Geplaatst op Geef een reactie

Veranderend bewustzijn bij dieren

‘ Eén van de vrouwelijke mystica, Sonia Bos, schreef ruim 30 jaar geleden over het veranderende bewustzijn van dieren. Een bijzondere aanrader voor mensen die zich heel sterk verbonden voelen met de natuur (dieren, planten, mineralen) is het cahier ‘Grote Veranderingen in De Natuur.’

Als we samen deze boodschappen met elkaar delen, geloof ik dat er een tijd komt dat dieren niet meer ingezet zullen worden als voedsel, als bron van vermaak en plezier, als bron van frustratie ontlading, maar zullen mens en dier in één adem samen-gaan in vrede, vreugde, respect en dankbaarheid.

Laat ons die boodschap verspreiden, de stem van alle dieren zijn, want ze verdienen het!

Als vertegenwoordiger van het hoogste natuurrijk op aarde speelt de mens in de wordingsprocessen in de materie een cruciale rol. Als kosmische mens mag hij met de scheppingskracht leren werken en met zijn scheppende vermogens kan hij de overige natuurrijken op aarde bijstaan in het vormgeven van hun Aquariusbestemming.

Het dier, de plant en het mineraal zijn zo samen met de mens een hogere evolutiespiraal van leven binnengegaan om vanuit hun nieuwe, verruimde bewustzijn het leven op Aarde een nieuw aanschijn te gaan geven.

Het dier is nog maar net in de evolutiefase van het ontwikkelen van zijn persoonlijkheidsbewustzijn aangekomen, dus het kan zich nog niet verzetten; het persoonlijkheidsbewustzijn van het dier is verder onderhevig aan zijn verdere evolutie. Gelukkig kunnen wij samen onze stem laten horen in alles-wat-tegen het leven indruist van dieren.’

Fragment uit ‘ Ander-s Leven in een sterk veranderende tijd. Welkom Jij, Aquariusmens.’

fragment uit boek

www.miekecoigne.com

www.boekscout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *