Geplaatst op Geef een reactie

Pluto in Waterman- 2024- 2044

Wat betekent dit voor jou persoonlijk en collectief?

Dat er een diepgaande verschuiving plaatsvindt in ons persoonlijk en collectief leven, is voor velen ondertussen duidelijk of duidelijker geworden.

Pluto, de voorbode van transformatie en wedergeboorte, waagde zich voor het eerst in het innovatieve rijk van Waterman op 23 maart 2023, en pas op 20 november 2024 komt hij Waterman binnen voor een substantieel verblijf van bijna twintig jaar!

Pluto’s reis wordt gekenmerkt door zijn langzame en weloverwogen tempo; een korte herziening van deze transformatieve energieën op 20 januari 2024.

Een tijd van revolutie, vooruitgang en ongekende veranderingen. Echter, zoals ik het voel, gaat het vooral over een groeiend hartsbewustZijn.

Een transformatief tijdperk eindigt: Pluto’s Steenbok-erfenis

Terwijl we afscheid nemen van Pluto’s transit door Steenbok, denken we na over een periode die wordt gekenmerkt door seismische verschuivingen in de mondiale structuren en machtsdynamiek.

Sinds 2008 reist Pluto door Steenbok, een aardeteken dat zich kenmerkt om zijn focus op structuur, discipline en autoriteit. Deze periode benadrukte de transformatie van gevestigde systemen en normen, waardoor de fundamenten van regeringen, economieën en maatschappelijke hiërarchieën op hun grondvesten wankelden. We hebben instituties zien afbrokkelen en opnieuw opgebouwd, de machtsdynamiek zien verschuiven en een collectieve roep om meer integriteit en duurzaamheid in leiderschap gezien.

De diepgaande veranderingen die zijn ingeluid door Pluto’s reis door Steenbok, laat ons herinneren aan onze veerkracht en aanpassingsvermogen dat we als collectief bezitten in het licht van monumentale verschuivingen.

Het is vooral ook ons persoonlijk onderzoek rond ‘macht’ en het nemen van verantwoordelijkheid, het is een uitdaging om daar het innerlijk werk te doen. We kunnen wel schreeuwen en gillen rond machtsmisbruik van leiders, maar hoe werkt het bij onszelf?

Waar denken en handelen wijzelf nog vanuit macht ( niet hetzelfde als kracht), waar nemen we zelf (nog) niet de verantwoordelijkheid voor wat we denken en doen? Auch….hoe kunnen we spreken over transformatie als we verzaken ons innerlijk werk te doen?

Een belangrijke gebeurtenis die het tijdperk van Pluto in Steenbok markeerde, was de mondiale financiële crisis van 2008. Deze crisis benadrukte de noodzaak van grote veranderingen in de economische structuren en financiële regelgeving, die diepgaande gevolgen hadden voor de manier waarop we economische macht en stabiliteit zien en beheren.

Dit hele tijdperk eindigt met de omwenteling en herdefinitie van traditionele machtsstructuren, bestuur en bedrijfspraktijken, waardoor het landschap van autoriteit en verantwoordelijkheid wereldwijd wordt hervormd. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

De opmaat naar verandering: Pluto’s Boogschutterinzichten

Vóór zijn reis door Steenbok doorkruiste Pluto Boogschutter (1995-2008), een periode die ons mondiale bewustzijn verruimde. Het was een tijd van verkenning, waarin overtuigingen, kennis en communicatie een exponentiële groei kenden wat de weg vrijmaakte voor de diepgaande structurele transformaties die volgden.

Pluto’s reis door Boogschutter, die samenviel met de opkomst van het internet, markeert een cruciaal hoofdstuk in de menselijke geschiedenis, waarbij onze collectieve overtuigingen, kennis en de manier waarop we over de hele wereld met elkaar verbonden zijn fundamenteel worden hervormd. Dit is de kracht van Pluto!

Waterman omarmen: een blik in de toekomst

In 2023 bezocht Pluto kort Waterman om een voorproefje te geven van de komende veranderingen. Waterman, een teken dat geassocieerd wordt met innovatie, gelijkheid en gemeenschappelijk welzijn, verschuift Pluto’s transformerende focus naar sociale vooruitgang, technologische vooruitgang en het afbreken van conventionele normen.

Waterman, het teken van humanitaire waarden, begon de scheuren in de oude orde bloot te leggen. Terwijl technologische innovatie en verschuivingen in het onderwijs duidelijk zichtbaar waren, was er onder de oppervlakte een stille revolutie aan het ontstaan. Mensen realiseerden zich dat de oude manieren van denken en informatie verzamelen’besmet’ waren. Dit was een kijkje in een toekomst waarin innovatie en menselijkheid naadloos samenvloeien. Terwijl sommige mensen zich begonnen aan te passen aan nieuwe manieren van denken en leven, hielden anderen nog steeds vast aan het oude. Het ‘oude’ paradigma is voelbaar nog wel levendig aanwezig bij sommigen, maar laat ons daarover geen oordeel vellen. Ieder groeit op eigen manier, ieder ont-groeit op eigen wijze en eigen tijd. Soms blijven enkelen wanhopig vasthouden aan het oude vertrouwde gekende, en zelfs hierover een oordeel geven, is niet faciliterend. Duw eens iets door het strot van iemand, probeer het maar eens….je komt er vanzelf achter.

Net zoals we ooit zonder internet leefden en ons nu geen leven zonder internet kunnen voorstellen, vervagen de oude manieren geleidelijk. Het is een tijd van positieve verandering, waarbij vasthouden aan het verleden betekent dat je een fijne toekomst misloopt.

Pluto begrijpen: de transformatieve reus

Voordat we ons verdiepen in Pluto’s monumentale verschuiving naar Waterman, moeten we eerst de rol van Pluto in de astrologie begrijpen. Pluto staat bekend als de planeet van transformatie, wedergeboorte en regeneratie en symboliseert diepgaande verandering op het diepste niveau.

De energie ervan wordt geassocieerd met het onderbewustzijn, het onzichtbare en alles wat onder de oppervlakte ligt. In de mythologie is Pluto de heer van de onderwereld, een figuur die zowel het einde van het leven als de zaden van een nieuw begin vertegenwoordigt.

Pluto transformeert niet alleen; het legt bloot wat verborgen is in de schaduw en eist authenticiteit en verandering.

De Aquarian Dawn: een toekomst die zich ontvouwt

Waterman is een luchtteken, bekend om zijn vooruitstrevende, revolutionaire geest en focus op de mensheid als geheel. Deze transitie zal onze collectieve focus verleggen van structuren en materieel succes naar innovatie, vrijheid, rechtvaardigheid en het collectieve welzijn. Het luidt een periode in waarin technologische vooruitgang en onconventionele ideeën maatschappelijke veranderingen zullen aandrijven.

Pluto in Waterman: wat het betekent voor elk zonneteken

1. Ram: omarm innovatie in leiderschap; wees de pionier van nieuwe maatschappelijke trends.

Als pionier geven Ram, Pluto in Waterman jouw sociale sector energie. Verwacht transformaties in gemeenschapsbetrokkenheid en vriendschappen. Dit tijdperk kan diepgaande veranderingen met zich meebrengen in jouw rol binnen groepen, waardoor je ertoe wordt aangezet leiding te geven aan sociale doelen of innovatieve bewegingen.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De eenzame krijger

Je bent trots op je onafhankelijkheid, Ram. Pluto in Waterman daagt je uit om na te denken over het collectief, en niet alleen over je eigen ambities. Het is tijd om je natuurlijke leiderschap te gebruiken voor het grotere goed, niet alleen voor persoonlijke glorie.

2. Stier: Jouw waarden en hulpbronnen kunnen diepgaande veranderingen ondergaan, gericht op duurzamere keuzes.

Voor Stier benadrukt deze transit carrière en publieke status. Misschien voel je je aangetrokken tot een carrière waarin technologie wordt gecombineerd met humanitaire waarden. Het is een tijd om los te komen van traditionele paden en meer vooruitstrevende, toekomstgerichte rollen te omarmen.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De koppige materialist

Jouw weerstand tegen verandering, Stier, kan jouw ondergang zijn. Terwijl Pluto jouw carrière- en publieke imago doorkruist, zal het vasthouden aan verouderde methoden of materiële zekerheid jouw groei alleen maar belemmeren. Omarm innovatie en stem jouw waarden af op de evoluerende wereld.

3. Tweelingen: Communicatie wordt een instrument voor maatschappelijke transformatie; jouw woorden kunnen een aanzienlijke verandering teweegbrengen.

Tweelingen, je honger naar kennis en nieuwe ervaringen krijgt een diepe boost. Pluto in Waterman kan je richting hoger onderwijs of reizen duwen, wat een transformerende impact heeft op je levensfilosofie. Je begrip van de wereld zal zich aanzienlijk verdiepen.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De oppervlakkige communicator

Tweeling, jij bent bedreven in het afromen van het oppervlak, maar Pluto heeft diepte nodig. Deze transit dwingt je om diepgaande kennis en betekenisvolle verbindingen te zoeken. Het is tijd om verder te gaan dan louter data en roddels, en ons bezig te houden met ideeën die echt transformeren.

4. Kreeft : Verwacht verschuivingen in je huis en emotionele veiligheid, het vinden van nieuwe manieren om erbij te horen in een veranderende wereld.

Voor Kreeft duikt deze transit tot in de diepten van jouw psyche en nodigt uit tot transformatie in jouw intieme leven en financiële partnerschappen. Kwesties rond gedeelde hulpbronnen en diepe emotionele banden zullen gebieden zijn van aanzienlijke verandering en groei.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De vasthoudende verzorger

Je gehechtheid aan het bekende, Kreeft, houdt je vaak tegen. Pluto in Waterman vraagt je om emotionele afhankelijkheden en ouderwetse gezinsdynamiek los te laten. Het is tijd om opnieuw te definiëren wat veiligheid voor u betekent in een snel veranderende wereld.

5. Leeuw: Creatieve zelfexpressie zal aansluiten bij collectieve behoeften; jouw kunst kan maatschappelijke verandering inspireren.

Leeuw, je relaties staan op het punt van een revolutie. Pluto in Waterman kan de manier waarop jij partnerschappen aangaat, zowel persoonlijk als professioneel, transformeren. Verwacht krachtige lessen in balans, onafhankelijkheid en samenwerking met anderen.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De egocentrische performer

Leeuw, jouw behoefte aan aandacht kan echte verbinding overschaduwen. Deze transit daagt je uit om balans te vinden in relaties en het podium te leren delen. Echte samenwerking, en niet alleen maar applaus, moet jouw doel zijn.

6. Maagd: Dienstbaarheid krijgt een nieuwe betekenis; misschien vind je innovatieve manieren om anderen te helpen.

Deze transit brengt verandering in je dagelijkse routines en gezondheid, Maagd. Misschien vind je innovatieve manieren om jouw werk en welzijn te benaderen, waarbij je mogelijk nieuwe technologieën of onconventionele methoden in je dagelijks leven integreert.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De obsessieve perfectionist

Maagd, jouw zoektocht naar perfectie leidt vaak tot gemiste kansen voor organische groei. Pluto spoort je aan om innovatie in je dagelijkse routines en gezondheidsgewoonten te omarmen. Laat de starre controle los en maak onverwachte, transformerende paden mogelijk.

7. Weegschaal: Relaties en rechtvaardigheid zijn cruciaal; jij speelt een centrale rol bij het creëren van een eerlijkere sociale dynamiek.

Voor Weegschaal staan creativiteit, romantiek en persoonlijke expressie in de schijnwerpers. Deze periode kan aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen in de manier waarop jij je uitdrukt en jouw passies beleeft. Verwacht transformaties in het liefdesleven, creatieve projecten en interacties met kinderen.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De pleaser

Weegschaal, je verlangen naar harmonie kan veranderen in het vermijden van conflicten. Pluto’s transit zal je uitdagen om je authentieke zelf te uiten, zelfs als dit de vrede verstoort. Ware creativiteit en romantiek komen voort uit eerlijkheid, niet uit verzoening.

8. Schorpioen: Transformatie is jouw domein; je duikt diep in de mysteries van dit nieuwe tijdperk.

Schorpioen, je focus gaat naar huis en gezin. Deze periode kan verschuivingen in je woonsituatie of veranderingen binnen de gezinsdynamiek met zich meebrengen. Het is een tijd voor diepe emotionele genezing en het creëren van een leefruimte die de nieuwe jij weerspiegelt.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De verborgen controleur

Transformatie is jou niet vreemd, Schorpioen, maar soms manipuleer je vanuit de schaduw. Pluto roept op tot transparantie in jouw omgang, vooral met je gezin. Omarm kwetsbaarheid en duidelijke communicatie voor echte verandering.

9. Boogschutter: Jouw zoektocht naar kennis en waarheid zal van cruciaal belang zijn bij het verspreiden van nieuwe ideeën.

Boogschutter, deze transit brengt een revolutie teweeg in jouw communicatie en denken. Het kan zijn dat jij betrokken raakt bij projecten die innovatief denken of het communiceren van transformatieve ideeën vereisen. Verwacht veranderingen in je lokale omgeving en relaties met broers en zussen of naaste familieleden.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

Jouw eeuwige optimisme, Boogschutter, kan leiden tot een ontkenning van diepere waarheden. Deze Pluto-transit daagt je uit om je ideeën te verankeren in de realiteit. Communicatie gaat niet alleen over uitbreiding; het gaat om betekenisvolle impact.

10. Steenbok: Terwijl Pluto je teken verlaat, denk na over persoonlijke groei en bereid je voor om deze lessen in een bredere context toe te passen.

Voor Steenbok heeft Pluto in Waterman invloed op jouw waarden en hulpbronnen. Dit is een tijd om te heroverwegen wat je waardeert, zowel materieel als spiritueel. Jouw benadering van inkomen, bezittingen en eigenwaarde staat op het punt een grondige herziening te ondergaan.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De rigide traditionalist

Steenbok, jouw vasthouden aan traditie kan de groei belemmeren. Terwijl Pluto door jouw sector van waarden en hulpbronnen beweegt, is het tijd om opnieuw te definiëren wat succes betekent. Laat materiële obsessies los en omarm een meer progressieve, holistische benadering van het leven.

11. Waterman: Jij loopt voorop; dit is een tijd van persoonlijke revolutie en het in je kracht treden.

Waterman, jij staat centraal in deze transit. Het is een periode van persoonlijke heruitvinding en diepgaande transformatie. Omarm veranderingen in jouw identiteit en zelfexpressie, en wees bereid om een rol te vervullen die resoneert met jouw ware, evoluerende zelf.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De afstandelijke rebel

Waterman, jouw liefde voor de mensheid kan soms een persoonlijke connectie missen. Deze transit is een diepgaande roep om zelfheruitvinding. Omarm emotionele diepgang en persoonlijke transformatie, in plaats van je te verschuilen achter idealen en onthechting.

12. Vissen: Spirituele en humanitaire bezigheden krijgen diepte; jouw empathie kan leiden tot zinvolle maatschappelijke bijdragen.

Voor Vissen werkt deze transit subtiel maar diepgaand. Het gaat over spirituele groei en het onderbewustzijn. Verwacht dat transformatieve inzichten van binnenuit naar voren komen, die leiden tot een dieper begrip van jezelf en je plaats in het collectief.

Wat moet er onder ogen worden gezien en hoe kun je evolueren met de doordringende blik van Pluto…

De escapistische dromer

Vissen, jouw neiging om je terug te trekken in fantasie kan actie in de echte wereld voorkomen. Pluto in Waterman nodigt je uit om je dromen in de werkelijkheid te verankeren. Spirituele groei gaat over betrokkenheid bij de wereld, niet alleen over innerlijke contemplatie.

Terwijl Pluto door Waterman reist, is het tijd om deze waarheden onder ogen te zien. Deze periode biedt een kans om los te komen van de ontkenning en te evolueren. Vergeet niet dat transformatie een uitdaging kan zijn, maar het is ook de weg naar empowerment en authentiek leven. Pluto ziet jou, en nu heb jij de kracht om jezelf ook te zien en opnieuw uit te vinden.

Het is een oproep aan ieder individu om bij te dragen aan een wereld die snel evolueert, zich losmaakt van het oude en moedig het nieuwe binnenstapt. Terwijl we door deze transformatieve fase navigeren, zullen onze collectieve acties en keuzes het pad van ons gedeelde lot uitstippelen.

Nu Pluto door Waterman reist, wordt elk teken uitgenodigd om deel te nemen aan de collectieve verschuiving naar een meer innovatieve, rechtvaardige en humanitaire wereld. Vergeet niet dat deze inzichten slechts een glimp zijn. Jouw persoonlijke reis zal net zo uniek zijn als jouw horoscoop, gevuld met mogelijkheden voor groei, verandering en empowerment.

Kijk even op astro.com waar jouw Pluto staat in jouw geboortechart, kijk naar de transities, zie je geboortechart als jouw unieke blauwdruk, met niemand anders te vergelijken. Het is een werk-en groei-instrument. ❤

Althans, dat is hoe ikzelf ernaar kijk, waarneem en aspecten, tendenzen doorleef.

Het is nooit de bedoeling iemand te beoordelen of een statische visie op na te houden, wat helaas wel nog te vaak gebeurt onder elkaar.

Er is heel veel inspirerende vakliteratuur te vinden rond Pluto, waaronder, de boeken van Saskia van Vliet( De Pluto -Quest)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *