Geplaatst op Geef een reactie

Toenemende bewustzijnsshift

Zoals velen van ons weten, vindt er een historische verschuiving en vibratie plaats van 3D naar 5D, waardoor de ‘ Nieuwe Mens’ op een ‘Nieuwe Aarde’ ontstaat. Niet alleen wij mensen ascenderen doorheen diverse frequenties, ook Gaia doorloopt een eigen transitieproces. Ascenderen en descenderen en hoe belangrijk het is om te wortelen, te gronden in je fysieke lichaam. Je te verbinden met de aarde. Vaak hoor ik van mensen: ‘ Ik wil hier niet zijn op deze aarde, ik ben liever in andere sferen, ik haat mijn lichaam, het is een last voor mij….’ Echter, je spiritueel groeiproces wordt om die reden vaak belemmerd en is een vlucht uit de verbinding met jezelf. Niet voor niets hebben we ons lichaam als voertuig om spirituele ervaringen te integreren. We involueren en evolueren. Menigeen wordt soms ziek net omdat ervaringen geen ruimte krijgen om te ankeren in de basis ( de basichakra). Net omdat we op weg zijn naar ‘heel’ worden, dienen we te begrijpen dat we niet buiten ons fysieke lichaam kunnen. Bij het lezen van één van de vele werken van Rudolf Steiner ( antroposoof en ziener) dacht ik na over zijn ervaringen in het werken met mensen: ‘ Velen bewegen over de aarde, alsof ze zweven, niet geworteld, niet gegrond, niet geaard, niet goed geïncarneerd en ingedaald’. In hoe ik mensen beluister, pik ik wel af en toe iets in dien aard op….hierbij is lichaamswerk in diverse vormen heel heel-en heilzaam. Je kunt er heel veel over ‘denken’ en massa’s boeken over lezen: het is het denken omvormen via de vele mogelijkheden die er zijn, naar doen, ervaren, doorvoelen en doorleven.

We gaan nu even verder met het onderwerp.

Ascensie is het proces van het verhogen van je vibratie. Voor alle duidelijkheid: een bewustzijnsshift doorleven en ernaar leven, is wat het verschil maakt. Je kunt er veel over lezen of jezelf in deze shift herkennen of ervan overtuigd zijn dat je in deze hogere frequentie leeft. Het is een proces waarin we ons allen bewegen, waarin we nog makkelijk in een lagere frequentie kunnen terechtkomen ( géén oordeel, neem waar), het is geen statisch rechtlijnige weg. Herinner je dat we multidimensionale en -diverse wezens zijn, terwijl we op aarde leven kunnen we zeer zeker aangeraakt worden in het verkennen ervan. Echter zou dat op zich géén doel hoeven te zijn om in een bepaalde dimensie te willen zijn, omdat je dan denkt spiritueler te zijn dan iemand anders. Het ego-denken is heel misleidend ( matrix) de poort naar groei en transformatie vindt plaats via de poort van ons hart. De eerste stap is bewust worden dat er zich veranderingen opdringen ( wat je nog vasthoudt om zoveel redenen en toch voelt dat het oude web scheuren vertoont). Je doorloopt de fase van het transmutatieproces ( dit is jouw proces, circulair) en de fase vanuit jouw scheppingskrach ( her-creatie).

Je ascensieproces omvat vooral en in eerste instantie je innerlijk schaduwwerk. Schaduwwerk en lichtwerk gaan hand in hand samen. Schaduwwerk is het kennen en erkennen van eventuele problemen met het gevoel van eigenwaarde, beperkende overtuigingen en zelfsabotage, zodat je verbinding kunt maken met je ware authentieke zelf. Het gaat erom dat je eventuele problemen uit het verleden herkent en deze waar mogelijk oplost door middel van begrip en vergeving.

Ascensieziekte werd niet onderwezen op de medische school en de symptomen kunnen emotioneel, fysiek of spiritueel gevoeld worden, en zullen iedereen op een andere manier beïnvloeden. Lichtwerkers en/of Sterrenzaden incarneerden hier om vele redenen en één daarvan is om vanuit dienstbaarheid de mensheid te faciliteren in de transitie naar een veranderend bewustzijn. Als we zelf dit pad niet hebben bewandeld ( en daar komt uiteraard geen stop op ) is het onmogelijk om mensen in dit proces te ondersteunen.

Enkele richtingwijzers die duidelijker maken in welke richting, frequentie je je beweegt en/of bevindt. Zie het niet als een oordeel, of een bevestiging voor het ego-denken ( kijk eens hoever ik al sta, kijk eens, ik ben de uitverkorene om de wereld te redden (en die vinden we ook terug in spirituele kringen). Herinner wie je werkelijk bent en koppel je los van het oude paradigma-denken. Het gegeven dat we woorden gebruiken om iets te verduidelijken, kan ook gezien worden als een ‘ zie je wel, ook jij benoemt iets, dat is toch een label’. We stoeien heus nog wel in voorgeprogrammeerde ‘woorden’, voel de energie die er doorheen stroomt, voel vooral de energie vanuit je hart stromen. Neem waar, beweeg mee, en laat elk oordeel die je op wat dan ook velt, los. We drukken ons allen uit in de taal die ons werd geleerd, echter weet ik dat Lichttaal anders resoneert en klinkt. Laat ons vooral niet de strenge leraar en /of professor zijn die zich op elk dingetje vastbijt. Lees het, bekijk het, voel het en laat weer gaan. Wat blijft hangen en wat bijdraagt tot jouw vooruitgang, neem je mee. Wat aan jou voorbijgaat, laat je automatisch los. Omdat er vooral in bewoordingen en meest herkenbare omschrijvingen, mensen makkelijker herkennen dat er ontelbare bewustzijnsfrequenties zijn, houd ik me voor nu, aan 5D, wat géén plek is ergens buiten jezelf is, maar een bewustzijnsstaat. Welkom op onze Aarde, waar jij je ook bevindt, op elk vlak. Hoger en lager impliceren niet beter of slechter. Hoger zie ik als een verfijnde trilling en afstemming. Ondanks we ook nog kunnen terugvallen in een lagere of minder verfijnde harts-trilling. Neem waar, laat het oordeel hierover gaan en doe je innerlijk werk.

 1. Je stopt met het be- en verooordelen van jezelf en anderen in de 5D Aarde…minder ego stelt je in staat om gebruik te maken van de hogere emoties. Ja, je bent hierheen gekomen om die lagere emoties te ervaren, maar nu zijn ze niet langer nodig voor de groei van je ziel. Je hogere zelf beoordeelt geen enkele emotie als goed of slecht, het beschouwt het eenvoudigweg als neutraal en als leidraad om je op je weg te helpen. Het zijn onze ego-geesten die onszelf en anderen beoordelen. In het 5 D bewustzijn accepteer je mensen zoals ze zijn en weet je dat het onze verschillen zijn die ons uniek en speciaal maken. In 5D weet je dat we allemaal één zijn. We zijn allemaal verbonden. Minder oordeel + meer mededogen = 5D bewustzijn.
 2. Je vertrouwt erop dat aan al je behoeften wordt voldaan… Bij 5D draait alles om vertrouwen en weten dat je altijd wordt ondersteund. Je vertrouwt op jezelf en je spiritueel team ( die overwegend Gidsen worden genoemd) en kent de werking van de natuurlijke wetten van de aantrekkingskracht. Ook hierin zijn vaak misverstanden; het idee dat positief denken leidt naar datgene wat je verlangt en wilt, is onvoldoende. Positief denken waar in de onderstroom angst is, wantrouwen, werkt niet of heeft geen draagkracht. Bovendien, als je werkt met deze natuurlijke wetten, is het niet wenselijk om de vrije wil van anderen te manipuleren of het te laten sturen middels rituelen.
 3. Je weet dat alles goed komt, ook al zie je niet hoe. Je weet gewoon dat aan al je behoeften zal worden voldaan. Soms heb je iets helemaal anders voor ogen ( ego) en komt er iets verrassend en resonerend met jouw zielsblauwdruk op je weg. Dit kan je wel eens in de war brengen, want je had vanuit ( welke gevormde programma’s dan ook) je denken en overtuigingen iets anders gewenst. Voor je werkt met de universele kosmische wetten, stem je af op je innerlijk wetend veld, sommigen noemen het je hogere zelf, anderen zoeken het antwoord via gidsen of hun spiritueel team. Welke antwoorden je ook zoekt, de antwoorden die je zoekt circuleren vanbinnen. Er wordt je gevraagd om je denken te verstillen, ruimte te maken in je hart en daar te voelen, voelt het goed, voelt het als een JA, voel je je energie voluit stromen, val je er mee samen, totaal? Dan is er geen reden tot twijfel. Dan heb je aanspraak gemaakt op je innerlijk wetend veld.
 4. Je begrijpt dat alles energie is… in 5D is alles energie die met een ander tempo trilt, het kan niet worden gecreëerd of vernietigd, maar het kan wel worden veranderd. Dit is precies waarom we niet per se doodgaan, we gaan gewoon over naar iets dat op een hoger niveau trilt. Iets beters dat werkelijk alles te boven gaat wat onze ego-geest kan bevatten
 5. Je manifesteert met meer gratie en gemak omdat je wordt aangesloten op de hoger vibrerende 5D-energie die ook sneller trilt. Zoals Abraham Hicks zou zeggen: “Stem af, tik aan, zet aan. Vreugde is de sleutel.”
 6. Je eet lichter…je lichte lichaam heeft in vergelijking met je koolstoflichaam niet zoveel voedsel nodig. Je lichaam zal beginnen te verschuiven van een dicht, op koolstof gebaseerd lichaam naar een licht, op kristallijn gebaseerd lichaam. Dit is een geleidelijk (langzaam) proces dat veel tijd in beslag neemt, maar we ontvangen al sinds onze geboorte energiegolven om dit mogelijk te maken
 7. Je begint gifstoffen te elimineren…je begint giftige mensen, stoffen en zelfs giftige gedachten te verwijderen. Deze gifstoffen passen niet langer bij jouw vibratie en zullen dus jouw realiteit verlaten. Of het nu gaat om giftige mensen, stoffen als alcohol of sterk bewerkt voedsel, je lichaam zal de dichtheid niet aankunnen. Toxische emoties zullen het niet meer overleven in het 5D bewust Zijn.
 8. Als je in de 5D-aarde bent, voel je een diepe behoefte om verbinding te maken met de natuur…je zult merken dat je meer naar buiten wilt gaan en jezelf met de aarde wilt aarden en de energie van Gaia wilt voelen
 9. Je voelt een eenheid…3D gaat helemaal over scheiding, terwijl 5D helemaal over eenheid gaat. Je voelt je niet alleen meer verbonden met mensen, maar ook met de natuur en dieren. De uitnodiging in de overgang van 3 naar 4 en 5D is heelheid te ervaren in de IK BEN. Het idee dat iemand anders je buiten jezelf heel kan maken is een wel heel oud paradigma en programma die aanleiding heeft gegeven tot codependente relaties. ( Ik kan niet zonder hem/haar, ik heb hem/haar nodig, ik ben niet compleet zonder hem/haar….) Ook relaties zijn onder een enorme druk van een toenemend bewustzijn aan het veranderen. Overlevingsmechanismen, gedragspatronen ontstaan vanuit het systemisch verleden werken niet meer voor mensen die bewuster worden. Het spel komt ten einde als één van de twee bewust uit de dramadriehoek stapt en de weg naar zichzelf vindt vanuit zelfliefde. Een hele weg, voor velen nog best heel zwaar en intens.
 10. Je hebt levendigere of lucidere dromen…in 5D merk je dat je dromen meer details bevatten en kun je ze gemakkelijker onthouden. Lucide dromen is wanneer je droomt en weet dat je droomt, en soms zelfs in staat bent om ze te beheersen. Dromen zijn in hoge mate verbonden met je intuïtieve vermogen van Helderziendheid (helder zien), dus levendige dromen kunnen een indicatie zijn dat je Helderziendheid zich begint te openen en te versterken naarmate je hoger opstijgt naar de 5D Aarde.
 11. Je heldere gaven worden verbeterd in de 5D Aarde… een deel van de ascensie is het aanzetten van je gaven en intuïtieve zintuigen zoals telepathie en ze zullen blijven groeien naarmate je verder groeit. Je oude leven stort in terwijl je overschakelt van 3D naar 5D…je hebt misschien het gevoel dat je oude leven aan het afbrokkelen is. Naarmate je meer 5D-energie opneemt, zullen je 3D-ervaringen beginnen te verschuiven en zullen bepaalde dingen en mensen vervagen. Hoewel het misschien moeilijk is om erop te vertrouwen dat dit het beste is, zul je je zoveel beter voelen in je nieuwe leven en energie. Als je je innerlijke werk doet, moet je leven soms uit elkaar vallen voordat het weer in elkaar kan vallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *