Geplaatst op Geef een reactie

Volle Maan in Kreeft 27-12-2023

De Sneeuwmaan op 27 december 2023 is een bijzondere verschijning. Hoewel de traditionele Sneeuwmaan meestal in februari of maart valt, lijkt deze maan een beetje uit de pas te lopen. Laten we dit moment aangrijpen om onze blik naar de hemel te richten:

 • Datum: 27 december 2023.
 • Betekenis: De Sneeuwmaan symboliseert zuivering, reflectie en innerlijke groei. Terwijl de wereld buiten bedekt is met een witte deken van sneeuw, kunnen we ook onze innerlijke wereld opruimen en nieuwe intenties planten.
 • Energie: Deze maan nodigt ons uit om stil te staan bij wat we willen loslaten en wat we willen laten ontkiemen. Misschien zijn er oude patronen, overtuigingen of emoties die we willen transformeren. Dit is het moment om bewust te kiezen voor verandering en groei.
 • Rituelen voor de Sneeuwmaan:
  1. Reiniging: Maak je huis schoon en ruim op. Dit kan letterlijk zijn (een grote schoonmaak) of figuurlijk (laat oude gedachten los).
  2. Meditatie: Ga zitten in stilte en mediteer. Visualiseer hoe je jouw intenties voor het nieuwe jaar wilt vormgeven.
  3. Intenties zetten: Schrijf op wat je wilt manifesteren in het komende jaar. Wat wil je laten groeien? Wat wil je achterlaten?
  4. Maanwater maken: Plaats een glazen pot met water buiten tijdens de volle maan. Dit maanwater kun je later gebruiken voor rituelen of om jezelf energetisch te reinigen.
  5. Dankbaarheid: Sta stil bij waar je dankbaar voor bent. De Sneeuwmaan is een tijd om waardering te uiten voor wat je hebt.

Laten we deze bijzondere maan verwelkomen en ons openstellen voor haar kracht en wijsheid

Met de Zon in Steenbok en als oppositie met de Maan in Kreeft, is het een emotionele tijd van romantiek, relaties, verbindingen.

De Volle Maan is een tijd van hoogtepunt en de belofte van vervulling van datgene wat met de Nieuwe Maan is begonnen.

De polariteit Kreeft-Steenbok gaat over de balans tussen het privéleven, huiselijkheid, de behoefte aan een thuisbasis en verzorging (vertegenwoordigd door Kreeft) versus het openbare leven, carrière, reputatie en verantwoordelijkheid (vertegenwoordigd door Steenbok).

Op het eerste gezicht lijkt deze Volle Maan nogal mild. Een van de specifieke kenmerken van deze Volle Maan is dat de Zon in een harmonieuze driehoek staat met de genereuze Jupiter in Stier, terwijl deze zorgzame Kreeft-maan hem sextielt.

Omdat er echter nooit een astrologische transit in een vacuüm plaatsvindt, is het belangrijk op te merken dat op deze dag een grillige Mercurius retrograde een conjunctie vormt met de hittezoekende Mars, en beide vierkant wazig Neptunus zijn.

De vertaling voor ons allemaal hier op aarde: er kan sprake zijn van bedrog en uitvluchten, omdat mensen hun ware bedoelingen maskeren of een specifieke of zelfzuchtige invalshoek innemen en hopen dat we te afgeleid of te moe zijn om het op te merken.

Hechtingen en liefde worden geregeerd door Kreeft, terwijl prestaties en beloningen/straffen worden geregeerd door Steenbok. In sommige opzichten heeft deze polariteit te maken met de balans tussen onvoorwaardelijke liefde en voorwaardelijke liefde. De Kreeftmaan moedigt ons aan om onze thuisbasis en onze wortels te waarderen, terwijl Steenbok ons overhaalt om ons plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel langs publieke lijnen te beschouwen.

Hoewel Kreeft het misschien het leukst vindt om zich te hechten aan het huis en het gezin, spoort Steenbok ons aan om aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden jegens de buitenwereld. Het verwaarlozen van beide uiteinden van de as zal zeker een averechts effect op ons hebben. Idealiter zou er een evenwicht moeten worden gevonden tussen de twee energieën, en dit is waartoe de Volle Maan ons uitnodigt.

Deze Volle Maan gaat over het balanceren van onze toewijding aan onze carrière en gezinnen. Er heeft zich iets in ons opgebouwd, en dit is het moment waarop de energie van de kosmos eerlijk eist dat we het naar buiten laten. Wat dit voor ons betekent, gaan we de komende twee weken ontdekken. Voorlopig kunnen we niet op onze gevoelens blijven zitten. We moeten ze uiten.

De Maan in Kreeft hunkert naar comfort en veiligheid, het wil beslissende conclusies trekken en twijfels en angsten kunnen wegnemen – zozeer zelfs dat het, ondanks eventuele interne twijfels, de zogenaamde rode vlaggen kan negeren en zich richt op onmiddellijke, zij het op korte termijn, verzachting.

Om deze redenen kunnen we in de verleiding komen om alles wat er wordt gezegd op het eerste gezicht te accepteren, of om het plaatsvinden van gebeurtenissen als onvermijdelijk te beschouwen, waardoor we kwetsbaar worden voor overdreven optimisme of omgekeerd, wat een defaitistische denkwijze aanmoedigt.

Er wordt iets blootgelegd of belicht, wat ons ertoe aanzet in contact te komen met de dingen in ons persoonlijke leven die we misschien hebben verwaarloosd of uitgesteld. Nu er zoveel aandacht is voor onze relaties, carrières en persoonlijke plannen, ontstaat er nu een drang om rekening te houden met onze emotionele behoeften.

Dit is een tijd om patronen uit het verleden op te ruimen die ons hebben tegengehouden in onze persoonlijke vervulling, vooral de patronen die thuis- of gezinsgericht zijn of die te maken hebben met de balans tussen werk en privé en de houding ten opzichte van comfort en verantwoordelijkheid.

Deze maan harmonieert met Jupiter en Saturnus, en we zijn klaar om te produceren. Onze onthullingen zijn van cruciaal belang en gericht op groei, zelfs als we ons tijdelijk op het verleden concentreren.

Tot slot:

Onthullingen worden altijd gedaan tijdens een Volle Maan – maar bij deze zijn het misschien niet de onthullingen waarvan we denken dat ze zich hebben voorgedaan. Vertrouw op je gevoel – en weet dat als je je angstig voelt, dat niet je intuïtie is die spreekt, maar waarschijnlijk een ontregeld zenuwstelsel. Berichten van binnenuit zullen kalm, vredig en zakelijk aanvoelen, dus luister naar die signalen in plaats van te bezwijken voor reactiviteit of wensdenken.

Liefs ❤ Heb het goed!

www.miekecoigne.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *