Geplaatst op Geef een reactie

Magische boom

De essentie van wat je bent is magnifiek. Her-inner je aan het volgende, al zou je het (nog) niet (ge-) loven (in jezelf) . ‘Je bent een wezen van licht en liefde, de houd(ster) van heilige waarheden. Je bent gezegend.’

Herken je dat je je al langer dan vandaag vaak naar beneden haalt? Je geen knip voor je neus waardig voelt? Je ervan overtuigd bent niet goed genoeg te zijn? Ook al hou je voor de buitenwereld je overtuigingen voor jezelf en laat je iets anders zien wat je innerlijk niet voelt. Je hangt een beeld op van wat je omgeving graag wilt zien, je toont je niet zoals je bent omdat je niet zwak/kwetsbaar wil overkomen, om welke reden dan ook. Niettemin, als je alleen met jezelf bent, kun je er niet omheen. Dit is wat je denkt en voelt en je voelt je allesbehalve blij, gelukkig met jezelf.

Het is een uitnodiging om positiever over jezelf te zijn en de creatieve kracht in jezelf laat bruisen. Je hebt de kracht om je leven te transformeren door je gedachten/overtuigingen over jezelf te herzien.

Begin met de intentie om het beeld dat je over jezelf hebt wat niet ontstaan is vanuit jouw Bron om te buigen. Hercreatie begint altijd met de intentie de stap te zetten naar transformatie en transmutatie. Er ontstaat een verandering in je brein, er worden nieuwe verbindingen gecreëerd, dus je kunt je voorstellen dat je als het ware nieuwe Brongedachten aan het weven bent. Geniet van het weefspel, neem je tijd en ruimte om ermee bezig te zijn. Met Liefde voor wat je oorsprongrijk Bent. Wat we allen Zijn. Wie we worden zien we ons manifesteren op Aarde. Wat we Zijn wordt en wie we Zijn is Heel. Er is geen gescheiden Zijn van onze Essentie.

Je hebt de kracht om geluk, overvloed en vreugde te creëren. Positieve gedachten en positieve affirmaties creëren positieve resultaten.

Maak je intenties duidelijk, want het Universum luistert altijd en reageert op al je woorden en gedachten. Gebruik positieve affirmaties als kleuren om op het canvas van je leven te schilderen.

Licht het donker op met alles wat in jouw mogelijkheden ligt. Jij bent de houder van jouw unieke gereedschapskist. Geloof in de ontzagwekkende kracht van creatie terwijl je alles bevestigt wat je wilt zijn en creëren.

Denk eens na over alles wat je wilt in je leven: ze omvatten al jouw kwaliteiten. Schrijf deze op als affirmaties. Kies zorgvuldig de woorden, voel of de woorden resoneren met je dieper wetend innerlijk Veld. Ontstaan ze uit een onderliggende stroom van pijn, van onzekerheid, van angst? Herkies de woorden die afgestemd zijn op je innerlijke creatie- en manifestatiekracht. Je voelt het onderscheid als je iets doet vanuit een niet-geheelde verlangens. Watermantijdperkbewustzijn staat sinds jaren voor ‘dienstbaarheid’.

Dienstbaar Zijn vanuit het hogere hartsbewustZijn waar gemeenschappelijk belang voorop staat, zonder jezelf te mis-kennen.

We zijn laagsgewijs aan het ontgroeien van ‘eigenbelang’, ik zie het als een dans waar diverse lagen doorheen dwarrelen. Wetend dat het Watermantijdperk- bewustZijn vooral gaat over innerlijke bewustzijnsverschuivingen, verloopt deze transitie heel gestaag en niet zoals het soms wel eens wordt voorgesteld als een jump of sprong van de ene naar de andere frequentie. Het ego-denken is in deze transitie de valkuil. Het idee van al zover te staan, kan verdere groei eerder afremmen. In elk moment kan het zomaar gebeuren dat je een terugval hebt en ontdekt dat er nog gebieden zijn die om aandacht vragen. Soms zijn klanten ontgoocheld dat ze dachten al verder te staan en de handdoek in de ring willen gooien.

Ik kan niet genoeg herhalen dat de overgang in de diverse bewustzijnslagen niet rechtlijnig verlopen, maar in cycli. Je hebt ook echt tijd nodig om nieuwe manieren van denken en handelen te integreren. Niet vanuit een automatische piloot. We zijn gelukkig geen robot. Ondanks alle technische veranderingen en vernieuwingen die we niet kunnen tegenhouden ( moeten we dat ook willen kunnen?). Niet alles is eenzijdig goed of slecht. Het is nog steeds hoe we met veranderingen omgaan. Niettemin zijn wij zelf verantwoordelijk voor datgene wat we in het leven creëren. Ik geloof niet dat iemand bij ‘machte’ is om onze Ziel te infecteren, tenzij we het zelf toestaan. En ook dat gaat nog verder dan we kunnen bedenken.

Ondertussen ontdek je dat jij je leven vanuit krachtig gegrond leiderschap vorm geeft vanuit wat en wie je bent.

Essentieel waar ieder van belang Is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *