeel te zijn.

De Hogepriesteres – bewaker van de mysteriën, de hogepriesteres is de maagdelijke vorm van het goddelijke vrouwelijke: jong, maar wijs boven haar jaren. Op deze manier is ze ook ‘Het Onschuldige Archetype’.


De Keizeri
n – omringd door groene overvloed, de keizerin is de natuur, vruchtbaarheid en het voedende instinct. Zo vertegenwoordigt ze ook de archetypen Moeder en Verzorger.


Kracht
– het geslacht van de figuur in Kracht doet er niet zoveel toe, maar klassieke ideeën over vrouwelijkheid die zacht, puur en zachtaardig zijn, staan in contrast met de wilde wreedheid van de leeuw. Hoewel deze ideeën stereotiep zijn, is deze kaart nog steeds een interessant commentaar op vrouwelijke genderidentiteit: je zou het kunnen lezen als de strijd tussen wat de samenleving wil dat vrouwelijkheid is versus alles wat de samenleving ongepast vindt in vrouwen (zoals woede, ongebreidelde passie en geweld). . Je vrouwelijke kant omarmen, ongeacht je eigen genderidentiteit, betekent dit conflict onder ogen zien en beslissen wat volgens jou ware vrouwelijkheid is.


Hoewel er andere kaarten in de Grote Arcana zijn met vrouwelijke figuren (zoals Gerechtigheid en De Ster), hangt de betekenis van de kaart niet noodzakelijkerwijs af van het geslacht van de figuur. Er zijn ook geen oude vrouwen in de tarot (behalve misschien die ene oudere figuur die voorkomt in Bokalen 10, wat betekent dat het derde aspect van heidense goddelijke vrouwelijkheid ook afwezig is.

Pas op voor dit archetype in dromen, met name het meisje, de moeder, het oude wijf of een of andere representatie van het maatschappelijke vrouwelijke versus het innerlijke vrouwelijke. Let op wat dit cijfer voor jou betekent – verschijnen ze als een vriend of familielid? Hoe verhoud je je tot hen en welke gevoelens roepen ze op? Dit kan je inzicht geven in je eigen relatie met vrouwelijkheid – waar je je mee identificeert, wat je ziet als de antithese van jezelf, en waarom.

ANIMUS
Dit is de mannelijke tegenhanger van Anima.

De Magiër – deze kaart is creatie en manifestatie (dus we begrijpen het ook als de archetypen van de Schepper, Magiër en Bedrieger) en kan op veel manieren universeel worden toegepast, ongeacht het geslacht. Toch is De Magiër de tegenhanger van De Hogepriesteres. Terwijl ze zich bezighoudt met het oplichten van de sluier naar buiten, gebruikt De Magiër het goddelijke om dingen in deze wereld te creëren. Dit is het jeugdige mannelijke, de beweger en veranderaar, een aspect dat door iedereen kan worden belichaamd.


De Keizer – doet ook denken aan de archetypen van de vader en de heerser. De Keizer is ouder dan De Magiër en vertegenwoordigt bescherming maar ook controle.


Hiërofant is meer leraar dan enig ander archetype, maar gewoonlijk afgebeeld als mannelijk kan de hiërofant ook patriarchale machtsstructuren vertegenwoordigen, vooral met betrekking tot onderwijs en sociale hiërarchie. Net als Kracht kan het denken aan gender in relatie tot deze kaart diepere betekenissen ontrafelen en nodigt het je uit om de structuren die onze samenleving beheersen in twijfel te trekken.


Net als bij het anima-archetype, wanneer deze figuren in je dromen verschijnen, let dan op je relatie met hen en of je ze uit het leven herkent. Vecht je vaak tegen dit archetype of werk je ermee? Is er iets aan het mannelijke dat je kracht geeft, of de samenleving dat nu wil of niet?

HET KIND
We hebben allemaal een innerlijk kind, dat deel van ons dat de verantwoordelijkheden van volwassenheid voor altijd dreigen op te sluiten. Zowel Jung als de tarot zijn het erover eens: we kunnen er allemaal baat bij hebben om ons innerlijke kind te laten spelen!

De Dwaas – stoutmoedig de wereld in stappen, de dwaze aard van de dwaas ligt in hun onschuld. Maar het is alleen door hun naïviteit dat ze zo vreugdevol het leven in kunnen rennen – want als we wisten wat ons te wachten stond, zouden we dan verder gaan?


De Zon – als er één kaart is die het archetype van het kind belichaamt, dan is het De Zon. Dit is pure kinderlijke levensvreugde – en toch verschijnt de kaart bijna aan het einde van de Grote Arcana. Want pas als we de grootste ontwikkelingsmomenten van het leven hebben doorgemaakt en onze grenzen hebben laten vallen, kunnen we ons innerlijke kind herontdekken.


Dromen die ons terugbrengen naar onze kindertijd behoren tot de krachtigste. Ze bevatten onze vroegste ontwikkelingservaringen en kunnen zo delen van onszelf onthullen die we misschien opgesloten hebben gehouden. Als je merkt dat je een kind in een droom bent, merk dan op wat je doet, waar je bent en met wie je omgaat. Is dit een herinnering of is er een bepaalde situatie waardoor je terugvalt in de kindertijd? Als we in onze dromen terugkeren naar een kinderlijke staat, kan dat zijn omdat we ons bijzonder kwetsbaar of onervaren voelen. Of misschien is er een situatie waardoor we die kinderlijke vreugde en onschuld weer kunnen omarmen…


DE WIJZE OUDE WIJZE
De wijze wijze is om vele redenen een hoofdbestanddeel van de folklore. Onze ouderen hebben zoveel kennis en ervaring dat we er goed aan doen om hen te eren en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Hoewel dit archetype in de tarot alleen in mannelijke vorm voorkomt, zijn er tal van voorbeelden van vrouwelijke Wijze Oude Wijzen in mythen, folklore en populaire fictie.

De Hiërofant – hoewel De Hiërofant niet in alle tarotspellen zo oud lijkt, kunnen ze deze rol van een oudere leraar spelen – en als ze dat doen, zijn de systemen van kennis waartoe ze toegang bieden, die van levenservaring en zwaarbevochten wijsheid .


De Kluizenaar ( of Heremiet) die door de wildernis dwaalt en oude, heilige kennis ontdekt vanuit hun lange eenzaamheid. Kluizenaars kunnen in vele vormen aan ons verschijnen, maar als je er een vindt, moet je naar ze luisteren, want ze kunnen je vertellen wat niemand anders kan!


Het meer raadselachtige archetype, de Wijze Oude Wijze, verschijnt in bijzonder mysterieuze, mystieke dromen. Ze spreken misschien tot je in raadsels die je wakkere geest niet kan bevatten, maar je dromende zelf begrijpt het op een dieper niveau. Zoek ze in grotten en hoge heuveltoppen, en zorg ervoor dat je altijd hun licht volgt, want het zal je naar fantastische nieuwe ontdekkingen leiden… Als er ooit een tijd is om het vermogen om lucide te dromen te ontwikkelen, dan is dit het!

Dromen en archetypen

De archetypen van Jung geven ons een goed inzicht in onze dromen, omdat ze ons kunnen helpen de mensen om ons heen te identificeren, hoe we ons tot hen verhouden en hoe ze ons laten voelen. We kunnen onszelf ook in deze archetypen herkennen en onze dromen geven ons inzicht in hoe verschillende situaties ons in verschillende rollen duwen.

We moeten echter niet vergeten dat onze dromen uniek voor ons zijn. Archetypen zijn in wezen een bundel associaties verpakt in één enkele figuur. En ze betekenen verschillende dingen voor verschillende mensen: voor jou kan De Ontdekkingsreiziger identificatie en vrijheid vertegenwoordigen, terwijl dit iemand anders gevaar en bedrog kan betekenen. Door je unieke ervaringen zul je ook je eigen archetypen hebben waar Jung misschien nooit aan heeft gedacht!

Om echt bij te houden wat je dromen zijn en wat deze archetypen voor je betekenen, kan het helpen om een droomdagboek bij te houden. Zorg ervoor dat je vastlegt wie je in je dromen tegenkomt – op die manier kun je erachter komen welke archetypen op hen van toepassing zijn. Als je dat eenmaal hebt gedaan, herken je ze ook in tarotleggingen! Dit zal je metingen zeker naar een ander niveau tillen, omdat je niet alleen de toekomst ‘voorspelt’ en dieper in je eigen psyche duikt, maar ook de transcendente wereld van dromen verkent. Het bijhouden van een tarotdagboek zal je ook helpen op deze reis.

Door de tarot af te stemmen op de archetypen in je dromen, kun je beter begrijpen wat je dromen je proberen te vertellen – en zul je gaandeweg een beter begrip van tarot krijgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *