Geplaatst op Geef een reactie

Een licht op de nervus vagus en de chakra’s + praktische tips

Op het gebied van holistische gezondheid en spiritueel welzijn hebben de ingewikkelde verbindingen tussen ons fysieke, emotionele en spirituele zelf zoekers al eeuwenlang geïntrigeerd en geïnspireerd. Onder de talrijke systemen en netwerken in ons lichaam valt de nervus vagus op als een belangrijke speler bij het overbruggen van de kloof tussen het fysieke en het metafysische. De interactie tussen de nervus vagus en de zeven chakra’s zijn werkelijk fascinerend en werpt een licht op de diepgaande impact van deze verbinding op ons innerlijk evenwicht. Het boek van Cheryl draagt bij tot die diepgaande inzichten, en is ook heel praktisch. Een aanrader!

De chakra’s en de nervus vagus lijken misschien afzonderlijke systemen, het ene geworteld in de oude oosterse spiritualiteit en het andere geworteld in de westerse wetenschap. De verbinding tussen deze twee is zowel fascinerend als diepgaand.

De nervus vagus wordt vaak de ‘zwerver’ genoemd ( de 10de zenuw) en is de langste hersenzenuw, orkestreert vitale lichaamsfuncties zoals hartslag, spijsvertering en ademhalingsfrequentie. Naast het fysieke speelt het een cruciale rol in onze energetische verbinding tussen lichaam en geest, waarbij emoties en mentale toestanden worden gedecodeerd.

Chakra’s zijn energiecentra in ons lichaam en elk chakra is een poort naar heel specifieke aspecten van ons wezen. Van het aardende Wortelchakra tot het transcendente Kruinchakra, elk corresponderend met een specifiek fysiek, emotioneel en spiritueel facet van ons bestaan.

De nervus vagus en chakra’s zijn verbonden door het autonome zenuwstelsel en weeft een naadloze draad door de chakra’s. De invloed ervan reikt verder dan het reguleren van lichaamsfuncties en verdiept zich in het rijk van emoties en mentale toestanden.

  1. Wortelchakra (basis) wordt geactiveerd bij de geboorte en regelt onze basisbehoeften, veiligheid, vertrouwen en alle overlevingsinstincten. Onze eerste levensjaren vormen het toneel en de basis voor het wortelchakra en het zenuwstelsel om zich ofwel te openen, op te rollen, in bedwang te houden of strak te zijn (bevriezen, vluchten, vechten). Problemen zoals bekkenproblemen en seksuele intimiteit zijn vaak voortkomend uit een onevenwichtige wortelchakra omdat het ons bekken, geslachtsorganen, oplopende darmen en onderrug bestuurt.

Veiligheid helpt dit chakra te bloeien en te groeien. Het wortelchakra vormt ook de basis voor de hogere chakra’s – het is dus erg belangrijk om harmonie te bereiken en te genezen.

  • Vaguszenuw en wortelchakra: De nervus vagus is het fysieke verlengstuk van onze chakra’s. Het deel van de nervus vagus dat verbonden is met het wortelchakra is niet-gemyeliniseerd, dus berichten die naar de hersenen worden gestuurd zijn langzaam en zijn verbonden met ons bekken, de onderbuik en het lumbale gebied via de coccygeale spinale ganglia,(is een verdikking van de zenuwbaan, gelegen aan de dorsale (achterste) zijde van het ruggenmerg) en zijn verbonden met de dunne darm, de opstijgende dikke darm, seks organen en appendix. Obstipatie kan een teken zijn van vasthouden, je onveilig voelen om je open te stellen en niet los te laten en te vertrouwen.

2. Sacrale Chakra: is onze verbinding met onze emoties en het creatieve Dit chakra onthult onze relatiepatronen en bestuurt onze lagere ingewanden en de navelstreng. Het koord dat je in de baarmoeder verbond met hemel en aarde en waar je een band kreeg met de eerste mens, gevoelens en verbinding met de wereld.

Als je tijdens je jeugd respect, koestering en het respecteren van grenzen hebben ervaren tijdens je opvoeding, zal het stellen van grenzen waarschijnlijk natuurlijk aanvoelen. Als je zorgverleners echter chaotisch, beledigend (emotioneel, mentaal of fysiek) of nalatig waren, kan het lastig zijn om een ​​gevoel van veiligheid te creëren in volwassen relaties. Er kunnen zich problemen voordoen bij het herkennen en handhaven van grenzen met anderen. Bovendien kun je merken dat je de emoties van anderen absorbeert, overdreven toegeeflijk of afstandelijk wordt. Emotionele turbulentie kan zich ook naar boven uitstrekken vanuit een onevenwichtig wortelchakra.

  • Nervus vagus en sacrale chakra : De oude segmenten van de nervus vagus, bestaande uit het dorsale vagale en sympathische zenuwstelsel, vormen een vitale verbinding met het sacrale chakra en houden toezicht op belangrijke organen zoals de dikke opstijgende darm, een deel van de dunne darm en lagere viscerale organen zoals zoals de bijnieren, nieren, lever en milt.

Wanneer ons gevoel van gemak in de wereld wankelt, reageert het sacrale chakra, dat deze viscerale organen bestuurt, en manifesteert zich als een ongemakkelijk gevoel in de buik of midden-/onderrug. In een aanhoudende staat van angst, stress of vecht-of-vluchtmodus kan het belichamen van gevoelens van onbemind, ongewenst, niet gerespecteerd, niet verzorgd of niet gewaardeerd worden (allemaal in lijn met sacrale chakra-overtuigingen) invloed hebben op de bijnieren om continu cortisol vrij te geven , cultiveren bij chronische vermoeidheid.

Door aandachtig de fysieke signalen in dit gebied op te merken en signalen van de nervus vagus te onderscheiden, zowel intern als extern, verkrijgt men het vermogen om emotionele grenzen te identificeren. Dit verhoogde bewustzijn maakt het vaststellen van gezonde grenzen mogelijk. Het herkennen van externe angsten die deze systemen proberen te manipuleren, maakt actief beheer via de nervus vagus mogelijk, waardoor zelfzorg wordt bevorderd en een reis naar evenwicht en welzijn wordt vergemakkelijkt.

3. Zonnevlecht :de Solar Plexus Chakra vormt onze identiteit. Dit chakra dient als de verblijfplaats van onze persoonlijkheid en individuele identiteit. Actief rond de leeftijd van 2 jaar terwijl we ons gevoel van eigenwaarde verkennen en testen, ook wel bekend als de ‘koppigheidsfase’. Tijdens deze ontwikkelingsfase dagen kinderen vaak hun verzorgers uit en laten ze hun autonomie gelden door nee te zeggen.

Eeuwenlang heeft het zonnevlechtchakra onze andere chakra’s gedomineerd. waardoor we egocentrische neigingen, controle-zoekend gedrag, openhartigheid en een sterk verlangen om gelijk te hebben vertonen. Zorgverleners die de vrijheid buitensporig controleren, beperken en de mensenrechten onderdrukken, geen ruimte laten voor ‘fouten'( experimenteren- onderzoeken- vergissingen maken…) of gevoelens van ontoereikendheid, schuldgevoel of schaamte opwekken, hebben een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van dit chakra. De manier waarop je jezelf en de buitenwereld waarneemt, heeft een aanzienlijke invloed op het zonnevlechtchakra.

  • Nervus vagus en zonnevlechtchakra : De verbinding tussen de nervus vagus en het zonnevlechtchakra is opmerkelijk. De nervus vagus is verbonden met de zonnevlecht via het bovenste spijsverteringsstelsel en het lagere endocriene systeem, en omvat het bovenste gedeelte van de nieren, de bijnieren (onderdeel van het endocriene systeem), de lever, de galblaas en de zonnevlecht. Bij de verbinding van de nervus vagus met de zonnevlecht zijn niet-gemyeliniseerde vezels betrokken, wat resulteert in een langzamere feedback naar de hersenen.

Het endocriene systeem speelt een cruciale rol bij het reageren op stress door hormonen in de bloedbaan af te geven. Deze cascade van signalen informeert de hypothalamus, waardoor de hypofyse wordt aangezet om stressgerelateerde hormonen te produceren. Dit proces duidt op angst, overmatige controle en verhoogde stimulatie door de externe omgeving (bevriezen, vluchten of vechten). Vervolgens ontvangen de bijnieren signalen die op gevaar duiden. Dit ingewikkelde systeem kan leiden tot een beklemmend gevoel in de zonnevlecht (angst) en het sacraal chakra, omdat overtollig cortisol in de bloedbaan vrijkomt. Deze fysiologische reactie, die zich vaak manifesteert als ziekte of medische problemen, is geworteld in omgevings- en emotionele factoren. Angst is geen emotie, het is een gevoel in het lichaam en kan diep verband houden met angst, zorgen en je niet veilig voelen.

4. Hartchakra – De verbinding met liefde en mededogen. De brug tussen de onderste 3 aardechakra’s en de bovenste 3 hemelchakra’s.

Het hartchakra fungeert als de verbinding tussen liefde en mededogen en fungeert als de brug of toegangspoort die de onderste drie aardse chakra’s verbindt met de bovenste drie hemelse chakra’s. De huidige toenemende dominantie van het hartchakra duidt op de cruciale rol ervan bij het ontsluiten van het volledige spectrum van een vreugdevol en overvloedig leven. Externe invloeden, zoals de wereld om ons heen, de media en interpersoonlijke relaties, oefenen echter aanzienlijke controle uit over dit majestueuze chakra. Om het enorme potentieel ervan te ontsluiten, moeten we een reis van zelfliefde en vergevingsgezindheid ondernemen, waarbij we de ervaringen uit onze kindertijd, adolescentie en volwassenheid integreren.

De vitaliteit van het hart kan verstoord en belemmerd worden als gevolg van een gebroken hart, wantrouwen en verdriet. Een hartchakra dat helder en open stroomt ( energie) geeft toegang tot de naadloze stroom van alle andere chakra’s en bevordert een diep gevoel van afstemming en evenwicht. Deze afstemming heeft het potentieel om spirituele evolutie te katalyseren en een hernieuwde innerlijke gronding te bewerkstelligen. De kracht van het hartchakra is ontzagwekkend, omdat het het vermogen bezit om te genezen via de hoogst bereikbare frequentie: onvoorwaardelijke liefde of het goddelijke licht van iemands ziel. Deze helende energie straalt naar binnen en breidt zich vervolgens naar buiten uit.

Als je ervoor kiest om je hart volledig te openen, ontstaat er een zachtaardig, aanwezig, gelijkmoedig, vredig en algeheel welzijn. Het hartchakra wordt niet alleen bestuurd door het hart, maar ook door de bovenste luchtwegen, de longen, de luchtpijp en de thymus en is verweven met de nervus vagus.

  • Vaguszenuw en hartchakra De ventrale vagale vezels van de nervus vagus zijn verweven met de bovenste luchtwegen en vertonen snelle bewegingen vanwege hun gemyeliniseerde aard. De ventrale vagale tak van de nervus vagus speelt een cruciale rol bij het reguleren van zowel de ademhaling als de hartslag, en verzendt vervolgens signalen naar andere organen, waardoor deze worden gewaarschuwd. Hersenzenuw X is nauw verbonden met de andere hersenzenuwen, die bijdragen aan de controle van gezichtsuitdrukkingen, oogbewegingen en het stemgeluid. Door onze ademhaling en hartslag actief te beheersen, kunnen we een kalmerend effect teweegbrengen en een overactief zenuwstelsel effectief kalmeren.

5. Keelchakra

Het keelchakra stelt ons in staat geluid te produceren. Geluid is in wezen trilling, en het trillingsgeluid van de aarde wordt de Schumann-resonanties (SR) genoemd. Elke keer dat we spreken, geven we vorm aan onze realiteit door onze innerlijke gedachten en gevoelens te manifesteren en uit te drukken. Onze uitdrukking, toon en woordkeuze beïnvloeden de manier waarop we met anderen omgaan en co-reguleren, waardoor signalen van veiligheid, zorgzaamheid en liefde worden uitgezonden. Elk woord en elke toon werpt spreuken op die bijdragen aan het vormgeven van onze realiteit.

  • Nervus vagus en keelchakra De ventrale vagale gemyeliniseerde vezels die verbinding maken met het hart en de longen, zijn ook verbonden met de keel, het binnenoor en het gezicht. De gemyeliniseerde tak zorgt ervoor dat informatie verzameld uit de oren en het hart kan worden ontvangen en verzonden.

Luisteren kan diep kalmerend zijn voor het zenuwstelsel, wat de hele resonantie van het fysieke en chakra-systeem kan beïnvloeden. Dit is het enige chakra waarvan we fysiek de frequentie en toon kunnen horen.

6. Derde Oog Chakra

Een uitgebalanceerd derde oog vergroot onze helderheid, vooral in intuïtie. Wanneer we uit illusies ontwaken, nemen we de wereld om ons heen waar zoals die werkelijk is. Het derde oog biedt grenzeloze visie, overstijgt verleden en toekomst en bestaat alleen in het altijd aanwezige nu. Dit chakra bevordert het bewustzijn van onze ziel. De inzichten verkregen uit het derde oog vergroten het spirituele bewustzijn van onszelf en anderen. Het omarmen en erkennen van de energie in en om ons heen terwijl we aanwezig blijven, is de essentie van spiritualiteit of ontwaken. Het maakt heling mogelijk van opgehoopte levenstrauma’s, waardoor groei, evolutie en een diepere acceptatie en vertrouwen in onze innerlijke en uiterlijke omgeving worden bevorderd.

  • Vaguszenuw en derde oogchakra: Het derde oog bevindt zich in het voorste deel van de hersenen, de prefrontale kwab, en zou verbonden zijn met de pijnappelklier. De prefrontale kwab is het deel van de hersenen waar we gedachten, acties, emoties en redeneringen en impulsief gedrag reguleren.

De pijnappelklier bevindt zich tussen de hersenhelften, in het midden van de hersenen, buiten de bloed-hersenbarrière. De pijnappelklier werkt samen met de hypofyse, de hypothalamus en de thalamusklieren en reguleert het hormonale systeem van het lichaam. Het zijn de hormonen die via het vaguszenuwstelsel signalen naar het endocriene systeem sturen.

7. Kruinchakra

Het kruinchakra dient als een diepgaande herinnering aan onze verbinding met de Bron, het universele licht, het Ene licht of god. Het is de ruimte waar we onze authentieke onderlinge verbondenheid realiseren, waarbij we onszelf herkennen als integrale delen of deeltjes van een enkelvoudig licht, die elk een unieke ervaring ondergaan binnen een vluchtig moment. Via het kruinchakra bloeien compassie en empathie op natuurlijke wijze, waardoor we een platform bieden waar we diepgaande inzichten van ons hogere zelf ontvangen en verjonging ervaren uit de bron van bronenergie wanneer deze uitgeput is. Het kruinchakra wordt het kanaal voor transformatie, verbinding en genezing, en omarmt de eenheid die inherent is aan onvoorwaardelijke liefde.

  • Vaguszenuw en het kruinchakra Er wordt aangenomen dat de energie die uit het kruinchakra komt en zich net boven het hoofd bevindt, sierlijk afdaalt in de cirkel van Willis. ( een vaatkring van slagaders die de hersenen van bloed voorzien). Dit ingewikkelde netwerk dient als route voor de belangrijkste slagaders aan de basis van de hersenen. Het is in deze vitale ruimte dat de nervus vagus ontstaat en zich zowel links als rechts door het lichaam uitstrekt. Dit delicate gebied van de hersenen omvat ook de optische kanalen, de hypofyse-steel en de basale hypothalamus, en markeert het oorsprongspunt voor de optische zenuw, de trigeminuszenuw en de onderkaakzenuw. Bovendien brengt het verbindingen tot stand met de hersenslagaders en de halsslagaders, waardoor een cruciale bloedtoevoer naar de hersenen wordt verzekerd. Alleen via de hersenzenuw beginnen we aan de boeiende reis van interactie met de wereld en proberen we de informatie te ontcijferen die we ontvangen van de externe wereld om ons heen.

Praktische toepassingen:

Ademhalingsoefeningen, meditatie of mindfulness, lateraal bewegen en stappen, knuffels, lachen en chi gong of yoga zijn krachtig werkende manieren om de nervus vagus te stimuleren, waardoor een harmonieus evenwicht tussen de chakra’s en de energetische centra van het lichaam wordt bevorderd. Intuïtief lichaamswerk, CranioSacraal Therapie en Reiki-sessies brengen harmonie in je hele systeem en heffen blokkades op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *