Geplaatst op Geef een reactie

Volle Maan in Tweelingen 27-11-2023

De Volle Maan van 27 november in logische Tweelingen staat tegenover de Zon in hyperbolische Boogschutter.

Mars en Ceres staan ook conjunct Zon in Boogschutter. De combinatie van Mars en Ceres in dit veranderlijke vuurteken brengt een sterke neiging tot meningen en ethische overwegingen over.

Bovendien brengt het de mogelijkheid met zich mee van overdrijving en vooroordelen. Het kan zijn dat we hartstochtelijk een dogma bepleiten, terwijl er heel weinig ruimte is voor een ander perspectief. Bovendien kunnen we het gevoel hebben dat we door de argumenten die we naar voren brengen, voor anderen zorgen.

De Maan in Tweelingen doet daarentegen een beroep op pure logica en feitelijke informatie. Het onthoudt zich van het vormen van definitieve meningen.

In plaats daarvan blijft het afstandelijk genoeg om informatie objectief en nauwkeurig te bekijken.

Het kan echter op emotioneel of moreel vlak apathisch of niet betrokken overkomen. Hoe meer we leunen op het rationele en afstandelijke, des te meer het lijkt alsof anderen opgewonden raken van hun mening.

Omgekeerd geldt: hoe meer we toegeven aan onze mening en hoe dogmatischer we worden, hoe meer anderen een koude logica zullen handhaven. Ze zullen met feiten en onverstoorbaar intellect tot ons willen doordringen.

Deze volle maan vertoont een opwindend T-vierkant met Saturnus in Vissen op de top. Als bemiddelaar van de oppositie tussen Boogschutter en Tweelingen probeert Saturnus in Vissen de rusteloze energie en verspreide focus in evenwicht te brengen.

De focus van Saturnus in Vissen is echter zacht, niet hard. Om een evenwicht te vinden, moeten we ons ontspannen en focussen vanuit zachtheid in plaats van geweld te gebruiken.

Saturnus in Vissen zou ook de sleutel kunnen zijn tot onze communicatieproblemen.

Hoe dan ook, door ons te her-inneren dat we met elkaar verbonden zijn, kunnen we vanuit compassie, begrip en verdraagzaamheid met elkaar communiceren. Willen we echter star vasthouden aan verwijtend, oordelend, misprijzend, denigrerend communiceren, dan is dit een gemiste kans naar geweldloosheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Het is zo makkelijk ons verbonden te voelen met mensen bij wie we ons veilig voelen in wat we denken en voelen. Zodra er een ander geluid komt, wordt het even makkelijk een ander verhaal….Als je dit alles eens vanuit een helicopterview waar-neemt….kijk eens wat er zo allemaal gebeurt in jezelf….en kijk eens welke taferelen, scenario’s, scripts er worden uitgespeeld. Ik kan hierbij enkel maar voor mezelf spreken; het moment dat ik vanuit een ander perspectief naar mezelf kijk, moet ik soms wel lachen om mezelf. Ik weet dan ook dat het een signaal is om in sommige situaties van bovenaf te kijken, te voelen, te ervaren, zonder erin meegezogen te worden. Het is zo menselijk, zo verraderlijk menselijk, maar we kunnen er zeker wel iets bewuster naar kijken, zonder onszelf weg te zetten of te parkeren.

Wanneer we merken dat we puur op principes argumenteren kunnen we deze behoefte om gelijk te hebben onderbreken door ons te verplaatsen in iemands visie. Is het niet dat wat ons vermenselijkt, verbroedert/verzustert, verbindt? Aanvaarden dat we gelijkwaardig ZIJN en toch weer verschillend. Ieder maakt het verschil wat ons bewust Zijn oprekt naar een iets andere manier van denken.

Aan de andere kant, als we merken dat we ethische overwegingen vermijden en onpartijdig blijven, kunnen we compassie gebruiken om onze informatie te voorzien van een gevoel van rechtvaardigheid en zorgzaamheid. We kunnen ons inleven in de pijn van anderen. Hebben we echt interesse in wat bij de ander leeft? Durven we onze eigen kwetsbaarheid te delen met elkaar of spelen we toch maar liever voor god-de-vader en moeder-gods die het allemaal wel beter weet? Aan wie of wat hangen we onszelf op, uit schrik dat we niet genoeg zijn, niet vertrouwen op onszelf?

Volle Manen zijn momenten van polariteit en confrontatie, zoals beleefd tijdens interpersoonlijke interacties. Tijdens deze Volle Maan kunnen we onze communicatie opnieuw afstemmen op een dieper niveau van begrip door emotioneel en spiritueel betrokken te zijn. Onze integriteit kan samengaan met de erkenning dat we allemaal één zijn: alle levende wezens, niet-levende wezens en onze hele planeet.

We kunnen ons afvragen: wat is de grens tussen objectiviteit en apathie? Hoe kunnen we nauwkeurigheid, logica en het vermogen om verschillende perspectieven te zien behouden zonder al te afstandelijk te worden?

– Wat kunnen we doen om te voorkomen dat we te diep verankerd raken in onze eigen verhalen?

– Hoe kunnen we met een open hart en een open mind voorkomen dat we vervallen in dogma’s en vooroordelen?

De Maan in Tweelingen wil zoveel mogelijk perspectieven verzamelen, zodat ze de wereld beter kan begrijpen en hoe deze werkt als een netwerk van informatie. In tegenstelling tot de verhalende Boogschutter verbindt Tweelingen de punten in een web van ideeën. Tweelingen is in staat tot abstractie en een grote intellectuele breedte vanwege zijn vermogen om op veel perspectieven en locaties van informatie tegelijk te anticiperen.

Aan de andere kant gebruikt Boogschutter een moreel raamwerk om een argument te kaderen. Het maakt het echter misschien niet uit om een diversiteit aan perspectieven te begrijpen, maar geeft er de voorkeur aan om te leunen op datgene waar men zich rechtvaardig bij voelt.

Als je een planeet in je horoscoop hebt die op 29 graden van een vast teken staat, zul je deze Volle Maan van november heel persoonlijk voelen. Als je een planeet in je horoscoop hebt tussen 0º en 9º van een veranderlijk teken, zul je deze Volle Maan ook heel persoonlijk voelen.

Dit geldt ook als je verjaardag in een van de volgende perioden valt:

17 tot 27 februari

19 tot 29 mei

21 tot 31 augustus

21 november tot 1 december

Je kunt dit voor jezelf opzoeken op astro.com

Ik zou zo zeggen: keep the good work. Er is enkel groei en beweging, ook al zou je je nog zo hard en stevig willen vastklampen aan wat wellicht niet meer dient….geweldloosheid in communicatie, het overstijgen van het gelijk willen hebben en houden, elkaar werkelijk ont-moeten, dat zal ons allemaal verder helpen in de veranderende samen-leving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *