Geplaatst op Geef een reactie

Het resoneert…echt?

Veel mensen (waaronder ikzelf) praten soms over “resoneren” met iets of niet bij het bepalen van de “waarheid” van een bepaald geschrift, leer of informatie. Het is dat non-verbale intuïtieve ‘weten’. Er kan echter ook sprake zijn van “valse resonantie” (positief of negatief) wanneer het wordt aangezien voor wensdenken of gebaseerd is op (onbewuste) projecties of triggers.

Soms resoneert het valse deel in ons, gebaseerd op conditionering, programmering en verwonding, met iets dat we verwarren met ons ware zelf, wat resulteert in valse resonantie, of we verwerpen de waarheid van iets omdat het diepgewortelde geloofssystemen uitdaagt waarmee we geïdentificeerd zijn en vandaar “resoneer er niet mee” omdat het ongemakkelijke gevoelens oproept … wat ook verband houdt met cognitieve dissonantie.

Hoewel het idee van ‘resoneren’ met een bepaalde lering of bron geldig is, kan het gemakkelijk verkeerd worden toegepast als het ‘leesinstrument’, het Zelf, niet correct is ‘afgesteld’. “Feel good”-berichten zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs een bewijs van waarheid en kunnen ook erg emotioneel manipulerend zijn (vooral wanneer het ego zich ermee voedt)…

Om de ware resonantie te vinden moet men het valse zelf (met zijn aannames, conditionering, verwachtingen, wishful thinking, verwonding, buffers, vooringenomenheid, emotionele haken en ego-verlangens) scheiden van het ware zelf dat verbonden is met het Goddelijke, dat kleine niet-zijn. -verbale stem van binnen die altijd een leugen van de waarheid kan scheiden, gebruikmakend van zowel intuïtie als kritisch denken, zelfs als de waarheid niet erg ‘aangenaam’ is en uitdagend is voor iemands wereldbeeld en vooral voor iemands zelfbeeld.

Met andere woorden, eerlijk oprecht innerlijk werk is nodig om de leugens die we onszelf vertellen te ontdekken en alle rationalisaties en ontkenningen die daarmee gepaard gaan te confronteren, zodat we meer en meer in harmonie kunnen komen met onze zielresonantie/kennis.

Vanuit een esoterisch perspectief zijn leugens tegen het zelf het meest schadelijk en het moeilijkst te ontdekken, veel moeilijker dan het ontdekken van de leugens “daarbuiten” via een intellectueel denkproces.

In wezen bepaalt iemands niveau van Zijn (belichaming van de ziel) ook tot hoeveel (hogere) Kennis men toegang kan krijgen via directe ervaring (Gnosis) die veel verder gaat dan een mentale benadering van “denken” of alleen het intellectueel ontleden/verwerken van informatie.

“Valse resonantie” is de reden waarom veel goedbedoelende mensen desinformatie en corrupte/pop-spirituele (New Age) leringen verspreiden. Ik neem mezelf niet uit de vergelijking, want dat heb ik ook gedaan, vooral in mijn New Age-dagen toen ik niet erg veeleisend was, maar mijn eigen wishful thinking en emotionele projecties aanzag voor ‘resoneren’.

Valse resonantie is ook waar COINTELPRO (Counter Intelligence Programs) zich op richt en vormt de basis van Matrix Mind Control. Goede desinformatie is meestal leugens vermengd met waarheid. Genoeg waarheid om als aas te gebruiken om de aandacht/resonantie van de zoeker te trekken of zijn/haar ego aan de haak te slaan en hem/haar vervolgens aan een valse lijn te zetten, omdat zij/zij de leugen ook inslikt en hem/haar in slaap houdt terwijl hij/zij gelooft te ontwaken.

Het vinden van “ware resonantie” is gerelateerd aan de triade van Kennis – Zijn – Begrip

Metafysisch en psychisch onderscheidingsvermogen

Heb je je ooit slecht gevoeld over iemands geschriften of gesproken woorden, ook al zijn de woorden zelf die hij/zij schrijft/uitspreekt misschien ‘waar’? Dit is een belangrijk punt over dieper onderscheidingsvermogen om deze intuïties te vertrouwen. Het is duidelijk dat we allemaal onszelf moeten controleren op mogelijke schaduwprojecties, maar we hebben allemaal toegang tot diepere “objectieve” energetische indrukken/intuïties die niet alleen voortkomen uit onze schaduw.

Sommige mensen zijn van nature beter afgestemd op deze juiste psychische energetische indrukken die ze van anderen ontvangen dan de woorden die ze zeggen of schrijven. Maar iedereen die oprecht bezig is met esoterisch en psychologisch zelfwerk heeft er toegang toe, aangezien het een natuurlijk “bijproduct” is van zelfrealisatie (meer verbinding maken met het ware zelf en de geconditioneerde/gewonde/geprogrammeerde valse persoonlijkheid afwerpen).

Het sluit aan bij de esoterische betekenis van “het ongeziene zien” en heeft ook betrekking op het concept van “resoneren” met iets of niet zoals eerder onderzocht.

“Het ongeziene zien” houdt het ontwikkelen van “zesde zintuiglijke cognitieve perceptie” in voorbij de vijf zintuigen en het intellect/de geest.

Het is duidelijk dat er ook basiskritisch denken nodig is om te leren hoe de geest / het intellect op de juiste manier te gebruiken voor fundamenteel onderscheidingsvermogen, maar het diepere onderscheidingsvermogen vindt plaats op metafysische niveaus.

Dit diepere onderscheidingsvermogen is heel belangrijk in deze tijd met veel populaire “valse profeten” die mensen bewust (Cointelpro-agenten) of onbewust (meestal gekaapt door entiteiten die via hen werken) misleiden.

Letterlijk iedereen die enig talent heeft met woorden in gesproken of geschreven vorm – een goed aanbod van woordenschat en basiskennis van grammatica en “welbespraakte” spraak – kan alles schrijven/zeggen dat “diepgaand” en “inspirerend” is, zelfs als hij/zij dat niet doet meent het echt of belichaamt het.

Het is in deze tijd ook heel gemakkelijk om populaire spirituele of psychologische ‘waarheden’ intellectueel in geschreven of gesproken vorm uit te braken, wat we zien in de opkomst van de reguliere pop-spiritualiteit en New (C) Age-religie.

Intellectueel begaafde mensen kunnen anderen ook gemakkelijk manipuleren via NLP-technieken en intellectueel sofisme. Psychopaten met een hoog IQ en een charismatisch “masker van gezond verstand” zijn daar uitstekend in en veel mensen “aanbidden” of bewonderen publieke persona’s (inclusief spirituele leiders) die in wezen wolven in schaapskleren zijn. Ze zijn meesters in bedrog en kunnen zelfs emoties vervalsen (empathie, liefde en tranen). Veel politici vallen in deze categorie en de echte psychopaten zijn niet zo voor de hand liggend.

Als je echt gevoelig bent voor energieën van andere mensen en je innerlijke werk hebt gedaan om deze indrukken te scheiden van je eigen issues/triggers/projecties, kun je letterlijk de ware energie achter geschreven of gesproken woord “zien” of voelen, ongeacht wat de persoon zegt (inhoud).

Meestal voelen ‘klinisch perfecte’ geschriften of ‘klinisch welsprekende’ charismatische spraak precies zo aan: klinisch, nep, kunstmatig. Het is “te perfect”. Als een technisch begaafde muzikant die Beethovens 9e symfonie noot voor noot op de piano speelt met technisch sublieme precisie waarbij alle dynamiek maar diepte, gevoel en ziel ontbreken. Het is alsof je praat/schrijft vanuit een hoofdgerichte ruimte, maar er is een gebrek aan belichaming.

Sommige mensen zijn ook trots op hun intellectuele vocabulaire en pronken ermee, waardoor het neerkomt op verfijnde intellectuele masturbatie – ze komen er gewoon zelf vanaf, zoals een narcist die in de spiegel kijkt.

Wanneer ik de originele werken lees van esoterische meesters en leraren of iemand die echt belichaamd is, hebben de woorden een zeer diepe impact op mij. Het werk van Sri Aurobindo is daar een goed voorbeeld van. Het meeste van zijn werk dat hij schreef is eigenlijk in het Engels, dus het zijn geen vertalingen. Alleen al het lezen van een paar alinea’s van zijn werk heeft een diepe indruk op me gemaakt, omdat de woorden die hij schrijft van een plaats komen die ver voorbij ‘hem’ ligt (en nee, ik bedoel niet dat hij ‘channelt’). Ze raken iets heel diep in mij, veel verder dan de woorden zelf – het is de energie van de staat waarin hij verkeerde toen hij het schreef – volledig belichaamd, verbonden met de bron. Hetzelfde geldt voor elke muziek of kunstwerk. Naast de fysieke manifestaties (schilderen, opnemen) neem en voel je ook de indrukken van de energie van de artiest.

Persoonlijk ben ik ook heel gevoelig voor lichaamstaal en kan ik lichamen redelijk goed ‘lezen’. De ogen verraden het ook altijd. Soms is er niemand binnen of worden ze bewoond door “iets anders”.

Is het je ooit opgevallen dat iemand je de perfecte, meest welsprekende woorden vertelt die intellectueel/rationeel kloppen, maar dat er iets niet klopt en je een heel andere indruk krijgt op energetisch niveau? Dat is wat je nodig hebt om te vertrouwen, de energie achter de woorden (of zijn/haar hele energie), niet de woorden zelf, ook al zijn ze op zichzelf ‘waar’.

Beperkingen van het intellect en online communicatie

Als het gaat om het scheiden van waarheid van leugens en het verbinden met onze intuïtie en echte resonantie, is intellectueel kritisch denken (hoewel het hard nodig is en zijn plaats heeft) niet voldoende en heeft het zijn beperkingen omdat dit geïsoleerde hoofdcentrische denken is afgesneden vanuit de lichaamsintelligentie (en in wezen vanuit het Goddelijke en Spirituele Zelf).

Als er geen emotionele intelligentie en belichaming (zielintegratie) is in combinatie met oprecht zelfwerk om iemands niveau van Zijn te verhogen, zal men vast komen te zitten op een intellectueel niveau en kan men erg “slim” lijken (zelfs met een hoog IQ) zonder vooruitgang te boeken. verder – esoterisch gesproken – vanuit het perspectief van de evolutie van de ziel.

Een op het hoofd gerichte, zeer intellectueel “intelligente” persoon kan alle “juiste” en diepgaande dingen schrijven of zeggen zonder enige interne afstemming/integratie/belichaming, d.w.z. zonder levende ervaring van waar hij/zij het over heeft.

We hebben bijvoorbeeld allemaal wel eens meegemaakt dat iemand ons iets vertelt, maar energetisch pikken we iets anders op van de persoon, de onderliggende non-verbale indrukken en communicatie – wanneer we het gevoel hebben dat er iets niet klopt, een gebrek aan authenticiteit of letterlijk een leegte. achter een zeer goed vervaardigde buitenkant (waar narcisten, sociopaten en psychopaten heel goed mee weten te manipuleren).

Deze energieke indrukken zijn duidelijker wanneer we persoonlijk contact hebben, vandaar dat online gesprekken bedrieglijker en uitdagender kunnen zijn, vooral wanneer we omgaan met zeer intellectuele personen die weinig of geen emotionele intelligentie hebben en erg afgesneden zijn van hun lichaam.

Ze hebben ook de neiging zichzelf te rechtvaardigen en tot het uiterste te rationaliseren, waarbij ze altijd proberen “gelijk te hebben”. Met andere woorden, laat je niet misleiden door uiterlijkheden en woorden alleen.

Het internet en sociale media hebben ons in contact gebracht met veel mensen die we nooit persoonlijk zouden hebben ontmoet. Het heeft ons geholpen om onze gedachten te communiceren en informatie wereldwijd te delen. Tegelijkertijd kunnen we echter maar zo veel communiceren via een toetsenbord en scherm.

Woorden zijn in het begin erg beperkend en veel non-verbale communicatie gaat verloren – onuitgesproken communicatie die we alleen kunnen waarnemen in de fysieke aanwezigheid van een ander: oogcontact, lichaamstaal, energetische indrukken, klankkleur, aanraking en omhelzing. Dat wordt allemaal weggelaten als we online communiceren.

Projecties, aannames en misverstanden zijn online onvermijdelijk. Emoties worden gedeeld via emoticons alsof ze mogelijk uitdrukking kunnen geven aan ons enorme emotionele innerlijke leven, onze levenservaringen.

Mensen beoordelen ons (of wij beoordelen anderen) op basis van onze (hun) online aanwezigheid en de woorden die wij (zij) typen, terwijl er in feite zoveel meer is dan wie wij (zij) zijn.

We vergeten ons lichaam als we te veel aan het scherm gekluisterd zitten. Ons lichaam communiceert ook constant met ons, net als de natuur en het goddelijke. Als we gevangen zitten in een leven waarin het hoofd centraal staat, ‘horen’ of voelen we de boodschappen en begeleiding in en om ons heen niet – we zijn afgesneden van onze intuïtie.

Laten we niet vergeten om meer in ons lichaam te komen, naar de signalen te luisteren en indien mogelijk meer persoonlijk contact te maken – om in de ogen van een ander te kijken, echt te luisteren (zoals in niet wachten om te praten), de andere persoon te voelen en meer bewust te zijn van het uitgestrekte rijk van non-verbale communicatie dat veel meer onthult dan de gesproken of getypte woorden. Meer geaard zijn in ons lichaam verbindt ons ook met onze intuïtie, interne begeleiding en echte resonantie.

❤

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *