Geplaatst op Geef een reactie

Volle Maan in Stier- 28 Oktober 2023

Een Volle Maan ontstaat wanneer de Zon in Schorpioen een oppositie vormt met de Maan in Stier. De Volle Maan is een tijd van hoogtepunt en de belofte van vervulling van datgene wat met de Nieuwe Maan is begonnen. Het is een emotionele tijd – een tijd van romantiek, bevruchting en relaties.

Deze fase van de Maan vindt plaats op 5 graden en 9 minuten Stier, tegenover de Zon op 5 graden en 9 minuten Schorpioen. Het is een drukke zonsverduistering, geconfigureerd met Mercurius, Mars en Jupiter. Er kunnen opgeblazen gevoelens zijn en we kunnen worstelen met sterke driften, dus het is verstandig om even stil te staan bij onze onthullingen voordat je actie onderneemt.

Merk op dat dit een van de vele verduisteringen is van een reeks die plaatsvindt langs de Stier-Schorpioen-as, maar het is de laatste in deze reeks. Er was een Maansverduistering in Stier in november 2021, een Zonsverduistering in Stier in april 2022, een Maansverduistering in Schorpioen (het tegenovergestelde teken van Stier) in mei 2022, een Zonsverduistering in Schorpioen in oktober 2022, een Maansverduistering in november 2022 in Stier, en een maansverduistering in Schorpioen in mei 2023 daarvoor.

Deze zonsverduistering dient als een laatste aansporing, duwtje of duwtje in de rug om verbeteringen aan te brengen in de door Stier en Schorpioen geregeerde levensgebieden in onze horoscopen, en gevoelens van ontevredenheid kunnen groter worden. Het is een tijd om zaken op te lossen, een evenwicht te vinden, een les te leren en verder te gaan.

Deze eclips treft mensen met persoonlijke planeten en punten op 0 tot 10 graden van de Vaste tekens (Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman) het meest significant.

Maansverduisteringen gaan over relaties en polariteiten. Omdat de Stier-Schorpioen-as erbij betrokken is, dwingt deze Maansverduistering ons om nauwkeuriger te kijken naar onze behoeften, tekortkomingen en wensen met betrekking tot de balans tussen de door Stier geregeerde en door Schorpioen geregeerde gebieden van het leven.

Het contrast tussen de aardse, praktische, vredelievende Stier en de emotionele, transformatieve, crisisgerichte Schorpioen komt tot volle bloei. De Maan in Stier wil dat we emotionele vervulling vinden door de eenvoudige, tastbare dingen in het leven, terwijl de Schorpioenzon onze aandacht vestigt op complexiteiten, ontastbare zaken en mysteries.

De Volle Maan belicht dit conflict tussen vorm (Stier) en transformatie (Schorpioen), en tussen verzamelen (Stier) en delen (Schorpioen). Het verwaarlozen van beide uiteinden van de as zal zeker een averechts effect op ons hebben. Idealiter zouden we een evenwicht moeten vinden tussen de twee energieën, en dit is waartoe deze Maansverduistering ons uitnodigt (of ons aanspoort). Deze eclips gaat over het ontwaken van de noodzaak om van de vruchten van ons werk te genieten en om verbinding te maken met ons verlangen om voor onszelf en onze behoeften te zorgen.

We hebben op dit moment belangstelling voor de fysieke wereld en voor onze eigen sensuele behoeften en verlangens. Hoewel we moeten oppassen voor koppigheid, is enig eigenbelang nu gezond en noodzakelijk.

Deze eclipsset heeft de noodzaak aangewakkerd om ons leven in evenwicht te brengen tussen verzamelen en delen, het eenvoudige en ingewikkelde, tastbare en emotionele complexiteit. Emoties, gevoelens en onthullingen zijn nu cruciaal: ze leiden tot oplossingen.

Dit is een gepassioneerde en creatieve Volle Maansverduistering, vol mogelijkheden en leerervaringen. Intieme relatiekwesties, zoals persoonlijk comfortniveau en waarden en seksualiteit, spelen nu een prominente rol.

Er heeft zich iets in ons opgebouwd, en dit is het moment waarop de energie van de kosmos eerlijk eist dat we het naar buiten laten. Wat dit voor ons betekent, gaan we de komende maanden ontdekken. Voorlopig kunnen we niet op onze gevoelens blijven zitten. We moeten ze uiten.

Een soort crisis (wat een bewustzijnscrisis kan zijn) of het plotselinge besef van een tekort in ons leven biedt ons een gouden kans om onze emotionele behoeften te onderzoeken binnen de context van de huispolariteit waar de zonsverduistering plaatsvindt in onze geboortehoroscoop.

Relaties kunnen op dit moment worden uitgedaagd, verbroken of versterkt. Onze ontdekking is emotioneel geladen en dramatisch: alles voelt op dit moment groots en groter dan het leven. We worden ons waarschijnlijk scherp bewust van ons tekort. Dit inzicht kan ons ertoe aanzetten positieve actie te ondernemen, ook al kan er aanvankelijk sprake zijn van enige chaos.

Dit is een tijd om te werken aan het opruimen van patronen uit het verleden die ons hebben weerhouden van persoonlijke vervulling, vooral de patronen die te maken hebben met delen, bezitterigheid, comfort en zaken met betrekking tot eigenwaarde.

Bedenk dat, nu Mercurius, Mars en Jupiter in het harde aspect staan, er sprake kan zijn van overdrijving, of dat nieuws en onthullingen opgeblazen en dramatisch kunnen zijn, maar niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten, omdat ze voortkomen uit echte gevoelens. Deze zonsverduistering harmonieert ook met Saturnus, wat duidt op een sterk vermogen om dingen om te draaien en voor ons te laten werken, vooral op praktisch niveau.

Deze Maansverduistering kan een manier zijn om disfunctionele gebieden van ons leven onder onze aandacht te brengen. Emoties en realisaties voelen groots. Plannen kunnen tot bloei komen.

Door gebeurtenissen, omstandigheden en openbaringen die plaatsvinden rond de tijd van deze eclips, leren we dat we in contact dienen te komen met onze behoeften aan een sterkere verbinding met onze fysieke aard en behoeften. Om ons vervuld te voelen geven we erkenning aan onze behoeften, vanuit een krachtige stabiele basis. Het verbeteren of stabiliseren van ons inkomen kan hiervan deel uitmaken, en dat geldt ook voor het effectiever beheren van andere persoonlijke hulpbronnen, waaronder onze persoonlijke bezittingen, kostbaarheden, bezittingen en talenten.

We worden ons ervan bewust waar we onze afhankelijkheid van anderen hebben overdreven, emotioneel, fysiek of materieel, waar dit ten koste is gegaan van onze eigenwaarde.

Volle Manen zijn altijd nuttig om reeds bestaande problemen te vergroten, zodat we kunnen zien waar we het evenwicht kunnen herstellen. Ons grotere werk moet zich richten op het bereiken van een goed evenwicht. Verlichting biedt ons nu een gouden kans om onze emotionele behoeften te onderzoeken, wat uiteindelijk leidt tot positieve acties en beslissingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *