Geplaatst op Geef een reactie

Mars in Vissen22 maart 2024

Nu Mars vanaf 22 maart Vissen binnengaat, neemt de dynamiek van onze assertiviteit een merkbare wending. In Vissen drukt Mars zijn energie uit op meer emotionele, gevoelige en bescheiden manieren. Deze positionering moedigt acties aan die coöperatief, gecultiveerd, humoristisch, verfijnd en zorgzaam zijn. In tegenstelling tot zijn gedrag in tekens waarin agressie en directheid worden benadrukt, geeft Mars in Vissen er de voorkeur aan om met een zachte aanraking door de uitdagingen van het leven te navigeren. Deze periode gaat minder over het nastreven van traditionele ambities en meer gericht op het volgen van spirituele of emotionele impulsen. Er is een duidelijke afkeer van confrontatie, die aansluit bij de voorkeur van Vissen voor vrede en begrip boven conflict.

Tijdens deze transit worden onze energieniveaus variabeler, nauw verbonden met onze emotionele toestanden. Het is een tijd waarin onze gebruikelijke energiereserves ongrijpbaar lijken, fluctuerend met onze stemmingen en de behoefte aan perioden van rust en eenzaamheid steeds duidelijker wordt. Deze momenten van terugtrekking zijn geen tekenen van zwakte, maar zijn essentieel voor het opladen van onze spirituele en emotionele batterijen. Mars in Vissen leert ons de waarde van introspectie en de kracht die gevonden wordt in stilte.

Bovendien is er een opmerkelijke verschuiving in onze prioriteiten, omdat we merken dat we de behoeften van anderen boven die van onszelf stellen. Deze altruïstische benadering wordt aangedreven door een verhoogd gevoel van idealisme, kenmerkend voor de invloed van Vissen op Mars. Onze acties worden meer geleid door compassie en een verlangen om te helpen, waardoor het nastreven van persoonlijke verlangens een complexere onderneming wordt. De directheid die doorgaans met Mars wordt geassocieerd, wordt verzacht en vereist dat we met meer subtiliteit en aandacht door onze doelen en interacties navigeren.

Deze transit wordt onderbroken door belangrijke astrologische gebeurtenissen die de reis van Mars door Vissen verder kleuren. De conjunctie met Saturnus op 10 april heeft een aardend effect en vraagt om een gedisciplineerde benadering van onze dromen en emotionele bezigheden. Dit aspect kan onze vastberadenheid op de proef stellen en ons ertoe aanzetten structuur te vinden in de vloeibaarheid van het Vissenwater.

Op 19 april vormt Mars een sextiel met zowel Jupiter als Uranus, waardoor onze acties optimistisch en bereid zijn tot verandering. Dit aspect moedigt groei en het doorbreken van grenzen aan en biedt een uitbarsting van energie die ons kan helpen onze grenzen op fantasierijke manieren te overstijgen.

De conjunctie met Neptunus op 29 april verdiept de onderdompeling van Mars in de wateren van het Vissentijdperk, waarbij actie en intuïtie worden gecombineerd. Deze afstemming verhoogt onze gevoeligheid en connectiviteit met het collectief, en spoort ons aan om te handelen op basis van onze meest medelevende en onbaatzuchtige impulsen. Het is een tijd waarin onze daden kunnen worden geleid door een diep gevoel van eenheid en begrip, dat de hoogste idealen van Mars in Vissen belichaamt.

Gedurende deze transit nodigt Mars in Vissen ons uit om onze benadering van actie en ambitie te heroverwegen. Het is een kans om de kracht van zachtheid te verkennen, prioriteit te geven aan emotionele en spirituele groei, en te handelen vanuit een plaats van diepe empathie en begrip. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en de doelen die we nastreven lijken misschien minder gedefinieerd, maar in plaats daarvan vinden we een rijker, genuanceerder pad naar persoonlijke en collectieve vervulling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *