Geplaatst op Geef een reactie

Vijf wenken voor de menselijke persoonlijkheid

Zohra Bertrand-Noach – Psychosofia


Zohra Bertrand-NoachHandvest van Psychosofia
Psychosofia is een nieuwe innerlijk religieuze levensbeschouwing binnen de kosmische orde voor universele eenheid, vanuit de hoogste spirituele sferen aangereikt, via Zohra Noach (1928-2015).
In Psychosofia is geen macht of gezag, geen lidmaatschap of dwang, geen dogma of onvrijheid.
De aangereikte diepere achtergronden van Psychosofia hebben als basis: eerbied voor de essentie van alle spirituele waarden vanaf het begin der mensheid gegeven.
De essentie van alle spirituele waarden aan de mensheid gegeven behelst dat er is: één Geest van waarheid en liefde, één Bron waaruit alle religies en godsdiensten zijn ontsproten. Deze Bron is het hoogste zijn, door de mens o.a. vertaald in het woord God of de Vader.
De mens bepaalt zelf, naar gelang van cultuur-historische en sociaal maatschappelijke achtergronden, op welke wijze de ontvangen spirituele essentie vorm zal krijgen.

Psychosofia reikt aan:
I  De ene Bron van waarheid en liefde is de oorsprong en bestemming van al het geschapene.
Deze ene Bron van waarheid en liefde heeft een oneindige uitstraling van lichtende energieën.
In de oude religies werd dit gegeven door het menselijke bewustzijn vertaald als zijnde goden en godinnen. De monotheïstische godsdiensten vertaalden hetzelfde gegeven van de oneindige uitstraling van lichtende energieën als aartsengelen, engelen, hoog-geëvolueerde wezens en heiligen, de machten en krachten rond de troon van God.
De mens is het hoogst geëvolueerde bewustzijn op de planeet Aarde. Hij is de drager van de goddelijke natuur en de realisatie daarvan in de stoffelijke menselijke natuur. De hoogste macht van de mens is zijn eigen vrije wil in de verantwoordelijkheid daarvan. De mens is in zijn goddelijke natuur onvernietigbaar. In zijn stoffelijke menselijke realisatie is de mens gebonden aan de dood.
Zo zal de goddelijke natuur van de mens zich steeds weer opnieuw, daar zij onvernietigbaar is, in een stoffelijke menselijke incarnatie realiseren.
Het evolutieproces van het bewustzijn der mensheid op de planeet Aarde zal uiteindelijk bekroond worden door de werkelijke integratie leidend tot eenheid van de goddelijke natuur in de stoffelijke menselijke natuur. Dan zal er zijn werkelijke gelijkwaardigheid van alle mensen in alle volkeren, gelijkwaardige verdeling van het voedsel der aarde, zonder overheersing door macht en gezag van persoonlijke belangen. Zo zal de mensheid door haar eigen inzicht, individuele en collectieve verantwoordelijkheid, komen tot waarachtige broederschap in waarheid en liefde.

II  De goddelijke natuur van de mens is de onsterfelijke ziel van de stoffelijke menselijke persoonlijkheid.
De ziel bestaat uit twee componenten. De ene component van de ziel is de eenheid met de goddelijke natuur. De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van de mens. In deze op de stoffelijke lichamelijke persoonlijkheid van de mens gerichte component van de onsterfelijke ziel, liggen alle herinnerings-energieën opgeslagen uit de ontelbare levens op Aarde. Over het algemeen zijn deze herinnerings-energieën onbewust in het stoffelijk denken van de mens. Nu het bewustzijn van de wedergeboorte of reïncarnatie een grotere verbreiding krijgt, opent zich het bewustzijn van de mens hiervoor.
Veel mensen beleven hun eigen ervaringen hierin. Iedere emotie, iedere gedachte, iedere handeling heeft een grote energetische kracht in het bewustzijn van de mens. Zo ook in de wijze van realisatie ervan. Alle emoties, gedachten en handelingen hebben hun basis in het onderbewustzijn van de mens. Het onderbewustzijn van de mens is in eenheid met die component van de ziel, welke is gericht op de stoffelijke persoonlijkheid van de mens. Deze component van de ziel is het reservoir waar de mens in ieder leven op Aarde zijn eigen menselijke persoonlijkheid door kleurt.
De biologische aspecten zullen altijd inherent zijn aan die aspecten van de ziel die om transformatie vragen.

III  Een levensbeschouwing, een weg van lering om vernieuwde inzichten in het leven te kunnen realiseren.
Vrij van oude afhankelijkheid aan een persoonlijke God die straft of beloont. Eenheid met de goddelijke natuur door de eigen vrije wil vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Psychosofia, een innerlijk religieuze weg, niet gebonden aan een uiterlijke religie of godsdienst, kan leiden tot een vernieuwd Christusbewustzijn.
Hiertoe werden drie sleutels gegeven:
1. innerlijke zuivering van de schaduwkanten van het eigen denken en de eigen emoties;
2. innerlijke onthechting van de overheersing van de eigen begeerten en dwangmatigheden;
3. innerlijke eenheid met de eigen goddelijke natuur.

De avatar (gezondene) Boeddha bracht het bewustzijn van de kringloop van levens. Transformatie van negatieve aspecten van het karma leidt tot verlossing. Verlossing wil zeggen komen tot innerlijke vrijheid door inschakeling van de vrije wil vanuit de eenheid met de eigen goddelijke natuur.
De avatar Jezus de Christus bracht de realisatie van de goddelijke natuur in de mens, door zijn voorbeeld. Hij bracht de mensheid tot het punt van verlossing van het karma door zijn realisatie als mens vanuit de goddelijke natuur, door zijn acceptatie en overgave, door waarheid en liefde in werkelijke vergeving.

Bron: © Zohra Noach, Zohra Noach Foundation. www.zohranoach.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *