Geplaatst op Geef een reactie

Goddess Of Compassion: “Zelfkritiek vermindert je gevoel van eigenwaarde.”

De Godin van Compassie inspireert je om meer compassie voor jezelf te hebben. In de kern van elk levend wezen bestaat alleen liefde. Je persoonlijkheid en de rol die je speelt in dit leven zijn slechts van voorbijgaande aard en uiteindelijk een illusie. Alles wat jij als goed of slecht beschouwt, zijn noodzakelijke aspecten van wie je bent; positieve en negatieve eigenschappen bestaan in iedereen en in alles. Een nauwkeurigere omschrijving van positief en negatief is Yin en Yang, want in werkelijkheid bestaan er noch positief noch negatief, maar alleen tegengestelde eigenschappen die ons samen heel maken.

Zelfkritiek vermindert je gevoel van eigenwaarde en houdt je in de illusie dat je moet verbeteren om succes, geluk en vervulling waardig te zijn. Heb mededogen en accepteer dat ieder mens uniek is. Een uitdrukking is van Liefde. Als je bereid bent om de vervormingen en misleidingen ontstaan door een subjectief gekleurde kijk, blijf je vastlopen in oordelen, meningen, vooroordelen. Door jouw energie naar alles wat leeft te laten stromen, transformeert je leven op magische wijze.

We kunnen zo streng zijn voor onszelf; elke kleine ‘fout’ als rampzalig beschouwen, in plaats van als een essentiële opstap voor onze levenslessen. We zijn hier allemaal om karmische lessen te leren, en als we ze niet meteen leren, herhalen we ze keer op keer totdat we ze begrijpen! Als je vastzit in een zich herhalend patroon van negativiteit, is het gemakkelijk om onszelf de schuld te geven van deze patronen, er met woede en frustratie tegen te vechten en onszelf te overschreeuwen met negatieve zelfpraat.

In plaats van al deze negativiteit; wat overigens alleen maar meer van hetzelfde zal aantrekken. Wat als we compassie voor onszelf zouden tonen? Wat als we zouden zien dat we het beste doen wat we hebben, met wat we hebben, van waar we nu zijn? Wat als we ervoor zouden kiezen om de les en de waarde ervan voor onze ziel te zien, en onszelf zouden toestaan er doorheen te gaan, zodat we hem nooit meer hoefden te herhalen? Wat als we onszelf wat tijd zouden gunnen om onderweg de overwinningen te vieren, in plaats van ons altijd te concentreren op de waargenomen nederlagen?

Wat zijn enkele patronen in je leven die je achter je wilt laten terwijl je door deze noodzakelijke frequentieverschuiving gaat? Waar ‘worstel’ jij mee? Dat is meestal een goede indicatie waar de problemen zitten. Stel je je leven voor zonder dit patroon; je hoeft je geen zorgen te maken over het bedenken van een oplossing voor hoe dit zal gebeuren, concentreer je gewoon op hoe je je zou voelen als het op magische wijze uit je leven zou verdwijnen. Geldproblemen, gewichtsproblemen, werkproblemen, relatieproblemen, problemen met het gevoel van eigenwaarde, verslavingen, wat uw problemen ook mogen zijn, stel u voor dat ze snel en permanent uit uw leven worden verwijderd. Wat was de les? Het is meestal veel eenvoudiger dan we denken, zoals het leren van eigenliefde, geloof, onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid voor wat je hebt of het zien van de overvloed om je heen. Het kan van je vergen dat je je openstelt en heel eerlijk tegen jezelf bent. Wat het ook is, denk erover na totdat je een heel duidelijk beeld van de les hebt. Erken het en voel je dankbaar dat dit deel van je karma door jouw begrip is opgeruimd. Zegen het dan en laat het los met de duidelijke intentie dat deze les is geleerd en dat je deze niet langer hoeft aan te trekken; over alle dimensies van tijd en ruimte; je bent er echt klaar mee.

Je bent nu klaar om door te gaan naar het volgende bewustzijnsniveau.

Het is een uitnodiging tot verzachten in plaats van vast te blijven houden aan allerlei overtuigingen, aannames, oordelen en vooroordelen, die nooit ontstaan vanuit het Hartsbewust Zijn, dan wel vanuit projecties, dieperliggende lagen die nog niet geheeld zijn. Hoe bewuster ieder mens naar die diepste lagen navigeert, en daar het innerlijk werk doet, hoe krachtiger het collectief Veld gezegend wordt met Licht. Je mag dénken spiritueel te zijn, maar het Zijn is een weg naar binnen, een weg naar Worden en Zijn.

Liefs, Mieke ❤

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *