Geplaatst op Geef een reactie

Uranus Retrograde in Stier vanaf 28 augustus 2023- 27 januari 2024

Uranus retrograde omvat een cyclus van 155 dagen per jaar waarin de planeet vier graden achteruit beweegt in de dierenriem. Dit is een tijd van innerlijke verandering als reactie op externe veranderingen of ter voorbereiding op toekomstige veranderingen in je leven. Elke transit die Uranus naar jouw horoscoop maakt, zal meer details geven over het soort verandering en de levensgebieden die hierdoor beïnvloed worden.

Het kan zijn dat je een belangrijke verandering in je leven hebt verwacht of hebt geprobeerd verandering in gang te zetten, maar er is niets gebeurd. In dit geval zal de transit van Uranus retrograde de interne veranderingen in houding of gedrag teweegbrengen die nodig zijn om de gewenste verandering mogelijk te maken.

Vaak zijn de veranderingen die je zoekt bedoeld om meer persoonlijke vrijheid mogelijk te maken. Hoe dan ook, met Uranus retrograde kun je dingen intern verwerken voordat je de externe verandering manifesteert zodra Uranus direct wordt.

Een andere mogelijkheid is dat je ontwrichtend en opstandig bent geweest en radicale verandering hebt geprobeerd af te dwingen. Of jouw revolutie nu gebaseerd was op onwetendheid of op de onschuld van de jeugd, Uranus retrograde zal een groter zelfbewustzijn en inzichten brengen over de dwaling van jouw wegen. Er zou een periode van minder chaotische interne veranderingen moeten volgen.

Het enige belangrijke aspect van Uranus is de driehoek met Mercurius. Dit aspect neemt af omdat Mercurius ook retrograde is. Maar Mercurius heeft de retrograde driehoek Uranus gestationeerd, wat deze belangrijker zou moeten maken.

Mercurius driehoek Uranus brengt nieuwsgierigheid, ruimdenkendheid, vindingrijkheid, creativiteit, intuïtie en paranormaal bewustzijn. Originele en briljante ideeën bieden opwindende nieuwe kansen die je kunt benutten door snel na te denken en beslissingen te nemen. Dankzij flexibiliteit kun je je aanpassen aan snel veranderende omstandigheden.

Nieuwe informatie en het vermogen om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, helpen je bij het leren, ontdekken, oplossen van problemen en het veranderen van verouderde overtuigingen. Toevallige ontmoetingen, stimulerende gesprekken en interessante nieuwe vriendschappen zijn mogelijk.

Mercurius driehoek Uranus op 30 september zou opwindende nieuwe kansen moeten bieden. 🙂

Venus stationeert direct op 2 september, maar Jupiter gaat retrograde op 4 september. Pas op 15 september, wanneer Mercurius direct stationeert, keren we terug naar vijf planeten in retrograde bewegingen. Dat ging door totdat Pluto op 10 oktober rechtstreeks stationeerde. Samengevat:

Vijf retrograde planeten van 23 tot 28 augustus.

Zes retrograde planeten van 28 augustus tot 15 september.

Vijf retrograde planeten van 15 september tot 10 oktober.

De wereld lijkt te vertragen als vijf of meer planeten tegelijkertijd retrograde zijn. Het kan zijn dat je energie op een onzichtbaar niveau aantrekt, en het kan voelen alsof je in een andere dimensie leeft. Het kan voelen alsof je van een andere planeet of werkelijkheid komt, waardoor er minder innerlijke zekerheid is. Mogelijks kunnen gevoelens van isolatie of anders-zijn ervaren worden.

Meer dan vier planeten in retrograde beweging maken het ook moeilijker voor mensen om elkaar te begrijpen. Het lijkt erop dat er steeds meer slechte dingen gebeuren in de wereld: meer geweld, psychologische mishandeling, ongelukken, zelfmoorden en sterfgevallen. Begrip en compassie lijken te ontbreken. Nu de wereld vertraagt, kunnen materiële gebeurtenissen als blokkades fungeren waardoor je je intern kunt ontwikkelen en volwassen kunt worden. Dit helpt je om rust in jezelf te vinden.

Uranus retrograde data

28 augustus 2023 tot 27 januari 2024 (Stier)

1 september 2024 tot 30 januari 2025(Stier)

Uranus retrograde geboorte komt bij 40% van de mensen voor, net als de andere buitenplaneten Neptunus en Pluto. Daarom wordt het niet als zo belangrijk of cruciaal beschouwd als het hebben van een retrograde binnenplaneet. Venus retrograde treft bijvoorbeeld slechts 7% van de bevolking.

Retrograde beweging heeft wel invloed op Uranus. Het lijkt moeilijker om de grillige en impulsieve driften van Uranus te bedwingen. Dit kan zich uiten in abruptheid, afstandelijkheid of een onrustige aard. Retrograde beweging kan ook de ontwrichtende, elektrische energie van Uranus internaliseren. Dit kan leiden tot nerveuze angst, spasmen, neurotisch gedrag of snelle persoonlijkheidsveranderingen.

Uranus is op zijn best intuïtief, ingenieus en origineel. Een gezonde Uranus is excentriek en toch comfortabel in zelfexpressie. Maar Uranus retrograde maakt het moeilijker om jezelf te zijn zonder jezelf of anderen pijn te doen. Uranus retrograde kan ook enige associatie hebben met autisme en het Asperger-syndroom.

De karmische aard van retrograde beweging suggereert dat je je anders voelt of afgesloten van anderen vanwege gebeurtenissen in je vorige levens. De opstandige activiteit had kunnen leiden tot oproepen tot ‘verrader’. Om verschillende redenen ben je misschien uit je community verbannen omdat je te anders of raar bent.

Onregelmatig gedrag of onbetrouwbaarheid kunnen gedurende vele incarnaties problemen hebben veroorzaakt. In dit leven zullen gebeurtenissen en relatieproblemen jouw specifieke Uranus retrograde uitdagingen versterken. Het doel is om jezelf te zijn zonder de dingen te verstoren zoals ze zijn.

Ondanks dit alles….stay grounded and committed for the best and higher good.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *