Geplaatst op Geef een reactie

Waarheid

Waarheid: “Alleen wat eerlijk en waar is, ligt me na aan het hart.”

‘Ieder van ons heeft zijn eigen ‘waarheid’, verkregen uit onze eigen ervaring en overtuigingen, en van de mensen om ons heen. Onze opvattingen zijn echter niet altijd een juiste weerspiegeling van de werkelijkheid, dus moeten we ze soms opnieuw beoordelen om zelfbedrog te voorkomen.

‘De Engel van Waarheid’ herinnert ons eraan dat, terwijl we de mening van anderen respecteren, ons zelf de ‘spiegel van de waarheid’ onder ogen durven te zien.

Luister te allen tijde naar je gevoel en (ge-) weten. Neem enkele minuten de tijd ( er is altijd tijd) om naar binnen te keren. Vraag om een teken te geven als je dicht bij de waarheid bent in een kwestie. Vaak zitten de verhalen en overtuigingen vast in het denken, onwrikbaar. Soms houden we maar al te graag die verhalen en overtuigingen in stand vanuit meerdere lagen. Zijn die verhalen voedend, zijn die overtuigingen helpend voor jezelf….zie jezelf in jouw spiegel en spiegel jezelf en durf jezelf te aanschouwen en te zien voorbij alle uiterlijkheden.

Symbolen voor de Engel der Waarheid: Witte chrysanthemum, spiegel, reflectie, cubit (oude maat, lengte van middelvingertop tot elleboog.)”

Waarheid wordt gesymboliseerd door reflectie en licht. Zo boven zo beneden; de binnenkant wordt weerspiegeld in de buitenwereld.

Leef jij jouw Waarheid? Zo niet, wat heb je nodig om vanuit jouw waarheid te leven? Is er iets wat je mag laten gaan? Is er iets wat om opheldering/verheldering vraagt? Als je in de spiegel kijkt, wordt je authenticiteit dan naar je teruggespiegeld? Of staat er een masker in de weg? Hou je een sluier over wie je werkelijk wilt Zijn vanuit wie jij oorsprongrijk bent?

We gebruiken onze levenservaring om overtuigingen en barrières te vormen rond wie we zijn in de wereld. We creëren een verhaal en daar houden we ons aan! Een deel van het verhaal is waarheid, en een deel ervan is fictie, onderweg opgepikt. Het is tijd om de fictie te verwijderen en ons verhaal te herzien, te herschrijven. Onze plaats in de wereld herscheppen. Beginnend met de waarheid over hoe we onszelf zien en waartoe we in staat zijn.

Wees je heel bewust van de tekens, symbolen en berichten die op dit moment naar je toe komen. Vaak kiezen we ervoor om de Waarheid niet te zien of te erkennen, maar als we eenmaal de wielen in beweging hebben gezet, kunnen de tekenen eenvoudigweg niet worden ontkend. Gebruik al je zintuigen en je intuïtie om de Waarheid in anderen te vinden, en vertrouw erop dat de tekenen die je ontvangt voor jou zijn; er zijn geen toevalligheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *