Geplaatst op Geef een reactie

Sterrenmensen

Een blog, geschreven in 2018 ❤

Strikt genomen zijn we allen één. Eén met God, met elkaar, met de engelen en met de opgestegen meesters. Ieder van ons heeft in zijn of haar kern dezelfde goddelijke vonk. Zoals vele bladeren aan één boom verbonden zijn, zo hebben we allen dezelfde bron en beïnvloeden we elkaar.

In onze illusionaire wereld waarin we afgescheiden wezens lijken te zijn, hebben we echter uiterlijke kenmerken die ons van elkaar onderscheiden. Wezens die als man worden geboren, hebben een duidelijk andere energie dan wezens die als vrouw worden geboren.

Er zijn ook verschillende golflengte-energiepatronen, afhankelijk van de levensstijl.

Zo zijn er zielen die in diverse levens bepaalde incarnaties hebben gehad of op bepaalde plaatsen hebben geleefd. Sommige wezens kiezen een leven op een andere planeet en in een andere dimensie. Als ze op die andere plekken diverse levens hebben gehad, zijn hun voorkomen en energiepatronen een afspiegeling van deze omgevingen en ervaringen. Wanneer ze er dan voor kiezen op aarde te incarneren, hebben ze nog de energiepatronen van hun vorige levens op die andere plekken en in die andere dimensies.

Ze kiezen ervoor in deze tijd als mensen op aarde te komen om als aarde-engelen dienst te doen.

Om zich op het leven op aarde in te stellen hebben ze uit de Akasha-kronieken herinneringen aan vorige levens geleend. Die geleende herinneringen aan vroegere levens dienen als buffers of kussentjes, zodat de ziel zal weten wat hij/zij op deze aarde kan verwachten.

De aarde is per slot van rekening een van de meer oorlogszuchtige planeten waarop je kan incarneren. Het niveau van agressie, geweld en pessimisme op onze planeet wordt in de melkwegstelsels als enorm hoog beschouwd.

Sterrenmensen zijn geïncarneerde buitenaardsen die je kan herkennen aan typerende amandelvormig of halvemaanvormige ogen. De hoeken wijzen naar beneden. Ze zijn meestal fijngebouwd en zijn slank. Sterrenvrouwen daarentegen kunnen kleiner van gestalte zijn en wat molliger.

Sterrenmensen hebben aura’s die bestaan uit strepen die van het lichaam af gaan, met de kleuren van de regenboog. Mensen en wezens uit aardse dimensies hebben een aura die het lichaam omgeeft als een eierschaal. Dit is heel goed waar te nemen op Kirlian- en aurafoto’s.

Sterrenmensen kleden zich meestal informeel, ze willen niet opvallen en geen aandacht op zichzelf vestigen.

Anderzijds is het voor sterrenmensen heel essentieel om zichzelf te manifesteren en zichzelf uit te drukken op eigen-wijze. Alleen wordt de manier waarop Sterrenmensen naar voren treden niet altijd in het juiste daglicht gezien. Sterrenmensen hebben geen nood aan een podium, ze zijn de belichaming van het podium op zich. Net omdat de inzichten en de wijsheid die ze vanuit hun ziel meegenomen hebben, worden ze vaak afgeblokt. Sterrenmensen zijn meestal voorlopers en wegbereiders voor de Nieuwe Tijd. Voor de generatie waarover ik nu vooral schrijf, om en bij de 60, kan dit door de jaren heen als heel frustrerend ervaren zijn.

Mede door commentaren op mijn geboortechart, op mijn uitstraling, mijn puur gepassioneerde manier van zijn in alles wat ik doe of neen wie IK BEN, ben ik ook echt gaan twijfelen aan mezelf. De vele inputs hebben me ook heel lang lam geslagen. Terwijl ik dit schrijf zie ik mezelf in mijn zielsmissie, gepassioneerd, gelukkig, vervuld en eenmaal thuisgekomen deelde ik ook graag mijn ervaringen. Ik ben zelf iemand die heel graag luistert naar ervaringen van anderen en hoe me dit dan ook inspireert en hoe ik mezelf in bepaalde stukken tegenkom op aards niveau. Alleen, weinigen snapten dat ik zo gepassioneerd voor een klas kon staan, of in het ziekenhuis met bejaarden werkte, of in een mannengevangenis gedetineerden coachte, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ach, het was toch maar een job. En het verdiende nog eens goed. Je gaat er veel te veel in op.

Beetje bij beetje ben ik hiermee gestopt. Maar gelukkig stond ik elke dag weer vol enthousiasme en passie klaar om mijn missie verder te zetten.

IK BEN DIE IK BEN en wat voor een hard labeur ik dit als sterrenmens op aarde soms wel ervaar. Met de zovele systemen, hoe spiritueel de insteek ook moge zijn, kan je écht iemand neersabelen.

De kunst is om op een heel liefdevolle manier te kijken naar iemands ziel en hoe je een bijdrage kan leveren om iemand naar zichzelf te laten kijken, om schaduwkanten op te tillen naar het licht, om blinde vlekken zichtbaar te maken. Ik geloof niet dat dit kan door iemand vanuit welk systeem dan ook vast te pinnen. Dit voelt voor mezelf helemaal niet zo kloppen.

Het levensdoel van sterrenmensen is te helpen waar het nodig is. Ze houden deuren open voor anderen en laten mensen voorgaan in een lange rij zonder daar een bedankje voor te verwachten. Ze zijn hier op aarde om liefdevol te zijn, om als groep de stress en het geweld op aarde te verminderen. Vanwege dit ruim gestelde levensdoel hebben sterrenmensen niet altijd een specifieke levenstaak: ze hebben afgesproken dat ze iedereen die hulp nodig heeft, zullen helpen. Ze kunnen dus beste een gewone baan hebben die hen in de gelegenheid stelt met hun bemoedigende woorden en opbeurende houding veel mensen te bereiken. Veel sterrenmensen vinden we terug als hulpverlener, medium, coach, leraar, healer

Sterrenmensen hebben heel weinig met geweld en oneerlijkheid op. Ze zijn afkomstig van planeten waarop deze eigenschappen niet voorkomen, dus ze weten niet hoe ze moeten omgaan met mensen die onecht zijn, die manipuleren of die gewelddadig zijn. Vaak krijgen geïncarneerde sterrenmensen de labels als ADD‘er, schizofreen…

Omdat op hun planeten andere gewoonten op het gebied van gezinsleven, geboorte, voortplanting en seks heersen, komen veel sterrenmensen overeen geen aardse huwelijken aan te gaan en geen kinderen te nemen. Ze hebben eigenlijk heel weinig met de romantische beelden van de westerse cultuur.

Sterrenmensen weten heel diep in hun hart dat ze niet van de aarde afkomstig zijn. Vaak hebben ze hun hele leven het gevoel dat ze hier niet thuishoren.

Nu weet ik wel dat ik op een dag gewoon terugkeer zoals het is voorbestemd. Ik weet dat ik niet meer terug incarneer op aarde, ook al vinden sommigen die uitspraak pretentieus of hoogdravend. Dit is wat ik al jaren weet en voel heel diep in mijn hart. Niet als een wensgedachte. Als kleuter wist ik al waar mijn zielsmissie lag, lesgeven in de meest brede vorm, en dat is een uitgesponnen prachtig verweven rode draad geworden tot op heden; met heel veel kleurschakeringen en omwentelingen, maar wél een rode draad.

Het is een heftige, intensieve rit geworden om mijn plek te vinden op de aarde. Ik ben op de aarde, maar niet van de aarde.

Waardeer je uniekheid. Je natuurlijke neigingen zijn tegengesteld aan die van veel aardbewoners. Je norm van schoonheid is meer gebaseerd op de binnenkant dan op de buitenkant, wat tegengesteld is aan de norm van veel andere mensen. Houd vast aan je opvattingen en zwak je vermogens niet af door je aan te passen aan de aardse normen.

Misschien herken jij je als lezer in dit blog. Schroom niet om je ervaringen te delen, want ik ben hier niet alleen als sterrenmens op aarde.

Liefs, Mieke ❤

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *