Geplaatst op Geef een reactie

Ont-wikkel laag per laag

Zielscreatie op canvas

©Mieke 29-07-2023

Laag per laag ont-wikkel je

naar je Oorsprongrijke Kern

Voel wat elke laag voor jou betekend heeft

waartoe elke laag heeft gediend

dank alle ervaringen die in elke laag die je laag per laag

af-wikkelt, jou dichter en dichter leiden naar

IK BEN.

©Mieke

Niet weinig mensen die ik spreek in consulten willen weten hoe snel ( tijd) ze bij hun Kern en Bronkracht komen. Soms willen mensen heel snel van ‘iets af’ om snel door te kunnen gaan met het leven. Om maar twee voorbeelden te geven waar duidelijk een groeiend spanningsveld aanwezig is. Het is het spanningsveld wat het bewustzijn verder oprekt enerzijds en het zich nog vastklampen aan een liefst voorspelde ‘tijdsindicatie’. Als er iets is wat niet voorspeld kan worden is het wel dit. Het gaat om het inzicht dat ieder mens verwerft: jij en ik en iedereen die op weg is naar ieders unieke prachtige Kern. Niet iedereen is daar op zoek naar, ook dat is een aanname en een veronderstelling of verwachting. Het is het ongeduld en het ongemak, om snel vooruit te gaan, of iets lastig van je af te schudden. Er is geen snelwegroute.

Er is groei en in/evolutie in het bewust Wordingsproces. Het is ook fijner als je ondanks dit alles kunt genieten van de laagjes die ondertussen afgewikkeld zijn, waardoor je voelt: hé, ik voel verandering, wat heerlijk! Ik geniet van wat er stroomt op dit vlak, en oké, dit is nog wel wat om aandacht vraagt, wat ik graag anders zie. Waar het kan, pak ik de dingen aan, zonder vooruit te willen lopen, ik voel of de keuze die ik maak aansluit bij hoe ik het zie en voel. Ik neem hiervoor de tijd en de ruimte en laat me niet opjagen of jaag mezelf niet op. Deze weg is nooit statisch, maar cyclisch en gelaagd. Bewandel je weg naar binnen, sta stil, blijf zolang het nodig is in de laag die je af-wikkelt, bedank ook de levenservaringen en -lessen die je hebt geleerd, neem de rust om te integreren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *