Geplaatst op Geef een reactie

Tijd om los te laten, te onthechten zodat de nieuwe zaadjes geplant kunnen worden

April 2024

Reflecteer, acceptatie/omarming, beslissingskracht , duidelijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid.

Soms verhindert ons ego dat we gebeurtenissen helder zien. Het is tijd om je emotioneel los te maken van een relatie of situatie, zodat je een stap terug kunt doen en opnieuw kunt evalueren. Denk na over hoe de relatie werkt. Is het bevredigend? Welke rol speel jij in de harmonie of disharmonie ervan? Een eerlijke beoordeling is vereist om duidelijkheid te krijgen en je te helpen beter te begrijpen wat er eventueel moet worden gedaan om de situatie te verbeteren. Dit geldt zelfs als de relatie al goed is.

Het is belangrijk om te accepteren dat eerdere acties, beslissingen en overtuigingen je naar je huidige situatie hebben geleid, of deze nu prettig of moeilijk is. We sturen wel degelijk de koers van ons leven, zij het vaak zonder bewuste bedoelingen. Door je situatie te beoordelen en de verantwoordelijkheid ervoor te aanvaarden, kun je jezelf bevrijden van de behoefte om een ander of het lot de schuld te geven. Er is geen schuldgevoel verbonden aan deze kaart – alleen duidelijkheid en empowerment.

Als je je eenmaal hebt losgemaakt van een relatie, het ontbreken van een relatie of een andere kwestie van het hart, en deze hebt onderzocht, verkeer je in een betere positie om te beslissen wat je volgende stap zou kunnen zijn. Beslissingen die worden genomen als resultaat van het tekenen van deze auto moeten eerlijk en evenwichtig zijn voor alle betrokkenen.

We hebben vaak verwachtingen over hoe een relatie zou moeten verlopen; hoewel deze verwachtingen positief of negatief kunnen zijn, afhankelijk van onze eerdere ervaringen en de inprenting uit onze kindertijd. We verwachten misschien dat we in een relatie aardig voor elkaar moeten zijn, of we verwachten misschien dat er, om de passie levend te houden, veel geschreeuw en ruzie moet zijn. Het kan zijn dat we vertrouwensproblemen hebben ingebouwd, moeite hebben ons veilig te voelen binnen een relatie, en daardoor delen van onszelf of ons leven geheim en opgesloten in ons houden. Of misschien vinden we dat we voor geluk afhankelijk moeten zijn van de ander. Zodra we kunnen vaststellen wat onze eigen verwachtingen van de ander zijn, moeten we uitzoeken wat onze waargenomen rol is. Wanneer we deze twee belangrijke stukjes van de puzzel begrijpen, beginnen we enige duidelijkheid te krijgen.

Als we niet gelukkig zijn in een relatie en toch niet in staat zijn om veranderingen aan te brengen, moeten we ons afvragen waarom dit zo is. Wat zijn onze verwachtingen van deze andere persoon, en zijn ze zich überhaupt bewust van wat we op hen projecteren? Vaak zijn de dingen die ons gek maken op iemand anders datgene waar we in onszelf toe worden aangespoord te erkennen en mee te werken. Hoe leuk het ook is om het slachtoffer te spelen en al onze macht aan iemand anders weg te geven, uiteindelijk moeten we de regie over ons eigen leven in handen nemen… of op zijn minst de verantwoordelijkheid nemen voor de genomen beslissingen die ons hebben gebracht waar we nu staan.

Als de dingen er niet uitzien zoals je wilt dat ze eruit zien, waar kun je dan beginnen om ze te veranderen? Verbindend communiceren is de sleutel. Authentiek zijn tegenover je ware Zielszelf is de enige manier om in je kracht te stappen en je verlangens te gaan creëren.

Door je intenties voor het hoogste goed van alle betrokkenen te behouden, kun je beginnen te creëren wat je echt nodig hebt in je leven. Om dit te doen, wordt je gevraagd je los te maken van het alledaagse drama en de dingen vanuit een hoger, breder perspectief te bekijken. Soms vinden we het niet leuk wat we zien, maar het is tijd om eerlijk te zijn. Soms is zelfs het toegeven aan jezelf dat er veranderingen moeten plaatsvinden al voldoende om het proces op gang te brengen.

Het zaad is geplant.

Tijd om te genezen. (Cheiron, de gewonde heler in onszelf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *