Geplaatst op Geef een reactie

Het archetype van de krijger

Dit is een bijzondere tijd om authentiek te worden. Misschien wil je je gehechtheid controleren aan wat andere mensen ( vrienden, baas, collega’s, buren, familie) van je denken loslaten. Ik hoor vaak ‘ ik trek het me niet aan wat wie dan ook denk’. En tegelijk vragen heel wat mensen in een consult wat X of Y over hen vindt. Er leven in diepe lagen van het bewustzijn nog haakjes want wat je baas over je denkt is belangrijker dan je erkent. Er leeft nog wel eens het verlangen om gezien te willen worden, erkenning en bevestiging te krijgen tot onderdanigheid en pleasingsgedrag.

Er is nog veel meer om te ontdekken. Uiteraard zijn er menselijke waarden in de sociale omgang met elkaar. Het moment dat je je hele hebben en houden vasthaakt aan wat mensen over je denken, dan is de kans heel groot dat je niet je ware Zelf bent. Een innerlijke warrior is geen strijder of vechter tegen iets, maar een bekrachtiger van binnenuit.

Zoek uit waar je eigenbelang voorop stelt, wat betekent dat je jezelf misschien wilt afvragen waar in je leven je je zorgen over je publieke/sociale imago boven de waarheid plaatst, aangezien deze waarheid uiteindelijk groter is dan wie “jij” of wie dan ook. anders denkt dat je bent.

In tijden als deze gaat het erom het archetype van de krijger te belichamen, want zowel INNERLIJK zelfwerk als UITERLIJK werk in de wereld, samen met juiste actie, zijn nodig.

Een krijger erkent zijn pijn, maar geeft er niet aan toe. De stemming van de krijger die het onbekende betreedt, is er niet een van droefheid; integendeel, hij is blij omdat hij zich nederig voelt , in het vertrouwen dat zijn geest onberispelijk is, en bovenal volledig bewust van zijn efficiëntie. De vreugde van een krijger komt voort uit het accepteren van zijn bestemming en het waarheidsgetrouw inschatten van wat hem te wachten staat.

Krijgers hebben in hun daden niets met persoonlijk gewin te maken. De gemiddelde mens handelt alleen als er een kans op winst is. ‘Wat levert het me op’ gedachte.

Krijgers handelen niet voor winst, maar voor de Geest. Een krijger klaagt niet. Zijn leven is een eindeloze uitdaging, en uitdagingen kunnen onmogelijk goed of slecht zijn. Uitdagingen zijn eenvoudig uitdagingen. Een krijger volgt zijn innerlijk ge-weten. Het ‘weten’ dat verbonden is met het hart.

Het fundamentele verschil tussen een mens dat over alles klaagt en een krijger is dat een krijger alles als een uitdaging beschouwt, terwijl de eerste alles als een zegen of een vloek beschouwt. Het zelfvertrouwen van de krijger is niet het zelfvertrouwen van de gemiddelde man.

De doorsnee mens zoekt zekerheid in de ogen van de toeschouwer en noemt dat zelfvertrouwen. Eigendunk is de grootste vijand van de mens. Wat hem verzwakt, is dat hij zich beledigd voelt door de daden en wandaden van zijn medemensen. Eigendunk vereist dat iemand het grootste deel van zijn leven beledigd is door iets of iemand.

De krijger zoekt onberispelijkheid in zijn eigen ogen en noemt dat nederigheid. De gemiddelde man is verslaafd aan zijn medemensen, terwijl de krijger alleen tot in het oneindige verbonden is.

Het echte gevaar op dit moment is gehoorzaamheid, zelfgenoegzaamheid en mensen die anderen aanvallen/beschamen omdat ze zich uitspreken.

Massale mind control op basis van leugens en geïmplementeerde angst is het grootste gevaar voor ieders vrijheid. Onze evolutionaire taak is om spirituele strijders te worden, alles in vraag te stellen in de toenemende bedreiging van onze vrijheid als goddelijke soevereine wezens, onbevreesd te worden in het onder ogen zien van duisternis (binnen en buiten) en onszelf en anderen te onderwijzen zodat we onszelf kunnen genezen, als individu en als soort.

Door dit te doen, sluiten we permanent de energetische ingangspunten in ons auraveld af waar deze occulte krachten in komen en onze levenskracht overhevelen van en loskomen van het controlesysteem van de Matrix.

Net als de feniks die uit de as herrijst, kunnen we de krachten van de duisternis gebruiken om een nog briljanter licht te verankeren en vast te houden, het licht en het supramentale bewustzijn op deze realiteit te verankeren. Dit is de huidige reis waartoe de mensheid wordt geroepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *