Geplaatst op Geef een reactie

Spiralen van Manifestatie

Het creatieve van liefde beweegt zich in spiralen. Het is niet lineair, zoals je wellicht weet. Soms besluit onze geest dat de weg vooruit is om duidelijke stappen te zetten van het ene punt naar het volgende logische punt. Er zit echter een genie in dat ons op een alternatieve route kan leiden.

Als er vertraging is in het ‘typische lineaire pad’ van progressie en de gebogen lus in het pad sneller, leuker en mooier zal zijn, waarom laat je je dan niet naar dat pad leiden?

Vertrouwen in de wijsheid van je innerlijke kompas in plaats van rigide vast te houden aan wat op het eerste gezicht een ‘logische’ stap lijkt te zijn, is een mooie uitnodiging voor vandaag om bij stil te staan.

Je zit midden in een spiraal van manifestatie en creatiekracht. Er ontstaat iets, ook al denk je dat het verder weg is dan ooit tevoren. Vertrouw erop dat alles op zijn plaats valt, vaak niet zoals je het hebt bedacht of vooraf hebt vastgelegd.

‘Plotseling’ zal datgene waar je aan dacht te creëren je jouw realiteit tevoorschijn komen- schijnbaar uit het niets – omdat het net om de bocht was, net buiten het zicht op de spiraal van manifestatie en je kon het niet zien aankomen. In werkelijkheid kwam het al die tijd naar je toe! Aha, zo werkt dat dus!

Soms, wanneer we ons het verst verwijderd voelen van wat we willen, zijn we eigenlijk dichterbij dan ooit tevoren. Slechts één draai aan de spiraalvormige lus van creatie kan je manifestatie wortel laten schieten in de wereld.

Laat je niet vertellen dat het al had moeten gebeuren en/of dat je mislukt bent, gefaald hebt. Dit haakt vaak aan op het lineair denken. Deze morgen had ik zo’n heel interessant consult met een klant die steeds meer inzicht ontwikkelt rond ‘padwerk’.

Ik noem padwerk vooral ont-wikkelingswerk: je pelt de laagjes af, de laagjes die vroeger hun dienst hebben geleverd, maar niet altijd in dienst van iemands groei en bloei. Af-wikkelen en ont-wikkelen. Behouden wat goed voor je is en wat niet bijdraagt aan groei daar de wikkels weghalen, weliswaar bewust. Mensen die nog vasthaken aan het lineair denken hebben meestal een tekort aan geduld, begrip en helaas een veronderstelling/overtuiging dat hun notie van timing op de een of andere manier superieur is aan de grotere goddelijke timing. Zeker naar mensen toe die voor jou belangrijk zijn of een belangrijke ‘positie’ bekleden, kan dit best moeilijk zijn.

Je kunt hierin ook ontdekken dat je je dan eerder ophangt aan het oordeel en de mening van iemand buiten jezelf, je hiermee identificeert, en tegelijk verder uit de verbinding met je innerrijke Hogere Zelf en inner-weten tilt. Zoals ik steevast meegeef: ieder weet het anders, maar betekent niet beter.

Wat niet betekent dat je niet openstaat voor de visie van iemand. Dit kan best in verbindingen die ontstaan vanuit samenwerking en gelijkwaardigheid.

Alles ontvouwt zich perfect, of je het nu voelt of niet.

Misschien heb je al eerder en/of vaker de synchroniciteiten die in je leven plaatsvinden opgemerkt? Als we vanuit het hart leven, ons creatieve centrum eren/respect-eren en liefdevol manieren kiezen om in de wereld te zijn, zullen we elke dag synchroniciteit beginnen op te merken. Het is alsof het universum tot ons spreekt, over alle zaken – wat ook zo is. Het Universum vibreert in jou, je hart, je hele Wezen en zo ook respondeert het Universum aan wat je van binnen denk en voelt. We kunnen onszelf voor de gek houden, we kunnen ook onze omgeving iets vertellen wat niet resoneert in ons hart. Wat het Universum doet is de Spiegel ZIJN, waar we nog niet congruent zijn met onszelf. Het Universum is neutraal, heeft geen sympathie of antipathie, heeft geen voorkeur of geeft geen voorkeursbehandelingen…Het Universum IS.

Waarom zou je je willen haasten om op jouw plek van bestemming aan te komen? Hoe zou het zijn om je stappen te zetten die geleid worden vanuit een stabiele basis en vertrouwen dat elke stap ook écht voelt als gedragen door de Aarde, gedragen in je Hart?

Hoe fijn zou het zijn om in elke stap te ontspannen, te Zijn waar je Bent?

Waarom zou jij je druk maken over de toekomst die niet te overschouwen in het groter plan? Lees: vastligt. We zijn allemaal getuige dat we steeds meer dienen te bewegen in de gaande veranderingen. Maar is het niet zinvoller te bewegen naar binnen, van binnenuit? Dit is de plek waar de veranderingen noodzakelijk zijn.

Onthoud ook dat jouw levenspad zich ontvouwt in harmonie met de paden van anderen. Je zult elkaar ontmoeten wanneer je vertrouwt op de stroom van de ene, grote, creatieve spiraal waarop de melkweg ronddraait. Alles is uiteindelijk in harmonie met al het andere om de grote creatieve intentie van de allerhoogste, creatieve kracht van liefde te vervullen. Daar hoor je bij. Gelukkig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *