Geplaatst op Geef een reactie

Alles is er reeds, niets hoeft heruitgevonden te worden dan wel te worden her-innerd

© ‘Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven. Auteur Mieke Coigné

Meesterschap

Meesterschap is voor velen een begrip waar ze nog nooit van gehoord hebben. Laat staan dat ze een beeld hebben van wat het inhoudt.

Grote meesters uit het verleden zijn wezens zoals Jeshua Ben Joseph (Jezus) en Budha die vrij bekend zijn. Maar er zijn er ook een hele hoop die minder bekend zijn zoals Tobias, Adamus Saint Germain, Kuthumi Lal Singh en Quan Yin.

Deze meesters die ooit rond liepen op aarde in menselijke vorm, staan naast al hen wijze leringen, vooral bekend om de wonderen en de schijnbaar onmogelijke daden die zei verrichten. Dat is wat ons het meeste bij staat. Zozeer zelfs dat we hen op een voetstuk plaatsen en uit het oog verliezen waar het nu werkelijk om gaat.

“Alles wat ik doe kunnen jullie ook en nog meer.” Om maar even een van de groten aan te halen. Er zijn velen die claimen te leven naar de leringen die deze soevereine wezens hebben achter gelaten. Maar de meeste leringen zijn verwaterd en onderhevig aan misinterpretatie en vervorming, wat ons vaak achterlaat met een vertekend beeld. 

De ware boodschap is verloren gegaan. Jij en ik zijn EEN en alles wat ik kan kan jij ook.

Meesterschap is een keuze, zoals elke creatie begint met een keuze zo ook meesterschap. Een keuze die uiteindelijk leidt naar totale vrijheid en soevereiniteit. Een staat van zijn die ver voorbij het voorstellingsvermogen van het verstand gaat. Daarom voor velen niet te vatten en daarmee tegelijkertijd ook niet interessant. De mens is immers bang voor hetgeen zij niet begrijpt.

Desondanks lieten de meesters juist dat zien wat ongrijpbaar was voor de massa. Juist dat wat niet benoemd kan worden demonstreerde de meester. Simpelweg door haar aanwezigheid. Laten we een poging doen dat te benoemen wat niet benoemd kan worden. Om een brug te slaan naar jullie bewustzijn.

Een meester weet, dat hij of zij niet zijn lichaam is. Een meester weet dat hij of zij niet het verstand is. Een meester weet dat hij of zij niet de emotie is. Een meester weet dat zijn ware wezen zijn ware essentie voorbij alle definitie is. Dat definiëren slechts een functie is van het verstand, om ons te helpen deze werkelijkheid vorm te geven.

Een meester weet dat hij of zei een schepper is. De schepper van alles in zijn of haar werkelijkheid. De meester neemt hier ook de volledige verantwoording voor. De meester is soeverein en vrij in haar keuzes. Ze heeft geen energie van buiten zichzelf nodig. Daardoor hoeft een meester ook geen drama te creëren om zich te voeden van anderen. Nog staat de meester anderen toe zich te voeden van hem.

Een meester is vrij van angst omdat zij herkent dat angst slechts een illusie is. Een gevangenis om het ondefinieerbare wezen, definieerbaar klein en beperkt te maken. De meester vecht niet tegen angst. Maar herkent en accepteert deze slechts voor wat het is en wat het doet.

De meester is niet langer onderdeel van het collectieve bewustzijn, de groepsgeest, de cultuur of de maatschappij. De meester kan aanwezig zijn in al deze structuren en functioneren binnen al deze stucteren. Maar een meester is niet van deze structuren. Noch gebruikt de meester deze structuren om identificatie aan te ontlenen. De meester is zelfs niet langer ingeplugd in het Universele Veld ook wel bekend als ‘The Cosmic Lattice’ die de basis structuur vormt voor de oude werkelijkheid. De meester is werkelijk vrij, op zich zelf staand, energie onafhankelijk en soeverein. Een meester creëert energie vanuit zijn eigen bron.

Een meester reageert niet. Een meester kiest.

Dan denk je misschien ” wat is dan het verschil tussen kiezen en reageren “?

 De Keuze van de meester is niet afhankelijk van externe factoren. De meester herkent de illusie voor wat deze is. Een creatie. Een grote en collectieve creatie, maar niet vast of onveranderbaar. Hij weet dat hij ten alle tijde vrij is in zijn keuze, en kan kiezen wat hij wil. Hij weet dat in diepste essentie energie neutraal is en slechts hier om haar te dienen. Dat niet de externe factoren dominant zijn in de bepaling van haar werkelijkheid, maar zijn keuzes.

De meeste mensen zijn keuze niet gewoon. Zij reageren slechts. Dat wordt ze aangeleerd als kind. Om vooral op een bepaalde manier te reageren zodat ze geaccepteerd worden door hen ouders, leraren en leeftijdgenoten. Uiteindelijk zijn ze zo geconditioneerd dat ze een leven lang, hen vroege jeugd uitgezonderd, doorbrengen zonder ooit een daadwerkelijke keuze te maken. Ze reageren alleen maar op externe prikkels. Ze reageren op de mensen om hen heen, op situaties in hen leven en alles wat ‘het lot’ op hen pad brengt.

Ze maken nooit een keuze die spontaan in hen op komt. Ze zijn bang om echt te kiezen. Omdat ze geloven in goed en slecht. Omdat ze geloven dat er zoiets is als goede en foute keuzes. Omdat er geen impliciet vertrouwen in het Zelf aanwezig is. Ze zijn vergeten wie ze zijn. En daarom denken ze dat ze kunnen falen. Het is angst wat de mensen klein houd. Het is angst die mensen vast houd in hen eigen beperkte creaties.

Twee radicaal verschillende manieren van in het leven staan. De een niet beter dan de ander.

De ene als meester, schepper, soeverein en vrij.

De ander als ‘kleine’ mens, beperkt, vast, en in angst.

Beide zijn een keuze. De keuze voor ‘kleine’ mens vrijwel altijd onbewust of uit angst, en de keuze voor meesterschap zonder uitzondering, altijd bewust en uit liefde. Beide liggen binnen het bereik van eenieder op aarde. Het is ons geboorterecht. Keuze is een inherent onderdeel van vrije wil. Het grootste geschenk van ons Zelf aan onszelf.

Veelal gaan we door een heel scala aan levens hier op aarde, gevuld met vele ervaringen voordat we überhaupt aan meesterschap toekomen. Maar als het dan zover is. En vroeger of later zal iedereen door dit proces heen gaan. Dan is dat ene leven waarin voor meesterschap wordt gekozen, bijzonder. Want in dat leven waarin wordt gekozen voor meesterschap worden alle levens, alle aspecten, alle ervaringen die ooit zijn doorleeft geïntegreerd. Dat wordt ook wel het ascensie proces genoemd.

We kunnen het pad van meesterschap bestuderen, we kunnen er over lezen, we kunnen er over praten en speculeren tot in de oneindigheid. Maar uiteindelijk valt meesterschap slechts te ervaren. Omdat woorden altijd te kort zullen schieten. Niemand kan je daadwerkelijk vertellen hoe het is. Maar elke meester zal je vertellen dat wat hij of zij kan, jij ook kunt. En dat zoals met elke creatie ook meesterschap begint met een keuze.

Milan Sekulic

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *