Geplaatst op Geef een reactie

Inner-Meesterschap gaat over je her-inneren dat JIJ de schepper en creator bent van jouw leven

Leven vanuit jouw authentieke Zijn vraagt de moed om vanuit eigen autoriteit te denken en te handelen. Elke keuze die daarin wordt gemaakt, heeft consequenties. Ben jij bereid die consequenties op een volwassen manier te ver-dragen en te dragen? Verdragen als een slachtoffer of dragen als leider/schepper/meester van jouw leven?

Herinner je dat jij de moed hebt gehad om te in-carn-eren in een bezield fysiek aards lichaam binnen deze bepaalde tijd en ruimte. De moed om in deze aardse tijd te incarneren is weggelegd voor een meester en ja, dat BEN jij!

Nu is de tijd aangebroken om je DIT te gaan her-inner-en.

In alles merk je bij jezelf dat jij niet zomaar toevallig geboren bent, in een turbulente en chaotische tijd, op die plek, bij deze ouders en die familie. Je weet dat alles wat NU op losse schroeven komt te staan, WEGWIJZERS vormen naar een her-Evalu-eren en be-SPIEGELEN van jouw leven.

Waar je reeds voor langere tijd de barsten hebt gevoeld, misschien zelfs getracht hebt de barsten te lijmen, is het heel goed mogelijk dat je in het bewuster waarnemen ervaart, geen barsten meer hoeft te lijmen. Sterker nog. Je weet dat niets te lijmen valt. Alles is zoals het IS en maakt deel uit van je involutionaire groei naar innerrijke eenheid. Jij bent de creator van jouw realiteit, te midden van alle chaos en problemen in de wereld.

Jij weet wellicht ondertussen dat enorme krachten proberen de wereld te manipuleren om het bezielde leven van AL- Wat-Ademt en Leeft te vernietigen.

Ont-dek wat jij kunt doen- in jouw voldragen ZIJN- om jouw wereld en de wereld om je heen tot een authentieke bezielde plek te maken. Onderzoek hoe JIJ vanuit jouw stralende Lichtkracht en on-voor-waardelijke dienstbaarheid mee kunt helpen aan de transitie naar de Nieuwe Bezielde Realiteit.

De trillingssnelheid van jouw energielichaam neemt toe, de onwaarheden en illusies van de ‘oude wereld’ worden ontmanteld, zodat iedereen zichzelf kan zien als een meester en co-creator van een Nieuwe Wereld.

Uit ‘Herinner wie je werkelijk bent. Een bewuste weg naar je nieuwe leven.’ Mei 2020

www.miekecoigne.com

www.boekscout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *